Współpraca z mediami

Zapraszamy do współpracy media zainteresowane poruszaniem tematów związanych z uzależnieniem od pracy oraz negatywnymi konsekwencjami nadmiernego obciążenia pracą i stresem zawodowym. 

Ogólnie panuje niski poziom świadomości na temat uzależnienia od pracy oraz znaczny postęp w badaniach nad kompulsywnym przepracowaniem w ostatnich latach. Na naszej stronie media mogą znaleźć najbardziej aktualną wiedzę naukową dotyczącą tego problemu, jak również informacje o prowadzonych projektach z nim związanych. 

NA nasza strona internetowa aktualizujemy wszystkie publikowane w mediach materiały dotyczące naszego globalnego projektu badawczego oraz innych naszych projektów.

 

pl_PLPolski