Jūsų grįžtamasis ryšys iš mūsų apklausos

Jei dalyvavote mūsų apklausoje , pabaigoje gavote išsamų atsiliepimą.

Tai gali būti naudinga norint gauti išsamesnį vaizdą apie savo funkcionavimą darbe, su pernelyg dideliu stresu darbe susijusią riziką ir galimas jos priežastis dėl darbo aplinkos arba individualių veiksnių, tokių kaip asmenybė.

Rezultatai paremti naujausiais moksliniais tyrimais. Šiame skyriuje, aprašydami konkrečius kintamuosius ir jų reikšmę, pateikiame nuorodas į kitus šaltinius (pvz., Pasaulio sveikatos organizacijos puslapius ir kitas institucijas bei organizacijas, mokslinius straipsnius, įskaitant metaanalizes ir apžvalgas, jei jie yra), kur galite rasti išsamesnę informaciją. Įvairių kintamųjų mokslinių įrodymų stiprumas gali skirtis, todėl pateikiame tam tikrų nuorodų, kaip gerai ištirta / patvirtinta tam tikra informacija.

Apklausos rezultatai organizuojami taip:

Tai sudaro dvi pagrindines informacijos grupes. Pirmoji susijusi su jūsų su darbu susijusia psichine sveikata, įskaitant priklausomybę nuo darbo ir su darbu susijusią depresiją. Antroji apima daugiau informacijos apie su sveikata susijusius veiksnius darbe (perdegimą ir stresą) ir galimų veiksnių, susijusių su priklausomybe nuo darbo, su darbu susijusia depresija ir perdegimo rizika, analizę. Žemiau esančioje lentelėje apibendrinama, kaip šie veiksniai yra susiję su rizika sveikatai.

Pavyzdžiui, didelis darbo streso lygis padidina priklausomybės nuo darbo, su darbu susijusios depresijos ir perdegimo riziką. Tuo pačiu metu žemas pasitenkinimo darbu lygis arba prasta darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra gali padidinti priklausomybės nuo darbo, su darbu susijusios depresijos ir perdegimo riziką. Priežastinio ryšio tarp šių veiksnių ir pavojų sveikatai įrodymų stiprumas skiriasi; toliau pateikiame išsamesnę kiekvieno veiksnio analizę.

Veiksniai, susiję su priklausomybe nuo darbo, su darbu susijusia depresija ir perdegimo rizika
AUKŠTAS LYGIS: ŽEMI LYGIAI:

darbo stresas ir bendras suvokiamas stresas

organizacinis tapatumas (kraštutinis)

darbo centriškumaspasitenkinimu darbu

darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

profesinis saviveiksmingumas

prasmė darbe

sveikas įsitraukimas į darbą

motyvacinis klimatas darbe, palaikantis konkurencingumą

motyvacinis klimatas darbe, kuris orientuojasi į asmeninį tobulėjimą ir jį palaiko
Poreikiai Ištekliai: organizacinė pagalba

darboholikas vadovas

darboholiška darbo aplinka


vadovo parama su darbu susijusiais klausimais

darbo kolegų parama su darbu susijusiais klausimais

šeimos ir draugų parama su darbu susijusiais klausimais

Asmenybės bruožai

disfunkcinis perfekcionizmas

narcisizmas

neapibrėžtumo netoleravimas

emocinis stabilumas

savivertė


Jūsų rezultatuose raudonai pažymėti balai nurodo sritis, kurios gali būti susijusios su dideliu darbiniu stresu ir sutrikusiu psichologiniu funkcionavimu.

PASTABA: Šie rezultatai nėra psichologinė diagnozė, o tik apytikslis tam tikrų požymių ir reiškinių sunkumo įvertinimas.

Jei atsiranda nerimą keliančių rezultatų, pvz., priklausomybės nuo darbo ar su darbu susijusios depresijos požymių, būtina atlikti tolesnius klinikinius įvertinimus, kurie galėtų patvirtinti arba paneigti galimą diagnozę. Tokiu atveju rekomenduojame kreiptis į psichikos sveikatos specialistą.

Jei turite DIDELĘ PRIKLAUSOMYBĘ NUO DARBO

Jūsų rezultatai nėra psichologinė diagnozė, o apytikslis su priklausomybe nuo darbo susijusių simptomų sunkumo įvertinimas. Galbūt gavote vieną iš trijų toliau pateiktų rezultatų, susijusių su didele priklausomybės nuo darbo rizika.

Aukštas visų septynių simptomų balas

Tik labai maža dalis gyventojų gauna tokį aukštą balą (paprastai mažiau nei 1%). Tikriausiai kenčiate nuo kompusyvaus persidirbimo, ypač jei taip pat turite aukštus su darbu susijusios depresijos ir perdegimo balus. Tikėtina, kad patirsite kitų sveikatos ar šeimos / santykių problemų, susijusių su pernelyg dideliu darbo krūviu. Galbūt jaučiate gilią vienatvę dėl to, kiek daug dirbate, arba tiek daug dirbate dėl to, kad esate labai vienišas.

Jei bandysite sumažinti darbo ar padidinti poilsio laiką, galite patirti abstinencijos simptomus. Pavyzdžiui, galite jaustis nerimastingi, neramūs, irzlūs, prislėgti ir pavargę; savaitgaliais arba per šventes, kai nedirbate, galite jausti galvos, raumenų skausmus, miego sutrikimus ar į gripą panašius simptomus. Galbūt jau bandėte mažiau dirbti arba galvojate apie tai, kad dirbsite mažiau, bet negalite to padaryti. Galite jaustis „verčiami“ dirbti dėl kažkokio vidinio potraukio, kurio negalite kontroliuoti. Jei kuris nors iš šių dalykų tinka jums, patartina pasikonsultuoti su specialistu, kuris atliks tinkamą diagnozęištyrimą. Galite rasti informacijos apie priklausomybę priklausomybės nuo darbo sprendimus ir kur ieškoti pagalbos šiame tinklalapyje.

Virš ribinio taško. Galima priklausomybė nuo darbo.

Jei gavote tokį rezultatą, tai reiškia, kad jums gresia didelė priklausomybė nuo darbo. Remiantis ankstesniais tyrimais, šią ribą atitinkančių asmenų procentas įvairiose šalyse skiriasi (nuo maždaug 7 iki 20%). Taip pat, kaip ir bet kuri kita priklausomybė, priklausomybė nuo darbo gali būti lengvesnių ar sunkesnių formų. Jūsų apklausos balas rodo, kad jums gresia didelė priklausomybės nuo darbo rizika, tačiau jums reikės tolesnio profesionalaus įvertinimo, kad nustatytumėte, kiek rimta jūsų problema.

Tai priklausys nuo dviejų pagrindinių veiksnių.

Pirma, kiek stipri yra jūsų kompulsija per daug dirbti? Ar galite kontroliuoti, kiek dirbate? Ar galite atsitraukti nuo darbo, jei norite?

Antra, kokios yra jūsų pernelyg intensyvaus darbo pasekmės? Ar taip pat gavote aukštus balus dėl su darbu susijusios depresijos ir perdegimo? Kiek streso patiriate dėl savo darbo? Ar turite kitų sveikatos ar šeimos/santykių problemų, susijusių su tuo, kiek dirbate?

Jei manote, kad esate priklausomas nuo darbo, kreipkitės į specialistą, kuris atliks tinkamą diagnozęįvertinimą. Šiame tinklalapyje galite rasti informacijos apie priklausomybėsę nuo darbo sprendimus ir kur kreiptis pagalbos . Jei manote, kad turite problemų, taip pat galite pabandyti įvesti keletą rekomenduojamų gyvenimo modifikacijų .

16-20 balų: Priklausomybės nuo darbo rizika.

Jei gavote tokį rezultatą, tai reiškia, kad jums gali kilti priklausomybės nuo darbo rizika. Greičiausiai dar nesate priklausomas, tačiau jau galite patirti pradinių problemų, susijusių su pernelyg intensyviu darbu, arba galite jausti, kad dirbate per daug ir pamažu prarandate kontrolę. Galite rasti informacijos apie priklausomybę nuo darbo, prieinamus rasti informacijos apie priklausomybę nuo darbo  sprendimus ir kur jų ieškoti  pagalba šiame tinklalapyje. Jei manote, kad jums gali išsivystyti priklausomybė nuo darbo, galite pabandyti įvesti keletą rekomenduojamų gyvenimo modifikacijų , kurios galėtų neleisti jums pereiti į visapusišką priklausomybę nuo darbo.

Visas šis puslapis yra skirtas priklausomybei nuo darbo. Čia rasite naujausios informacijos apie jo istoriją , apibrėžimą ir simptomus , paplitimą , rizikos veiksnius , ryšį su perdegimu ir kitomis pasekmėmis , gretutines ligas ir diagnozę .

Svarbiausia, kad yra naujausia informacija apie galimus sprendimus dėl priklausomybės nuo darbo, įskaitant savipagalbos gyvenimo būdo pakeitimus, mezo lygmens organizacinius sprendimus, makrolygmens rekomendacijas politikos formuotojams, institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir vyriausybėms, ir terapines galimybes su informacija, kur kreiptis pagalbos.

Jei turite DIDELĘ SU DARBU SUSIJUSIOS DEPRESIJOS RIZIKĄ

Jūs patiriate depresijos simptomus ir jie yra susiję su jūsų darbu. Galbūt norėsite patvirtinti depresijos diagnozę su specialistu, kuris taip pat pateiks tolesnes jos gydymo rekomendacijas. 

Ar darbas gali sukelti depresiją ?

Depresija atsiranda dėl sudėtingos socialinių, psichologinių ir biologinių veiksnių sąveikos. Didelis ir lėtinio pobūdžio stresas yra pripažintas depresinių sutrikimų rizikos veiksnys, pvz., nepageidaujami gyvenimo įvykiai (nedarbas, netektys, trauminiai įvykiai) padidina tikimybę susirgti depresija. Depresija savo ruožtu gali sukelti daugiau streso ir disfunkcijos bei pabloginti paveikto asmens gyvenimo situaciją ir pačią depresiją. 

Vadinasi, labai įtempta darbo aplinka gali padidinti depresijos riziką, pabloginti depresiją arba neleisti pasveikti nuo depresijos.

Ar depresija yra susijusi su priklausomybe nuo darbo?

Jūsų depresija gali būti tiesiogiai susijusi su priklausomybe nuo darbo (jei turite didelę riziką), tačiau dėl to reikės papildomo specialisto įvertinimo.

Jūsų depresija taip pat gali būti nesusijusi su priklausomybe nuo darbo, o prie jos gali prisidėti ir kiti stresą sukeliantys veiksniai darbe, pavyzdžiui, mobingas, per didelis darbo krūvis, paramos trūkumas ir kiti pripažinti profesinės depresijos rizikos veiksniai.

Be to, prie jūsų depresijos gali prisidėti ir kiti veiksniai, nepriklausantys jūsų darbo aplinkai, įskaitant individualius (pvz., asmenybė, traumos, sveikatos problemos) ar socialinius (pvz., santykių problemos). Tai gali sąveikauti su darbo įtampa arba darbas gali viską pabloginti.

Esmė

Depresija yra rimta psichikos sveikatos problema.

Visais atvejais svarbu gauti pagalbą ir suprasti, iš kur gali kilti jūsų problemos. 

Jei jūsų darbas yra pagrindinis jūsų depresijos šaltinis, galima pritaikyti tinkamus sprendimus.

SU DARBU SUSIJUSI SVEIKATA IR FUNKCIONAVIMAS

Galite pažvelgti į bendrą savo funkcionavimą darbe. Pateikėme jums atsiliepimus apie svarbiausias sritis, susijusias su psichine ir fizine sveikata darbe, neskaitant priklausomybės nuo darbo ir profesinės depresijos rizikos.

Perdegimas (išsekimas)

Kas tai?

Perdegimą Pasaulio sveikatos organizacija apibrėžia Tarptautinės ligų klasifikacijos 11-ame leidime (TLK-11) apibrėžiamas taip:

„Perdegimas yra sindromas, sukeltas lėtinio streso darbo vietoje, kuris nebuvo sėkmingai valdomas. Jam būdingi trys požymiai:

• energijos išsekimo ar išsekimo jausmas;

• padidėjusi psichologinė distancija nuo savo darbo arba negatyvizmo ar cinizmo jausmas, susijęs su darbu; ir

• sumažėjęs profesinis efektyvumas.

Perdegimas specifiškai reiškia reiškinius profesiniame kontekste ir neturėtų būti taikomas apibūdinti patirčiai kitose gyvenimo srityse.

Išsekimas yra pagrindinis perdegimo simptomas ir rodo bendrą jausmą, kad esate išsekęs ir pavargęs dėl darbo užduočių. Vis daugiau tyrimų rodo, kad jis yra. Internete galite rasti daug išteklių apie perdegimą, įskaitant Pasaulio sveikatos organizacijos tinklalapį

 

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Kai kuriose šalyse, pvz. Švedija, perdegimas yra pripažinta diagnozė, dėl kurios asmenys gali kreiptis dėl nedarbingumo. Tačiau daugumoje šalių tai dar nėra oficialiai pripažinta sveikatos būkle. Nepaisant to, tai rimta sveikatos problema, kuri gali labai prisidėti prie jūsų kasdienės veiklos, todėl galbūt norėsite kreiptis į specialistus, kad su tuo susitvarkytumėte.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Perdegimas yra artimai susijęs su priklausomybe nuo darbo pagrindinė pasekmė.

Esmė

Priklausomybė nuo darbo gali sukelti sunkų perdegimą, dėl kurio galite tapti profesiniu ir asmeniniu požiūriu apribotas. Geriau užkirsti tam kelią tinkamais streso mažinimo sprendimais, nei patirti jo pasekmes ir gydyti. Atsigavimas po visiško perdegimo sindromo gali būti labai sudėtingas ir užtrukti metų metus.

Stresas darbe ir patiriamas stresas

Kas tai?

Pagal PSO:

„Stresą galima apibrėžti kaip bet kokį pokytį, sukeliantį fizinę, emocinę ar psichologinę įtampą. Stresas yra jūsų kūno reakcija į viską, kas reikalauja dėmesio ar veiksmų. Kiekvienas žmogus tam tikru mastu patiria stresą. Tačiau tai, kaip jūs reaguojate į stresą, labai pakeičia jūsų bendrą gerovę.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Profesinis stresas ir didelis darbo krūvis vis dažniau pripažįstami kaip svarbūs veiksniai, sukeliantys ligas ir sutrikimus, kurie sudaro pasaulinę ligų naštą. Tai, be daugelio kitų, apima širdies ir kraujagyslių ligas, diabetą, vėžį, psichoaktyvių medžiagų vartojimo sutrikimus, neuropsichiatrines ligas ir sutrikimus, tokius kaip depresija, nerimas, Alzheimerio ar Parkinsono liga ir daugybė autoimuninių ligų. 

Jei patiriate didelį stresą darbe, daugeliu atvejų jūsų darbas yra pagrindinis streso šaltinis jūsų gyvenime.

Jei jaučiate didelį bendrai patiriamą stresą, tai reiškia, kad bendras streso kiekis jūsų gyvenime yra didelis ir kelia nerimą.

Kai kurie žmonės gali patirti didelį stresą darbe, tačiau turi subalansuotą gyvenimo būdą, o bendras jų patiriamas stresas nėra per didelis. Kiti žmonės gali patirti mažai streso darbe, bet daug streso asmeniniame gyvenime (pvz., dėl šeimos problemų). Pirmas žingsnis tvarkant savo sveikatą – atpažinti pagrindinius streso šaltinius savo gyvenime ir spręsti su šiomis sritimis susijusias problemas.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Stresas darbo aplinkoje ir už jos ribų yra susijęs su priklausomybe nuo darbo. Tai gali būti ir pagrindinė priklausomybės pasekmė taip pat priežastis. Visos priklausomybės yra susijusios su neveiksmingu streso įveikimu ir (arba) kitomis psichikos sveikatos problemomis. Kitaip tariant, mes tampame priklausomi dėl to nuolat reguliuojame savo nuotaiką , kad su medžiagomis ar elgesiu, pavyzdžiui, darbu. Tuo pačiu metu priklausomybės sukelia daugiau streso ir problemų. Taip atsitinka dėl dviejų priežasčių. 

Pirma, mes nesprendžiame efektyviai ir nepašaliname pirminio streso ar problemų šaltinio, bet naudojame medžiagas ar elgesį, kad išvengtume jų. Pavyzdžiui, galite per daug susikoncentruoti į darbą, nes jaučiatės vienišas. Darbas gali padėti pamiršti neigiamas emocijas ir mintis. Tačiau tinkamas sprendimas būtų sukurti sveikus socialinius santykius, kuriems gali prireikti pastangų, ir daugiau laiko skirti šiai gyvenimo sričiai. Socialinių įgūdžių lavinimas ar terapija galėtų būti naudingi ir rekomenduojami gerinant bendravimo, santykių kūrimo įgūdžius ir emocinę savireguliaciją.

Antra, medžiagos ar elgesys sukelia daugiau problemų ir streso. Pavyzdžiui, priklausomybė nuo darbo gali priversti jus dirbti virš fizinių ir psichikos ribų, sukeldama fizinės sveikatos problemų, psichikos sveikatos problemų ar santykių problemų.

 

Esmė

Kuo labiau kenčiate darbe ir už jo ribų, tuo daugiau psichikos ir fizinės sveikatos problemų galite patirti. Ilgalaikis netinkamai valdomas stresas, ypač susijęs su darbu, gali sukelti priklausomybę nuo darbo, o tai sukels daugiau streso ir dar labiau neigiamai paveiks jūsų sveikatą ir funkcionavimą.

Pasitenkinimas darbu

Kas tai?

Pasitenkinimas darbu yra teigiama emocinė būsena, atsirandanti dėl to, kaip jūs suvokiate ir vertinate savo darbą ar darbo patirtį. Kitaip tariant, svarbu, ar jums patinka jūsų darbas ir atskiri jūsų darbo aspektai. Pasitenkinimas darbu turi pažintinį (vertinamąjį), emocinį (afektinį) ir elgesio komponentus. Jūsų pasitenkinimas darbu gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo to, ar vertinami jūsų jausmai darbui (afektinis pasitenkinimas darbu), ar jūsų įsitikinimai / mintys apie darbą (pažintinis pasitenkinimas darbu).

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Pasitenkinimas darbu yra susijęs su geresne bendra sveikata, įskaitant psichologinę ir fizinę, ir galimai susijęs su geresniu darbo atlikimu. Tačiau kai kurios analizės  rodo, kad šie ryšiai tam tikru mastu gali būti paaiškinti asmenybės bruožais ir gali visiškai priklausyti nuo jūsų organizacija pagrįstos savivertės. Organizacija pagrįsta savivertė yra tai, kiek jūs manote, kad esate vertinamas ir kompetentingas kaip savo organizacijos narys. Kitaip tariant, pasitenkinimas darbu yra susijęs su geresniais rezultatais, nes patenkinti darbuotojai jaučia, kad jų organizacija juos vertina. Jie dirba geriau ir yra patenkinti, nes yra vertinami. Daugybė tyrimų nagrinėja pasitenkinimą darbu lemiančius veiksnius, pvz atlyginimas, užimtumo tipas, ir interesų atitikimas. Kita vertus, pasitenkinimas darbu gali teigiamai paveikti pilietiškumo organizacijoje elgesį, sąlygoti mažiau neproduktyvaus elgesio darbe, mažesnius ketinimus palikti organizaciją ir faktinę kaitą, mažesnes pravaikštas ir darbuotojų vėlavimą.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Priklausomybė nuo darbo yra susijusi su žemesniu pasitenkinimu darbu. Nors kai kurie žmonės iš pradžių gali jausti daug malonumo, pasididžiavimo ir pasitenkinimo jausmų, susijusių su savo darbu, vėliau, išsivysčius priklausomybei nuo darbo ir (arba) perdegimui, tai pamažu gali atslūgti. Priklausomybė nuo darbo yra susijusi su sumažėjusio profesinio efektyvumo perdegimo komponentu, kuris gali turėti įtakos pasitenkinimui darbu. Jūsų emocinis požiūris į darbą bus neigiamas, jei jausitės prislėgti savo pareigų, stokosite vadovų ir kolegų palaikymo, nuolat lenktyniausite su laiku ir už jūsų pastangas nebus tinkamai atlyginta. Įtempta darbo aplinka gali lemti mažą pasitenkinimą darbu ir paskatinti jus į priklausomybę nuo darbo, toliau didindama įtampą ir mažindama pasitenkinimą darbu.

Esmė

Pasitenkinimas darbu yra susijęs su geru funkcionavimu ir sveikata. Priklausomybė nuo darbo gali lemti mažesnį pasitenkinimą darbu, sutrikusią veiklą ir blogesnę sveikatą. Tinkami sprendimai, didinantys pasitenkinimą darbu (pvz., gerinant organizacinę paramą ir darbuotojų darbo įvertinimą), gali sumažinti priklausomybės nuo darbo riziką.

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

Kas tai?

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra – tai laikas, kurį praleidžiate dirbdamas savo darbą, palyginti su laiku, kurį praleidžiate su šeima ir darydami tai, kas jums patinka. Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra sistemingai moksliškai tiriama, o daugelis organizacijų ir institucijų pateikia duomenis apie dabartines išvadas. Pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) kartu su kitais įdomiais duomenimis palygina darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros indekso įvairiose šalyse ir kitus įdomius duomenis.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Daugelis veiksnių turi įtakos darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, įskaitant didelius darbo reikalavimus, mažus darbo išteklius, tokius kaip organizacinė parama, su šeima susijusius poreikius ir išteklius, socialinę ekonominę padėtį ir individualius veiksnius, pvz., asmenybę. 

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra susijusi su sveikata ir gerove , įskaitant pasitenkinimą šeima ir bendrą pasitenkinimą gyvenimu.

Atsižvelgdami į jūsų gyvenimo situaciją, galbūt norėsite pasidomėti, kurie veiksniai trikdo jūsų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Kai kurie iš jų gali būti veiksmingai sprendžiami, todėl pagerėja gyvenimo kokybė. Pavyzdžiui, porų terapija arba šeimos terapija gali išspręsti problemas namuose. Socialinių įgūdžių lavinimas gali būti tinkamas pasirinkimas, jei kyla problemų užmezgant ir palaikant sveikus socialinius santykius. Galbūt turite problemų su laiko planavimu, dėl ko gaištate laiką, kurį galėtumėte skirti šeimai arba kitai džiaugsmą teikiančiai veiklai. Pavyzdžiui, disfunkcinis perfekcionizmas yra susijęs su laiko švaistymu beprasmėms smulkmenoms, dėl kurių dažnai užduotys atliekamos ne pagal grafiką.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Priklausomybė nuo darbo yra susijusi su disbalansu tarp darbo ir šeimos gyvenimo, bei darbo ir laisvalaikio. Ji taip pat gali sumažinti pasitenkinimą / funkcionavimą šeimoje, didinti nepasitenkinimą santuoka, sumažinti paramą partneriui, bendravimą šeimoje ir sukelti bendravimo sunkumus.

Probleminis socialinis funkcionavimas yra iš esmės susijęs su priklausomybe nuo darbo. Per 1990-uosius ir vėliau Prof. Bryanas E. Robinsonas  savo tyrimus skyrė priklausomų nuo darbo asmenų šeimos ir socialiniam funkcionavimui tirti. Jų sutuoktiniai dažnai jaučiasi vieniši, nesuprasti ir palikti vieni su tėvystės pareigomis. Jų vaikai kenčia nuo didelių psichologinių problemų, įskaitant apleistumo problemas, sukeliančias nerimą ir depresiją bei kitas emocines ir elgesio problemas (kai kurie tyrimai rodo, kad dažniau nei alkoholio problemų turinčių tėvų vaikai).

Daugeliui darbas gali būti pabėgimas nuo problemų šeimoje, o tai savo ruožtu šias problemas dar labiau apsunkina. Sveikos ir palankios šeimos/draugų aplinkos trūkumas gali padidinti priklausomybės nuo darbo riziką. 

Kita vertus, jei jūsų darbas yra per daug sudėtingas ir įtemptas, galite nerasti laiko ir jėgų niekam už darbo ribų, įskaitant šeimą, draugus ir pomėgius. Tai gali sukelti dar daugiau streso ir atitinkamai psichikos bei fizinės sveikatos problemų, įskaitant padidintą priklausomybės nuo darbo riziką. Tai gali būti ypač nepalanku, nes atsiradus kompulsijai (vidiniam spaudimui) dirbti, jums gali būti sunku sustoti, net ir sumažinus pernelyg didelius išorinius reikalavimus.

Esmė

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra susijusi su geresne savijauta ir sveikata. Tam įtakos gali turėti daug veiksnių, todėl svarbu išanalizuoti ir suprasti savo gyvenimo situaciją, kad būtų pašalintos galimos sutrikusios pusiausvyros priežastys. Priklausomybė nuo darbo yra aiškiai susijusi su darbo ir asmeninio gyvenimo disbalansu, nes darbui teikiama absoliuti pirmenybė. Veiksnių, turinčių įtakos darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, supratimas gali padėti sumažinti priklausomybės nuo darbo riziką arba padėti nuo jos atsigauti.

Organizacinis tapatumas

Kas tai?

Organizacinis tapatumas reiškia mastą, kiek apibrėžiate save kaip organizacijos narį ir kokiu mastu patiriate vienybės jausmą su organizacija, jos vertybėmis, prekės ženklu, metodais ir pan. 

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Darbuotojai, kurie susitapatina su savo organizacija, paprastai pasižymi aukštesniu darbo našumu ir yra labiau linkę į pilietišką elgesį organizacijoje, pavyzdžiui, išsakyti konstruktyvius pasiūlymus ar padėti bendradarbiams. Jie yra labiau patenkinti savo darbu ir mažiau linkę jį mesti. 

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Kai kurie tyrimai rodo, kad darbuotojų organizacinis tapatumas yra teigiamai susijęs su sveikata ir gerove. Tačiau per stiprus tapatumas yra susijęs su priklausomybe nuo darbo, kuri yra susijusi su pablogėjusia savijauta. Vadinamasis vienmatis tapatumas gali sukelti daug problemų. Taip atsitinka, kai visas jūsų suvokimas, kas esate, kyla iš vienos veiklos ar socialinio vaidmens. Tai geriausiai ištirta tarp sportininkų, ypač jaunų, kurie dažnai visą savo tapatybę įgyja iš kultivuojamos sporto šakos. Tai gali sukelti perdegimą ir per anksti sugadintą karjerą. Panašiai, tik iš savo darbo gavus visą suvokimą, kas esate, gali atsirasti visiškas ir išskirtinis dėmesys jam, per didelis stresas, susijęs su šioje srityje kylančiomis problemomis, ir ekstremalios emocinės bei elgesio reakcijos į nesėkmes šioje gyvenimo srityje. Visa tai gali padidinti priklausomybės nuo darbo riziką dėl pernelyg didelių pastangų siekti sėkmės savo darbe, išvengti klaidų ir kurti visą savo tapatybę bei savivertę, pagrįstą darbu ir jo rezultatais.

 

Esmė

Nors tapatinimasis su savo organizacija paprastai yra teigiamas ir gali pagerinti jūsų darbo rezultatus bei gerovę, kraštutinis tapatinimasis gali virsti manija, kuri sukelia priklausomybę nuo darbo. Kai jūsų darbas ir organizacija tampa pagrindine jūsų gyvenimo dalimi, gali sutrikti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, o tai savo ruožtu gali lemti pernelyg intensyvų darbą, su darbu susijusią įtampą ir, atitinkamai, psichikos bei fizinės sveikatos problemas. Saugokitės, kad visas suvokimas, kas esate, nekiltų tik iš savo darbo. Daugiamatės tapatybės ugdymas (kaip draugo, partnerio, tėvo, vietinės bendruomenės nario ir kt.) gali sumažinti priklausomybės nuo darbo ir perdegimo riziką.

Profesinis saviveiksmingumas

Kas tai?

Profesinis saviveiksmingumas susiję su tuo, kaip suvokiate savo gebėjimus, būtinus jūsų darbui atlikti. Aukštas profesinis saviveiksmingumas reiškia, kad esate įsitikinęs, kad galite gerai atlikti savo darbą ir efektyviai susidoroti su visomis jūsų darbe iškylančiomis problemomis. 

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Kartais galite jausti žemą profesinį saviveiksmingumą, jei darbas neatitinka jūsų kompetencijų ir keliami didesni reikalavimai nei jūsų individualūs ištekliai. Pavyzdžiui, galbūt nesate pakankamai kvalifikuotas atlikti tam tikrą darbą ir verčiau dirbtumėte kitą darbą, kuris labiau atitiktų jūsų išsilavinimą ir įgūdžius. 

Tačiau sumažėjęs profesinio saviveiksmingumo jausmas taip pat gali būti perdegimo simptomas. Dėl ilgalaikio blogai valdomo streso galite jaustis prislėgti savo darbo pareigų, todėl galite jausti, kad nebegalite gerai atlikti darbo ir negalite efektyviai spręsti darbe kylančių problemų.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Priklausomybė nuo darbo yra susijusi su sumažėjusio profesinio efektyvumo perdegimo komponentu. Jūsų emocinis požiūris į darbą bus neigiamas, jei jausitės prislėgti savo pareigų, stokosite vadovų ir kolegų palaikymo, nuolat lenktyniausite su laiku ir už pastangas nebus tinkamai atlyginta. Įtempta darbo aplinka gali sukelti žemo profesinio saviveiksmingumo jausmą ir paskatinti jus į priklausomybę nuo darbo, o tai dar labiau padidins įtampą, gali sukelti perdegimą ir pabloginti jūsų gebėjimą gerai atlikti savo darbą. 

Kai kurie žmonės gali bandyti susidoroti su savo pradiniu žemu profesinio saviveiksmingumo jausmu, kompensuodami už tai per daug sunkiu darbu. Kitaip tariant, jie sunkiai dirba, nes jaučia, kad negali veiksmingai susidoroti su savo darbo iššūkiais, jei neįdeda didelių pastangų. Tai gali padidinti priklausomybės nuo darbo riziką. Reikia atlikti daugiau tyrimų, kad suprastume, kokiu mastu ir kada žemas profesinis savarankiškumas yra priežastis, o kiek ir kada tai yra priklausomybės nuo darbo pasekmė.  

Esmė

Profesinis saviveiksmingumas yra susijęs su geru funkcionavimu ir sveikata. Priklausomybė nuo darbo gali sukelti perdegimą ir jausmą, kad nebegalite gerai atlikti savo darbo. Kartais jausmas, kad stinga individualių gebėjimų, reikalingų savo darbui atlikti, gali sukelti itin dideles pastangas tai kompensuoti sunkiu darbu, padidinant priklausomybės nuo darbo riziką. Darbo poreikių pritaikymas prie individualių išteklių ir tinkami sprendimai, kaip sumažinti priklausomybės nuo darbo riziką, gali užkirsti kelią saviveiksmingumo darbe praradimui.

Prasmė darbe

Kas tai?

Prasmė darbe nurodo, kiek jūsų darbas jums yra reikšmingas ir išreiškia jūsų asmenines vertybes. Tai dažnai siejama su darbo vietos dvasingumu. Į tai galima pažvelgti iš platesnės dvasingumo ir/ar gyvenimo prasmės perspektyvos. 

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Prasmė gyvenime šiuo metu yra gerai žinomas veiksnys, turintis teigiamą poveikį gerovei, psichinei ir fizinei sveikatai, pasitenkinimui gyvenimu, laimei ir bendram funkcionavimui. Dvasingumas yra gerai žinomas veiksnys sveikstant nuo priklausomybės.

Darbo prasmė teigiamai veikia save, kitus ir organizacijas. Tai gali prisidėti prie savęs augimo, darbo aplinkos gerinimo ir geresnių rezultatų. 

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Priklausomybė nuo darbo yra susijusi su žemesniu gyvenimo prasmės jausmu. Daugeliu atvejų tai gali atsirasti dėl pernelyg didelių sąmoningų ar nesąmoningų pastangų per darbą rasti ar sukurti gyvenimo prasmę. Problemų gali kilti, kai gyvenimo prasmė ir prasmė darbe per daug sutampa, o tai lydi nesugebėjimas rasti prasmės ir vertės kitose gyvenimo srityse, ypač sveikuose ir pasitenkinimą teikiančiuose socialiniuose santykiuose. 

Esmė

Jei jūsų darbas jums nėra prasmingas, galite nukentėti nuo prastesnės savijautos ir blogesnės sveikatos. Tuo pačiu jūsų poveikis kolegoms ir jūsų organizacijai nebus teigiamas. Kita vertus, priklausomybė nuo darbo gali atsirasti dėl pernelyg didelių pastangų darbe rasti gyvenimo prasmę. Nors svarbu suvokti savo darbo prasmę ir vertę, ji turi būti derinama su gebėjimu rasti prasmę ir vertę kitose gyvenimo srityse, ypač sveikuose ir pasitenkinimą teikiančiuose socialiniuose santykiuose.

Darbo centriškumas

Kas tai?

Darbo centriškumas reiškia jūsų darbo vertę ir svarbą, palyginti su kitomis gyvenimo sferomis, tokiomis kaip laisvalaikis, šeima ir religija. Jei esate labai orientuotas į darbą, jūsų tapatybė labai priklauso nuo jūsų su darbu susijusios patirties. 

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Darbo svarba teigiamai yra susijusi su organizaciniu įsipareigojimu ir pasitenkinimu darbu, o neigiamai – su ketinimu mesti darbą .

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Darbo centriškumas tam tikru mastu sutampa su priklausomybe nuo darbo. Abu konstruktai nurodo tai, kad darbas yra arba tampa svarbiausia veikla jūsų gyvenime. Daugeliu atvejų darbo centriškumas gali pasireikšti anksčiau nei priklausomybė nuo darbo. Kai kurie žmonės, kurie darbui teikia didelę vertę ir svarbą, gali netapti nuo jo priklausomi. Tačiau daugeliu atvejų kitų gyvenimo sferų, tokių kaip šeima ar laisvalaikis, nepaisymas gali sukelti kompulsyvų požiūrį į darbą.

Esmė

Didžiausios svarbos teikimas darbui gali būti teigiamai susijęs su kitais su darbu susijusiais reiškiniais, tokiais kaip organizacinis įsipareigojimas ar pasitenkinimas darbu. Tačiau kai darbas tampa pagrindine jūsų gyvenimo dalimi, galite per daug nuo jo priklausyti vertindami savo tapatybę ir savivertę, o tai lemia priklausomybę nuo darbo. 

Sveikas įsitraukimas į darbą

Kas tai?

Kai jūsų darbas turi prasmę ir vertę ir jums patinka jį atlikti, esate teigiamai į jį įsitraukę.

įsitraukimas į darbą yra teigiama, pripildanti, su darbu susijusi psichologinė būsena, kuriai būdingas energingumas, atsidavimas ir pasinėrimas. Energingumas reiškia aukštą energijos lygį ir protinį atsparumą dirbant, norą investuoti pastangas į savo darbą ir užsispyrimą net susidūrus su sunkumais. Atsidavimas reiškia stiprų įsitraukimą į savo darbą ir reikšmingumo, entuziazmo, įkvėpimo, pasididžiavimo ir iššūkio jausmą. Pasinėrimas reiškia visišką susikaupimą ir laimingą įsitraukimą į savo darbą, kai laikas greitai bėga, o žmogui sunku atsiriboti nuo darbo.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Darbo įsitraukimas yra teigiamas požiūris į darbą, susijęs su palankiais rezultatais ir sveikata .

Įsitraukimas į darbą kartais suprantamas kaip perdegimo priešingybė, turintis daug teigiamų pasekmių, daugiausia motyvacinio pobūdžio. Įsitraukę darbuotojai patiria daugiau entuziazmo ir teigiamų emocijų nei neįsitraukę darbuotojai. Jie yra atviresni naujai patirčiai, nori mokytis ir yra kūrybingi. Jie taip pat linkę geriau atlikti savo darbą.

Įsitraukimas į darbą yra susijęs su geresne sveikata. Tarp galimų paaiškinimų yra tai, kad įsitraukę darbuotojai yra labiau motyvuoti užsiimti laisvalaikio veikla, kurie atpalaiduoja ir padeda psichologiškai atitrūkti nuo darbo, įskaitant sportą ir mankštą, socialinę veiklą ir pomėgius. 

 

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Priklausomybė nuo darbo ir įsitraukimas į darbą yra susiję, tačiau skirtingi reiškiniai. Pirmasis yra patologinis priklausomybės modelis, sukeliantis daugybę neigiamų pasekmių. Pastarasis yra teigiamas požiūris į darbą, susijęs su palankiais rezultatais ir sveikata. Tačiau sudėtingiausia yra tai, kad abejais atvejais darbui skiriama daug laiko ir pastangų, todėl „iš pažiūros“ jie gali atrodyti labai panašūs ar net vienodi reiškiniai Daug tyrimų buvo atlikta siekiant palyginti ir atskirti šiuos du reiškinius. 

Esminiai veiksniai, galintys susieti sveiką įsitraukimą su priklausomybe nuo darbo ir galintys būti susiję su perėjimu prie priverstinio pervargimo, yra šie: įsitraukimo į darbą pasinėrimo komponentas ir priklausomybės nuo darbo nuotaikos keitimo komponentas. Tie, kurie yra visiškai susitelkę ir su džiaugsmu pasinėrę į savo darbą, kai laikas greitai bėga ir sunku atsiriboti nuo darbo, gali vis labiau priklausyti nuo darbo, kad taip sureguliuotų savo nuotaiką. Taip gali atsitikti, ypač jei turite kitų rizikos veiksnių, tokių kaip neurotizmas ir disfunkcinis perfekcionizmas, ir patiriate daug streso savo gyvenime. Kai taip nutinka, darbą pradedate naudoti kaip „narkotiką“, leidžiantį pabėgti nuo neigiamų emocijų, susitelkti ties užduotimis ir pamiršti kitas gyvenimo problemas. Pradžioje galite jausti jaudulį, džiaugsmą, malonumą, pasididžiavimą ir kitas teigiamas emocijas. Tačiau jei darbas taps jūsų „pasirinktu vaistu“, laikui bėgant patirsite mažiau šių malonių potyrių ir daugiau vidinės prievartos dirbti. Tai reiškia, kad pajusite, kad kažkas jūsų viduje verčia tai daryti, o kai bandote tam atsispirti, pailsėti ar sumažinti darbo apimtį, atrasite, kad negalite to padaryti ir galite patirti abstinencijos simptomus. Pavyzdžiui, galite jaustis nerimastingi, neramūs, irzlūs, prislėgti ir pavargę; savaitgaliais arba per šventes, kai nedirbate, galite jausti galvos, raumenų skausmus, miego sutrikimus ar į gripą panašius simptomus.

Esmė

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad įsitraukimas į darbą ir priklausomybė nuo darbo yra panašūs, tačiau jie aiškiai skiriasi. Užsiimti savo darbu yra teigiama ir sveika, ypač kai tai jums reikšminga. Tačiau jei pradėsite per daug priklausyti nuo teigiamų jausmų, kuriuos jums sukelia darbas, ir naudosite darbą norėdami pabėgti nuo kitų gyvenimo problemų ir neigiamų emocijų, galite pereiti į priklausomybę nuo darbo.

Bendras jūsų SU DARBU SUSIJUSIOS SVEIKATOS IR FUNKCIONAVIMO vaizdas

Darbo prasmė ir profesinio veiksmingumo jausmas yra sveiki, su produktyvumu ir dideliu pasitenkinimu darbu susiję rodikliai. Didelis tapatinimasis su jūsų organizacija ir didelis darbo centriškumas gali teigiamai paveikti jūsų pasitenkinimą darbu ir našumą. Visa tai gali prisidėti prie didesnio įsitraukimo į darbą. 

Tačiau bandymas atrasti gyvenimo prasmę tik per savo darbą, ekstremalus susitapatinimas su organizacija ir ypatingas dėmesys darbui gali sutrikdyti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Kai pradėsite reguliuoti nuotaiką pasitelkdami darbą, galite pereiti nuo sveiko įsitraukimo į priklausomybę nuo darbo. Vadinasi, tai gali sukelti pernelyg didelę įtampą ir stresą darbe, o tai gali vesti į perdegimą, pablogėjusią veiklą, sumažėjusį profesinio veiksmingumo jausmą ir nepasitenkinimą darbu. Taip pat nukentės jūsų sveikata, gerovė ir socialinis funkcionavimas.

Esmė

Reikia pabrėžti: geriau užkirsti kelią nei gydyti! Išgydyti visapusišką priklausomybės nuo darbo sindromą gali būti sunkiau nei užkirsti kelią priklausomybei nuo darbo. Atsigavimas po perdegimo gali užtrukti metus ir gali būti sudėtingas dėl susijusių sveikatos problemų. Kartais gyvenimo aplinkybės gali pareikalauti iš jūsų sunkaus darbo. Kitose situacijose dėl jūsų įsitikinimų ir vertybių savo darbui galite skirti daug laiko ir pastangų. Prioritetų derinimas ir dėmesio bei pastangų perkėlimas nuo darbo į kitas gyvenimo sritis gali išgelbėti jus ir jūsų artimuosius nuo kančių ir rūpesčių. 

Tačiau net ir tai lengviau pasakyti nei padaryti. Savęs pažinimas ir profesionalios pagalbos ieškojimas gali padėti iš naujo įvertinti savo požiūrį į darbą ir gyvenimą. Subalansuotas gyvenimo būdas gali užkirsti kelią priklausomybei nuo darbo, perdegimui ir jų pasekmėms bei pagerinti jūsų savijautą, sveikatą, laimę ir pasitenkinimą gyvenimu. Kantrybė ir atjauta sau padės įveikti šį iššūkį.

DARBO APLINKA IR SOCIALINĖ PARAMA

Su darbo aplinka susijusius veiksnius galima suskirstyti į Su darbo aplinka susijusius veiksnius galima suskirstyti įr.   

Darbo reikalavimai

Darbo reikalavimai apima, pvz., didelį darbo krūvį, emocinius reikalavimus ir vaidmenų dviprasmiškumą. Tai gali sukelti miego sutrikimus, išsekimą ir sveikatos pablogėjimą. 


Darbo ištekliai

Svarbiausi darbo ištekliai yra socialinė vadovų ir kolegų parama bei tinkamas motyvacinis klimatas. Tai gali paskatinti su darbu susijusį mokymąsi, įsitraukimą į darbą ir įsipareigojimą organizacijai. 

Aplinkos veiksnių vaidmuo darbui ir bendram funkcionavimui

Aplinkos veiksniai vaidiną svarbų vaidmenį tiek bendrai sveikatai, tiek priklausomybei, įskaitant priklausomybę nuo darbo. Vienas iš svarbiausių su sveikata ir gerove susijusių veiksnių yra socialinė parama darbe ir už jos ribų. Kiti esminiai veiksniai, lemiantys didelį stresą darbe ir, atitinkamai, psichinę bei fizinę sveikatą, yra darbo reikalavimai (įskaitant fizinį, pažintinį, emocinį ir laiko krūvį) ir motyvacinis klimatas darbe. Yra žinoma, kad didelis konkurencingumas ir aukšta įtampa pasižyminti darbo aplinka sukelia daug streso bei gali prisidėti prie sveikatos problemų. Kita vertus, palanki darbo aplinka, orientuota į darbuotojų tobulėjimą ir gerovę, skatina didesnį produktyvumą ir sveikatą. Apskritai socialinė parama yra susijusi su mažesniu su darbu susijusiu stresu. Ji sumažina stresą darbe, sumažindama patiriamą įtampą, sušvelnindama suvokiamus stresorius ir reguliuodama stresoriaus ir įtampos ryšį.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Tam tikras darbo aplinkos gali padidinti priklausomybės nuo darbo riziką. Aukšti reikalavimai, menka parama ir kiti ištekliai darbe, įtempta darboholiška aplinka gali sukelti priklausomybę nuo darbo pažeidžiamiems asmenims, ypač tiems, kurie yra perfekcionistai ir jaučiasi turintys bet kokia kaina vengti klaidų, net ir pačių menkiausių. Tam įtakos gali turėti įvairūs veiksniai. Kartais jūsų pareigos jausmas kolegoms ar paslaugų gavėjams gali paskatinti jus dirbti virš jūsų galimybių ir ribų. Kita vertus, galite dirbti labai sunkiai, bijodami savo viršininko ir galimybės prarasti darbą. Tai gali pakenkti jūsų sveikatai ir sukelti kompulsinį persidirbimą. 

Yra žinoma, kad nepalankios aplinkybės sukelia visų rūšių priklausomybes. Per Vietnamo karas, didelė dalis JAV karių buvo priklausomi nuo heroino. Dauguma jų pasveiko iškart grįžę po karo. Tam tikra prasme labai įtempta aplinka privedė juos prie priklausomybės. Panašiai labai įtempta darbo aplinka gali sukelti įvairių priklausomybių, įskaitant priklausomybę nuo darbo. Pavyzdžiui, tarp gydytojų kyla problemų dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, kas yra gerai dokumentuota medicininėje literatūroje. Gydytojai alkoholį ir kitas medžiagas vartoja, kad susidorotų su darbe kylančiu dideliu stresu ir atsakomybe. 

Didesnis darbe praleistas laikas ir galvojimas apie darbą gali būti jūsų būdas susidoroti su didžiuliais darbo reikalavimais ir stresu. Norite padaryti viską, ką galite. Atrodo pagrįstas ir efektyvus būdas: susitelkti į visas problemas ir jas analizuoti. Tačiau toks požiūris gali sukelti kompulsiją dirbti. Laikui bėgant jums gali būti vis sunkiau atsiriboti nuo darbo ir atsipalaiduoti. Bandant pailsėti nuo darbo jums netgi gali pasireikšti tipiški abstinencijos simptomai. 

 

Esmė

Darbo aplinka yra labai svarbi sveikatai, o tai šiuo metu yra gerai pripažinta Pasaulio sveikatos organizacijos. Norint užtikrinti sveiką aplinką ar suvaldyti neigiamus jos padarinius būtų galima pasiūlyti įvairius sprendimus. Čia rasite savo rezultatus apie kai kuriuos svarbiausius veiksnius, kurie gali turėti įtakos jūsų patiriamam stresui darbe ir dėl to kylančiai priklausomybės nuo darbo bei kitų sveikatos problemų rizikai.

Motyvacinis klimatas darbe

Kas tai?

Kiekviena organizacija ir darbovietė turi savo darbo klimatą, pagrįstą tam tikromis vertybėmis ir tikslais. Dvi svarbios dimensijos, susijusios su tuo, kaip organizacija motyvuoja savo darbuotojus, yra jos skatinamas ir palaikomas konkuravimas bei dėmesio asmeniniam darbuotojų tobulėjimui lygis. 

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Žmonės skiriasi savo konkurencingumo lygiu. Vieni labiau orientuoti į konkurenciją, o kiti – mažiau. Nors konkurencinė darbo aplinka visiems kelia įtampą, kai kuriuos žmones ji gali paveikti labiau nei kitus. Konkurencingumas yra susijęs su vadinamąja A tipo asmenybe (ATP), o šis konkretus ATP komponentas yra susijęs su didesne širdies ir kraujagyslių rizika tarp moterų. Taigi net konkurencingi žmonės gali nukentėti dėl didelio streso, susijusio su jų asmenybe. Tačiau konkurencinė aplinka gali būti dar labiau įtempta ir nesveika tiems, kurie nėra linkę konkuruoti ir nevertina konkurencingumo. 

Kita vertus, organizacijos, orientuotos į asmeninį tobulėjimą, paprastai sukuria palankesnes darbo sąlygas ir mažina įtampą darbe. 

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Priklausomybė nuo darbo yra nuosekliai susijusi su A tipo asmenybe ir jos konkuravimo komponentu. Nuo darbo priklausomi vadovai gali sukurti darboholišką ir konkurencinę aplinką darbe. Tai gali neigiamai paveikti įvairių lygių darbuotojus, didinti darbo reikalavimus, įtampą ir priklausomybės nuo darbo riziką. 

Priklausomybė nuo darbo yra susijusi su dideliais darbo reikalavimais ir mažais ištekliais, pavyzdžiui, menka darbo kontrole. Motyvacinis klimatas, skatinantis konkuravimą, gali priversti darbuotojus dėti itin daug pastangų. Kartu tai gali apriboti išteklius, pvz socialinę kolegų paramą, sumažinti darbo kontrolę, todėl padidinti priklausomybės nuo darbo riziką.

Kita vertus, motyvacinis klimatas, kuris skatina ir palaiko asmeninį tobulėjimą, gali sumažinti priklausomybės nuo darbo riziką, nes tai atliepia jų pagrindinius poreikius.

Esmė

Priklausomybė nuo darbo yra susijusi su dideliais darbo reikalavimais ir mažais ištekliais, ypač socialine parama darbe. Konkurenciją skatinantis organizacijos motyvacinis klimatas greičiausiai padidins darbuotojų priklausomybės nuo darbo riziką, nes padidins galimybes patirti stresą, užkirs kelią socialinei paramai, susijusiai su bendradarbiavimu, skatins ekstremalias darbo pastangas. Kita vertus, palankus motyvacinis klimatas, skatinantis asmeninį tobulėjimą, gali sumažinti streso lygį ir nukreipti dėmesį nuo asmeninių pasiekimų prie bendradarbiavimo. Tai toliau skatins socialinę paramą, kuri yra esminis išteklis kovojant su stresu.

Darbo reikalavimai

Kas tai?

Darbo reikalavimai apima kognityvinius, emocinius ir darbo krūvio reikalavimus.

Kognityviniai reikalavimai apima poreikį kontroliuoti ir atsiminti daug dalykų.

Emociniai reikalavimai apima kitų žmonių emocinių problemų ir emociškai nerimą keliančių situacijų sprendimą.

Darbo krūvis yra susijęs su būtinybe nuolat dirbti labai greitai. Per didelis darbo krūvis reiškia, kad visada atsiliekate nuo grafiko ir lenktyniaujate su laiku.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Per dideli darbo reikalavimai veda prie platus neigiamų pasekmių spektro  jūsų produktyvumui ir sveikatai, įskaitant miego problemas, išsekimą ir psichinės bei fizinės sveikatos problemas.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Priklausomybė nuo darbo yra susijusi su dideliais darbo reikalavimais. Tiesą sakant, vis daugiau tyrimų tiria ir patvirtina skirtingus būdus, kaip darbo reikalavimai gali padidinti priklausomybę nuo darbo ir atitinkamai paveikti sveikatą, įskaitant klinikinę depresiją.  

Esmė

Tinkamas darbo reikalavimų valdymas ir mažinimas gali sumažinti priklausomybės nuo darbo ir kitų sveikatos problemų riziką bei pagerinti produktyvumą.

Suvokta organizacijos parama

Kas tai?

Suvokta organizacijos parama (SOP) yra susijusi su jūsų įsitikinimais apie tai, kiek organizacija vertina jūsų indėlį ir rūpinasi jūsų gerove.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

SOP daro didelį teigiamą poveikį darbuotojų įsitraukimui, pasitenkinimui darbu ir organizaciniu įsipareigojimui organizacijai, o ir nedidelį poveikį organizacijos pilietiškumo elgesiui, ketinimams išeiti iš darbo ir darbuotojo veiklos rezultatams. SOP gali padėti sumažinti išspręsti darbo ir šeimos konfliktus ir pagerinti pasitenkinimą gyvenimu. SOP didelę įtaką daro teisingumo, augimo galimybių, vadovo paramos ir bendradarbių palaikymo.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Priklausomybė nuo darbo yra neigiamai susijusi su organizacine parama, ypač bendradarbių parama. Priklausomybės išsivysto kaip streso įveikimo priemonė, kai dėl įvairių priežasčių žmogui nepasiekiami kiti veiksmingi sprendimai. Jei organizacijoje trūksta paramos, kai kuriems žmonėms gali kilti priklausomybės nuo darbo rizika. Atitinkamai sveikos organizacijos kultūros ir paramos kūrimas, teisingumo skatinimas, augimo galimybių suteikimas, vadovo ir kolegų parama gali sumažinti darbuotojų priklausomybės nuo darbo riziką.

Esmė

SOP teigiamai veikia daugybę su darbu susijusių nuostatų ir elgesio formų, kurios skatina pasitenkinimą ir produktyvų darbą bei gali sumažinti priklausomybės nuo darbo riziką. Organizacinė kultūra skatinanti SOP turėtų būti prioritetas bet kurioje darbo vietoje.

Vadovo parama su darbu susijusiais klausimais

Kas tai?

Suvokiamas vadovo palaikymas apibrėžiama kaip bendras darbuotojų požiūris į tai, kiek vadovai vertina jų indėlį ir rūpinasi jų gerove. Vadovai veikia kaip organizacijos atstovai. Jie yra atsakingi už vadovavimą ir darbuotojų veiklos vertinimą. Dėl to vadovo orientacija į darbuotoją suvokiama kaip organizacijos parama.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Vadovų parama darbe yra svarbus išteklius, padedantis būti produktyviems ir gerai funkcionuoti. Tokios paramos trūkumas yra susijęs su daugybe neigiamų pasekmių, įskaitant sumažėjusį produktyvumą ir psichinės bei fizinės sveikatos problemas, tokias kaip perdegimas.  

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Organizacijų vadovai ir lyderiai atlieka svarbų vaidmenį, kai kalbama apie priklausomybės nuo darbo riziką. Vadovai patys susiduria su didesne priklausomybės nuo darbo rizika. Tyrimų apžvalga leidžia teigti, kad nuo darbo priklausomi vadovai gali padaryti didelės žalos sau, kitiems darbuotojams, organizacijoms ir savo klientams. Tai apima galimą netiesioginį poveikį sukuriant aplinką, palankią darbuotojų priklausomybei nuo darbo ir jos pasekmėms. Sumažėjęs vadovų palaikymas ir aukšti reikalavimai gali padidinti darbuotojų priklausomybės nuo darbo riziką. Tačiau reikia daugiau tyrimų, nes kai kurie tyrimai parodė teigiamą ryšį tarp vadovo paramos ir priklausomybės nuo darbo. Tikėtina, kad kai kuriais atvejais susitapatinimo su darbu jausmas ir teigiami santykiai su vadovu gali padidinti įsitraukimą į darbą ir sukelti priklausomybę nuo darbo, kai yra kitų rizikos veiksnių.

Esmė

Vadovų parama gali sumažinti arba padidinti jų darbuotojų priklausomybės nuo darbo riziką, priklausomai nuo paramos rūšies ir kitų rizikos veiksnių. Vadovų ir lyderių paramos trūkumas ir dideli reikalavimai gali padidinti stresą, sukurti darboholišką aplinką darbe ir sukelti perdegimą.

Darbo kolegų parama su darbu susijusiais klausimais

Kas tai?

Manoma, kad kolegos palaiko  apibrėžiamas kaip bendras darbuotojų požiūris į tai, kiek jų kolegos vertina jų indėlį ir rūpinasi jų gerove.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Darbo kolegų parama darbe yra dar vienas svarbus išteklius, padedantis dirbti produktyviai ir gerai veikti. Darbuotojai ir vadovai kuria bendruomenę. Nuolatiniai santykiai su kitais žmonėmis, kurie kartu dirba, nulems gyvenimo kokybę toje bendruomenėje. Paramos ir pasitikėjimo trūkumas šioje bendruomenėje ir neišspręsti konfliktai padidins jūsų perdegimo riziką. Kita vertus, kai su darbu susiję santykiai teikia pasitenkinimą ir palaikymą, darbuotojai turi veiksmingų priemonių nesutarimams išspręsti, tada jie yra labiau įsitraukę į darbą ir susiduria su mažesne perdegimo rizika.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Panašiai paramos stokojanti darboholiška aplinka didina stresą darbe ir gali sukelti bei palaikyti darbuotojų priklausomybę nuo darbo, ypač jei esate skatinamas konkuruoti, o ne bendradarbiauti su kolegomis darbe. 

Esmė

Kolegų palaikymo trūkumas, konfliktai darbe ir ribotos galimybės išspręsti nesutarimus gali padidinti stresą ir sukurti darboholikišką aplinką, o tai lemia priklausomybę nuo darbo ir perdegimą.

Šeimos ir draugų parama su darbu susijusiais klausimais

Kas tai?

Pasaulio sveikatos organizacija socialinę paramą pripažįsta kaip pagrindinis veiksnys žmogaus sveikatai. Ji yra glaudžiai susijusi su efektyvus streso įveikimas. Pradedant gerinant miego kokybę  ir baigiant mažina uždegiminius procesus  žmogaus kūne, socialinė parama gerina bendrą funkcionavimą ir sveikatą. 

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Dar vienas socialinės paramos šaltinis, padedantis susidoroti su darbe patiriamu stresu, yra šeima ir draugai. Gebėjimas kalbėtis ir gauti emocinę bei praktinę artimų žmonių paramą gali neutralizuoti neigiamą streso darbe poveikį ir apsaugoti nuo psichikos ir fizinės sveikatos problemų. 

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Priklausomybė nuo darbo yra susijusi su konfliktai darbe ir asmeniniame gyvenime, nepasitenkinimas santuoka ir žemas pasitenkinimas šeima bei veikla. Nuo darbo priklausomi asmenys turi ribotą socialinę paramą iš šeimos ir draugų, o jų funkcionavimas socialiniuose santykiuose dažnai yra dar vienas gyvenimo streso šaltinis.

Esmė

Sveiki ir palaikantys santykiai su šeima ir draugais yra esminiai psichikos ir fizinei sveikatai. Jie gali padėti susidoroti su stresu darbe ir sumažinti priklausomybės nuo darbo bei perdegimo riziką.

Daugybė veiksnių gali turėti įtakos mūsų gebėjimui mėgautis socialine sąveika ir gauti naudos iš jos, įskaitant socialinį nerimą, ribotus socialinius įgūdžius, nepasitikėjimą kitais ir pan. Šių problemų sprendimas, įskaitant socialinių įgūdžių, padedančių užmegzti ir palaikyti sveikus santykius su kitais, ugdymą, gali sumažinti priklausomybės nuo darbo riziką ir pagerinti bendrą funkcionavimą ir sveikatą. 

Darboholikas vadovas

Kas tai?

Apklausoje klausėme jūsų nuomonės apie savo vadovą, įskaitant tai, ar jo elgesyje pastebite priklausomybės nuo darbo simptomus. Rezultatuose gavote informacijos apie savo vadovo priklausomybės nuo darbo riziką, pagrįstą savo pastebėjimais apie jo elgesį.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Vadovai turi didesnę priklausomybės nuo darbo riziką ir gali neigiamai paveikti savo darbuotojus skirtingi lygiai. Nuo darbo priklausomi asmenys patiria didesnį stresą, o jūsų viršininko stresas gali padidinti jūsų stresą. Tai vadinama perkėlimo efektu ir reiškia vieno žmogaus emocijų tendenciją paveikti kitų aplinkinių žmonių jausmus. Pavyzdžiui, Jūsų viršininko miego problemos gali sukelti miego problemų ir jums. Jei jūsų vadovas gerai neišsimiegojo, kitą dieną jo piktnaudžiavimo elgesys gali sustiprėti, todėl jūs jausite stresą ir blogai išsimiegosite.

Darboholikai vadovai gali primesti savo darbuotojams didesnį darbo krūvį, tikėtis laikytis nerealių terminų ir tobulumo standartų bei nereaguoti į emocinius savo bendradarbių poreikius. Jie taip pat gali sutrikdyti savo darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. 

Šis perkėlimas iš vadovų į darbuotojus gali dar labiau persikelti į darbuotojų šeimos veiklą. Tai gali neigiamai paveikti šeimą ir intymius partnerius. Pavyzdžiui, priklausomybė nuo darbo neigiamai veikia šeimos funkcionavimą, o tėvų priklausomybė nuo darbo gali paveikti jų vaiku emocinems ir elgesio problemoms.

 

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Kuo daugiau priklausomybės nuo darbo simptomų pastebėsite savo tiesioginiame vadove, tuo didesnė rizika, kad patys būsite priklausomi nuo darbo. Taip yra todėl, kad jūsų vadovas gali sukurti darboholišką atmosferą darbe, padidinti darbuotojų streso lygį ir teikti ribotą pagalbą.

Esmė

Priklausomas nuo darbo vadovas gali būti pagrindinis darbuotojo streso šaltinis, turintis įtakos jo fizinei ir psichikos sveikatai, didinantis darbuotojų priklausomybės nuo darbo riziką, taip pat neigiamai veikiantis jų produktyvumą. Be to, šis neigiamas poveikis gali dar labiau išplisti ir paveikti darbuotojų šeimos gyvenimą. Neigiamos priklausomybės nuo darbo pasekmės neapsiriboja nukentėjusiu asmeniu.

Darboholiška darbo aplinka

Kas tai?

Apklausoje klausėme, kaip vertinate kolegas darbe, įskaitant tai, ar jų elgesyje pastebite priklausomybės nuo darbo simptomus. Rezultatuose sužinojote apie kolegų priklausomybės nuo darbo riziką, pagrįstą savo pastebėjimais apie jų elgesį.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Darbo aplinka ir organizacijos kultūra turi didelę įtaką darbuotojų funkcionavimui, įskaitant jų pasitenkinimu darbu  ir psichinė sveikata.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Organizacinė kultūra turi svarbus poveikis darbuotojų priklausomybei nuo darbo.

Pradinis tyrimas parodė, kad jei pastebėsite, kad jūsų kolegoms būdingi didesni priklausomybės nuo darbo simptomai, tada jūs patys parodysite daugiau priklausomybės nuo darbo simptomų. Tiesą sakant, kolegų darbe, kuriuos laikote priklausomus nuo darbo, skaičius gali būti šiek tiek svarbesnis nei jūsų supratimas apie jūsų viršininko priklausomybę nuo darbo. Nepaisant to, šiuo klausimu reikia atlikti daugiau tyrimų, o šiuo tyrimu siekiama tiksliau įvertinti darboholikiškos aplinkos vaidmenį priklausomybei nuo darbo.

Esmė

Kuo daugiau žmonių aplink jus darbe yra priklausomi nuo darbo, tuo didesnė rizika, kad ir jūs būsite priklausomi. Darboholiška aplinka ir ją palaikanti organizacinė kultūra gali padidinti priklausomybės nuo darbo riziką ir tokias jos pasekmes, kaip perdegimas.

INDIVIDUALŪS VEIKSNIAI/ ASMENYBĖ

Individualūs veiksniai vaidina svarbų vaidmenį Bendroji sveikata  taip pat ir priklausomybėms, įskaitant priklausomybę nuo darbo. Tam tikri asmenybės bruožai, tokie kaip emocinis stabilumas, perfekcionizmas ir savivertė, yra vieni svarbiausių veiksnių, susijusių su sveikata ir gerove. Tam tikros asmenybės savybės gali paskatinti kai kuriuos žmones į priklausomybę nuo darbo, pavyzdžiui, narcisizmas ir neapibrėžtumo netoleravimas. Individualių priklausomybės nuo darbo rizikos veiksnių tyrimai dinamiškai vystosi, palaipsniui įgyjame daugiau žinių, kaip asmenybė ir ankstyva gyvenimo patirtis gali padidinti jūsų riziką. 

Emocinis stabilumas

Kas tai?

Emocinis nestabilumas yra žinomas kaip neurotizmas. Tai polinkis patirti neigiamas emocijas, ypač nerimą, patirti dažnai besikeičiančias emocijas, būti įsitempusiam ir uždaram. 

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Neurotizmas yra susijęs su pablogėjusia bendra sveikata

Jis taip pat yra susijęs su sunkumai atitrūkti nuo darbo, o tai gali sumažinti gebėjimą atsigauti po darbo ir sukelti daugybę neigiamų pasekmių, tokių kaip didesnis išsekimas, pablogėjusi psichikos ir fizinė sveikata, pablogėję darbo rezultatai. 

Tai taip pat yra neigiamai susiję su pasitenkinimu santuoka, profesine sėkme ir bendra gyvenimo kokybe

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Neurotizmas yra aiškiai susijęs su priklausomybe nuo darbo. Darbas gali būti būdas susidoroti su neigiamomis emocijomis. Tai leidžia jums sutelkti dėmesį užduotims, pamiršti apie kitas gyvenimo problemas ir gali sukelti adrenalino antplūdį, kuris suteikia energijos. Tačiau didėjanti priklausomybė nuo šių jausmų, kylančių iš darbo, gali padidinti priklausomybės nuo darbo riziką. Pasinėrimas yra teigiamas įsitraukimo į darbą komponentas ir reiškia visišką susikaupimą ir laimingą įsitraukimą į savo darbą, todėl laikas bėga greitai ir sunku atsiriboti nuo darbo. Tačiau jei turite kitų priklausomybės nuo darbo rizikos veiksnių, tokių kaip didelis neurotiškumas, pasinėrimas gali būti susijęs su jūsų polinkiu reguliuoti savo jausmus darbu. Tai, savo ruožtu, gali padidinti priklausomybės nuo darbo riziką

Esmė

Darbas gali būti priemonė susidoroti su neigiamomis emocijomis. Polinkis patirti neigiamas emocijas gali padidinti tikimybę, kad piktnaudžiausite darbu savo nuotaikai pagerinti, taip padidindami priklausomybės nuo darbo riziką. Sveikos įveikos įgūdžiai ir veiksmingi nuotaikos reguliavimo įpročiai gali sumažinti priklausomybės nuo darbo riziką. Dėmesingas įsisąmoninimas yra viena iš tokių veiksmingų praktikų emocinis reguliavimas

Perfekcionizmas

Kas tai?

Perfekcionizmą galima suskirstyti į du komponentus. Pirma, aukšti asmeniniai standartai, kas yra teigiamas bruožas. Turėtume siekti aukštų tikslų ir standartų ir siekti jų stropiai bei apgalvodami smulkmenas.

Tačiau kartais tai gali tapti probleminiu emociniu ir elgesio modeliu, susijusiu su antruoju komponentu – perfekcionistiniais rūpesčiais. Tai susiję su tuo, kaip jūs reaguojate, kai kažkas nėra padaryta tobulai. Jie laikomi disfunkciniais perfekcionizmo aspektais ir yra susiję su stipriomis neigiamomis reakcijomis į puikių rezultatų trūkumą.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Aukšti standartai yra teigiamas bruožas, susijęs su teigiamais reiškiniais, tokiais kaip geresnis darbo atlikimas. Jis glaudžiai susijęs su sąžiningumas . Tai asmenybės bruožas, susijęs su polinkiu būti organizuotam, atsakingam ir darbščiam. Jis nuosekliai susijęs su gera sveikata ir mažesnis mirtingumas

Kita vertus, perfekcionistiniai rūpesčiai yra nuosekliai susiję blogesnė sveikata. Tai yra rizikos veiksnys arba įvairių psichopatologinių problemų, įskaitant depresiją, nerimą, valgymo sutrikimus ir priklausomybes, simptomas. Šis komponentas kartais vadinamas neurotiniu perfekcionizmu, nes yra glaudžiai susijęs su neurotiškumu. Jei keliatės aukštus standartus ir tuo pačiu esate linkę patirti neigiamas emocijas, gali būti, kad suklydus sulauksite stipresnių neigiamų reakcijų arba nepasieksite tokio tobulumo lygio, kurio norėtumėte.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Perfekcionizmas, ypač jo disfunkcinė forma, nuosekliai susijęs su priklausomybe nuo darbo. Tiesą sakant, darboholizmas šiuo metu yra oficialiai pripažintas medicininėje klasifikacijoje (DSM-5; psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovas) kaip obsesinio-kompulsinio asmenybės sutrikimo (OKAS)simptomas. Tai, asmenybės sutrikimo tipas, susijęs su griežtu perfekcionizmu ir dideliu kontrolės poreikiu. Šis perfekcionizmo poreikis trukdo efektyvumui ir gebėjimui atlikti užduotis. Paprastai jį lydi:

• pernelyg didelis susirūpinimas dėl taisyklių, sąrašų, tvarkaraščių ir tvarkos; 

• atsidavimas produktyvumui, kuris trukdo tarpasmeniniams santykiams ir laisvalaikiui; 

• nelankstumas ir uolumas moralės ir etikos klausimais; 

• nesugebėjimas deleguoti pareigų ar darbo kitiems; 

• ribotas funkcionavimas tarpasmeniniuose santykiuose; 

• ribota emocijų ir afekto raiška; 

• ir poreikis kontroliuoti savo aplinką ir save.

Apklausos pabaigoje gavote rezultatus apie savo perfekcionistinius rūpesčius. Tai yra disfunkcinis perfekcionizmo aspektas. Jei turite aukštą balą, esate linkęs neigiamai ir stipriai reaguoti į klaidas arba nusižengimus tobulumo standartams. Tai gali neigiamai paveikti jūsų veiklą. Tačiau tai nereiškia, kad turite psichikos sveikatos problemų. Vis dėlto, jei nerimaujate, kad galite turėti OKAS, susisiekite su specialistu dėl tolimesnės konsultacijos ir diagnozės. 

Esmė

Rigidiškas perfekcionizmas yra susijęs su blogesne sveikata ir glaudžiai susijęs su priklausomybe nuo darbo. Sumažindami savo perfekcionistinius rūpesčius, galite pagerinti bendrą funkcionavimą ir sumažinti priklausomybės nuo darbo riziką. Kai kurios konkrečios intervencijos ir programos padeda dirbti su pernelyg dideliu perfekcionizmu.

Narcisizmas

Kas tai?

Narcisizmas yra susijęs su išpūstu savo svarbos jausmu, giliu perdėto dėmesio ir susižavėjimo poreikiu, neramiais komplikuotais santykiais ir empatijos stoka kitiems. Tai sudėtingas asmenybės bruožas, kuris kraštutiniu pavidalu gali pasireikšti kaip a narcisistinis asmenybės sutrikimas.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Tai daro įtaką organizacijų funkcionavimui, ypač dėl vadovų ir lyderių narcisizmo. Tačiau dėl reiškinio sudėtingumo kai kurie tyrimo rezultatai gali būt nenuoseklūs ir painūs, ypač dėl jo poveikio darbo aplinkai. Kita vertus, kai kurios išvados yra nuoseklios ir patikimos. Pavyzdžiui, kadangi narciziškus asmenis lengva įžeisti, tai yra agresijos ir smurto rizikos veiksnys, ir tai gali virsti užgauliu elgesiu darbe.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Ankstesni tyrimai nustatė teigiamą ryšį tarp narcisizmo ir priklausomybės nuo darbo. Darbas gali būti būdas patenkinti jūsų dėmesio ir susižavėjimo poreikį bei sustiprinti savo svarbos jausmą. Tai gali būti ypač aktualu vadovams ir lyderiams. Narcisizmas gali sukelti pernelyg didelį įsitraukimą į darbą ieškant patvirtinimo ir pasiekimų, o tai gali išsivystyti į priklausomybę. Tačiau vis dar reikia atlikti daugiau tyrimų, kad būtų galima geriau suprasti, kaip narcisizmas gali paveikti priklausomybę nuo darbo.

Savo apklausoje naudojome labai trumpą narcisizmo skalę. Jei norite tikslesnės ir išsamesnės informacijos apie savo narcisizmą, įskaitant skirtingus jo komponentus, galite užpildyti daugiau diagnostinių klausimynų, tokių kaip ši [spustelėję čia būsite nukreipti į internetinį testą] .

Esmė

Narcisizmas gali sukelti neigiamą poveikį darbo vietoje, pavyzdžiui, užgaulų elgesį. Tai taip pat gali būti priklausomybės nuo darbo rizikos veiksnys. Kai kuriems asmenims darbas gali būti būdas patenkinti dėmesio ir susižavėjimo poreikį bei sustiprinti savo svarbos jausmą. Dėl to jie gali per daug susikoncentruoti į išorinį patvirtinimą ir darbo pasiekimus. 

Bendra savivertė

Kas tai?

Savivertė – tai tikėjimas ir pasitikėjimas savo sugebėjimais ir verte. 

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Žema savivertė yra daugelio psichinės sveikatos problemų, įskaitant depresiją, nerimą, valgymo sutrikimus ir priklausomybes, rizikos veiksnys arba simptomas. Žemas savęs vertinimas gali sukelti įvairių psichinės sveikatos problemų, tokių kaip depresija. Kita vertus, sveikatos problemos gali neigiamai paveikti jūsų pasitikėjimą savimi ir skatinti nuvertinti save.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Nustatyta, kad priklausomybė nuo darbo yra susijusi su žemesne bendra saviverte. Jei jaučiatės prastesnis už kitus, galite pabandyti tai kompensuoti dirbdami daugiau ir ilgiau. Galite stengtis pagerinti savo įvaizdį per pasiekimus ir patvirtinimus, gautus iš darbo. Tai gali padidinti priklausomybės nuo darbo riziką. 

Savo apklausoje naudojome labai trumpą bendros savivertės skalę. Jei norite tikslesnės ir išsamesnės informacijos apie savo savivertę, galite užpildyti daugiau diagnostinių klausimynų, tokių kaip šis [spustelėję čia būsite nukreipti į internetinį testą]. 

Esmė

Žema savivertė yra susijusi su psichikos sveikatos problemomis ir gali būti priklausomybės nuo darbo rizikos veiksnys. Kai kuriems asmenims darbas gali būti būdas kompensuoti nepilnavertiškumo jausmą ir rasti savo vertės patvirtinimą. Tai gali lemti pernelyg didelį susitelkimą ties darbu ir su juo susijusiais pasiekimais. 

Neapibrėžtumo netoleravimas

Kas tai?

Neapibrėžtumo netoleravimas yra savybė, kuri apima polinkį neigiamai reaguoti į neapibrėžtas situacijas ir įvykius emociniu, pažinimo ir elgesio lygmenimis. Jei turite neigiamų įsitikinimų apie neapibrėžtumą ir jo pasekmes, galite neigiamai reaguoti į situacijas, kurių rezultatai yra neaiškūs.

Jo reikšmė darbui ir bendram funkcionavimui

Tai yra nustatytas transdiagnostinis psichikos sutrikimų, ypač emocinių sutrikimų, rizikos ir palaikomasis veiksnys. Tai reiškia, kad neapibrėžtumo netoleravimas yra susijęs su daugeliu sutrikimai, pvz., depresijos ir nerimo sutrikimai, įskaitant generalizuotą nerimo sutrikimą (GAD), socialinį nerimo sutrikimą (SAD), agorafobiją ar panikos sutrikimą, taip pat obsesinis-kompulsinis sutrikimas (OKS) ir valgymo sutrikimai. Nustatyta, kad tai a nerimo ir neigiamos nuotaikos priežastinis veiksnys. Anksčiau buvo nustatyta, kad dauguma šių sutrikimų buvo susiję su priklausomybe nuo darbo.

Jo reikšmė PRIKLAUSOMYBEI NUO DARBO

Kai kuriais atvejais priklausomybė nuo darbo atsiranda dėl pastangų susidoroti su neapibrėžtumu. Yra glaudus ryšys tarp darboholizmo ir obsesinio-kompulsinio asmenybės sutrikimo (OKAS), kuris yra susijęs su dideliu kontrolės ir bet kokio netikrumo pašalinimo poreikiu. Galite sunkiai dirbti, kad užsitikrintumėte savo pragyvenimą, išlaikytumėte šeimą ir „visiškai kontroliuotumėte savo gyvenimą“. Nors patartina stengtis produktyviai susidoroti su gyvenimo iššūkiais, ekstremalus poreikis viską kontroliuoti ir visiškai pašalinti netikrumą iš savo gyvenimo gali sukelti nereikalingą stresą ir psichinės sveikatos problemas. Neapibrėžtumas yra neišvengiama gyvenimo dalis, todėl yra adaptyvių ir sveikų būdų, kaip su juo susidoroti. 

Pastaraisiais metais vis labiau domimasi ir tiriamas sąmoningumas, kuris gali būti labai veiksmingas būdas ugdyti protinius įgūdžius, padedančius pagerinti neapibrėžtumo toleranciją ir sumažinti su netikrumu susijusį stresą bei nerimą .

Esmė

Neapibrėžtumo netoleravimas yra nusistovėjęs psichikos sveikatos problemų veiksnys ir gali būti priklausomybės nuo darbo rizikos veiksnys. Kai kuriems asmenims darbas gali būti būdas visiškai kontroliuoti savo gyvenimą. Tačiau tai iliuzija ir gali sukelti kompulsyvią priklausomybę nuo darbo, kaip stabilumo ir nuspėjamumo šaltinio. Tai gali dar labiau apsunkinti psichikos sveikatos problemas ir kitus gyvenimo sunkumus, tokius kaip neramūs asmeniniai santykiai. Dėmesingas įsisąmoninimas yra sveika ir efektyvi praktika, padedanti pagerinti neapibrėžtumo toleranciją, sumažinti stresą ir nerimą. 

Pataisymas: Arunas Ziedelis, Ph.D.

lt_LTLietuvių kalba