Uzależnienie od pracy i wypalenie zawodowe

Co to jest wypalenie?

Wypalenie jest zdefiniowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 11 Wersja (ICD-11) przez Światową Organizację Zdrowia w następujący sposób:

„Wypalenie to syndrom rozumiany jako wynik chronicznego stresu w miejscu pracy, z którym nie udało się skutecznie poradzić. Charakteryzuje się trzema wymiarami:

 • uczucie wyczerpania lub wyczerpania energii;
 • zwiększony dystans psychiczny do pracy lub poczucie negatywizmu lub cynizmu związane z pracą; oraz
 • zmniejszona skuteczność zawodowa.

Wypalenie odnosi się konkretnie do zjawisk zachodzących w kontekście zawodowym i nie powinno być stosowane do opisu doświadczeń w innych obszarach życia”.

Wyczerpanie jest podstawowym objawem wypalenia i wskazuje na ogólne poczucie przytłoczenia i zmęczenia obowiązkami w pracy. Coraz więcej badań sugeruje, że tak jest ściśle związane z depresją. Istnieje wiele zasobów dotyczących wypalenia, które można znaleźć w sieci, w tym Strona internetowa Światowej Organizacji Zdrowia

Dostarczają informacji na temat rozpoznawania wypalenia zawodowego, jego możliwych przyczyn i skutków oraz jak sobie z tym poradzić.

Przyczyny wypalenia zawodowego

Badania pokazują że do najważniejszych przyczyn wypalenia zawodowego należą:

 • duże obciążenie pracą utrudniające sprostanie wymogom pracy,
 • brak kontroli w pracy: gdy nie masz wpływu na decyzje, które mają wpływ na Twoją pracę, masz ograniczoną autonomię zawodową i nie masz dostępu do zasobów niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy,
 • brak nagród: brak uznania i nagród finansowych, instytucjonalnych lub społecznych,
 • społeczność: brak dobrych relacji z innymi ludźmi w pracy, brak wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników, brak zaufania i konflikty w pracy,
 • brak sprawiedliwości: kiedy postrzegasz decyzje w pracy jako niesprawiedliwe,
 • wartości: kiedy cele i wartości organizacji są w konflikcie z twoimi własnymi celami i wartościami.

Profilaktyka i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

Zalecenia dotyczące profilaktyki i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym obejmują:

 • zmiana wzorców pracy, np. mniej pracy, więcej przerw, unikanie pracy w godzinach nadliczbowych, godzenie pracy z resztą życia,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie, np. restrukturyzacja poznawcza, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem,
 • uzyskanie wsparcia społecznego zarówno ze strony współpracowników, jak i rodziny,
 • stosowanie strategii relaksacyjnych, np. praktyka uważności,
 • promowanie dobrego zdrowia i sprawności fizycznej, dbanie o dobry sen,
 • rozwijanie lepszego zrozumienia siebie poprzez różne techniki samoanalityczne, poradnictwo lub terapię.

Znaczenie dla pracy i ogólnego funkcjonowania

W niektórych krajach np. w Szwecji, wypalenie jest stanem, z powodu którego można ubiegać się o urlop zdrowotny. Jednak w większości krajów nie jest ono jeszcze oficjalnie uznawane za chorobę lub zaburzenie. Niemniej jednak jest to poważny problem zdrowotny, który może znacząco wpłynąć na Twoje codzienne funkcjonowanie. Jeśli doświadczasz wypalenia, warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby nauczyć się z nim radzić.

Znaczenie dla UZALEŻNIENIA OD PRACY

Wypalenie jest blisko związany z uzależnieniem od pracy i może być jego poważna konsekwencja.

Uzależnienie od pracy wiąże się z większym stresem związanym z pracą, a także poza środowiskiem pracy, np. z powodu problemów rodzinnych. Osoby uzależnione od pracy nie radzą sobie efektywnie ze stresem w pracy, co może skutkować wypaleniem zawodowym. Uzależnienie od pracy wiąże się również z rozpoznanymi przyczynami wypalenia zawodowego, takimi jak np duże obciążenie pracą, brak wsparcia społecznego, konflikty w pracy, zachowania dewiacyjne w pracy, nieproduktywne zachowanie w pracyi nieuprzejmość oznacza niegrzeczne, nietowarzyskie i niegrzeczne zachowanie.

Pokazały to badania prospektywne uzależnienie od pracy przewiduje cierpienie psychiczne rok później, jak również wyczerpanie sześć miesięcy później. Oznacza to, że jeśli jesteś uzależniony od pracy, to z czasem poziom Twojego stresu może wzrosnąć i doprowadzić do wyczerpania, które jest głównym objawem wypalenia.

Potrzebne są jednak dalsze badania, aby zrozumieć, w jaki sposób i kiedy uzależnienie od pracy zwiększa wypalenie.

Najważniejsze!

Uzależnienie od pracy może spowodować poważne wypalenie zawodowe, które z kolei może doprowadzić do niewydolności zawodowej i osobistej. Lepiej zapobiegać mu za pomocą odpowiednich rozwiązań redukujących stres, niż ponosić jego konsekwencje i leczyć je. Pełny powrót do zdrowia i sprawności z poważnego wypalenia zawodowego może być bardzo trudny i trwać latami.

pl_PLPolski