Poziom makro: rządy i organizacje zdrowotne

Ta strona jest wciąż w fazie rozwoju. Wkrótce zaktualizujemy więcej Informacja.

Poniżej możesz znaleźć kilka już dostępnych informacji.

Rządy i instytucje międzynarodowe może rozważyć kilka zaleceń w celu zmniejszenia populacji osób uzależnionych od pracy. Jest to bardzo uzasadnione, gdyż uzależnienie od pracy jest stosunkowo powszechne w większości krajów, a skala problemu wymaga systemowej i systematycznej profilaktyki i rozwiązań. Te też są najczęściej te same zalecenia, które prawdopodobnie zmniejszyłyby inne problemy zdrowotne i związane z nimi koszty społeczne i ekonomiczne w związku z narastającą „pandemią” tzw problemy związane ze stresem zawodowym, takie jak wypalenie zawodowe i depresja związana z pracą.

POPRAWA STABILNOŚCI ZATRUDNIENIA

Bezrobocie i niestabilność zatrudnienia wiążą się z niekorzystnymi konsekwencjami społecznymi i psychologicznymi, takimi jak depresja i samobójstwa. Jednocześnie nasilają przepracowanie i związane z nim negatywne zjawiska wśród pracujących. Na przykład kryzys gospodarczy powoduje nie tylko samobójstwa wśród tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy, ale także wśród tych, którzy robią wszystko, by ją utrzymać. Obydwa śmierć z przepracowania (karoshi) i samobójstwa z przepracowania (karojisatsu) rosną podczas trudności ekonomicznych.

POPRAWA OPIEKI SPOŁECZNEJ

pl_PLPolski