Choroby współistniejące:
Zaburzenia współwystępujące z uzależnieniem od pracy

Wcześniejsze badania wykazały, że uzależnienie od pracy może współwystępować z:

  • depresja,
  • lęk,
  • niepokój społeczny,
  • obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości i inne zaburzenia osobowości (np. zaburzenie osobowości typu borderline),
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja psychiczna, bulimia nervosa),
  • inne uzależnienia (np. uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od jedzenia, które może być związane z napadami objadania się, uzależnienie od zakupów/kompulsywne kupowanie),
  • choroba afektywna dwubiegunowa (maniakalno-depresyjna),
  • zaburzenia snu, 
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi,
  • nerwica natręctw.

Jeśli doświadczasz uzależnienia od pracy, niekoniecznie oznacza to, że masz któryś z tych problemów. Jednak niektóre osoby zmagające się z uzależnieniem od pracy mogą dodatkowo cierpieć na niektóre z nich.

Niektóre z tych zaburzeń mogą zwiększać ryzyko uzależnienia od pracy (np. obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości), niektóre mogą być zarówno jego przyczynami, jak i skutkami (np. lęk lub depresja), a inne mogą mieć wspólne przyczyny (np. zaburzenia odżywiania). . Dlatego rozwiązywanie i leczenie tych problemów może poprawić ogólne funkcjonowanie i pomóc w radzeniu sobie z uzależnieniem od pracy.

Rozpoznanie innych współwystępujących problemów ze zdrowiem psychicznym jest bardzo ważne, ponieważ współwystępowanie wiąże się z większymi upośledzeniami funkcjonalnymi (ogólnie gorszym funkcjonowaniem) i gorszymi wynikami zdrowotnymi. Konieczne jest zajęcie się wszystkimi współistniejącymi problemami, ponieważ mogą one mieć wspólne przyczyny i mogą oddziaływać na siebie i powodować nawroty. Kluczowe znaczenie ma zrozumienie, dlaczego dana osoba jest nadmiernie zmuszana do pracy, w jaki sposób inne problemy mogą przyczyniać się do tego przymusu do pracy oraz w jaki sposób uzależnienie od pracy może wpływać na inne problemy zdrowotne, takie jak depresja, lęk lub bezsenność.

pl_PLPolski