ჩვენი კვლევითი ჯგუფი ახორციელებს უამრავ სხვა პროექტს სამუშაოზე დამოკიდებულების შესახებ.

ka_GEქართული