Uzależnienie od pracy

Ta strona ma na celu dostarczenie najaktualniejszej wiedzy naukowej na temat zjawiska kompulsji pracy, rozumianego jako potencjalne uzależnienie behawioralne, a określanego jako uzależnienie od pracy lub pracoholizm. Na stronie znaleźć można podstawowe informacje o statusie uzależnienia od pracy jako zaburzenia, jego czynnikach ryzyka, konsekwencjach, dostępnych rozwiązaniach profilaktycznych i terapeutycznych. Ma również służyć jako platforma międzynarodowej współpracy naukowców, praktyków, organizacji non-profit, instytucji, studentów i mediów.

0
Kraje

Jej celem jest zwiększanie świadomości na temat uzależnienia od pracy, dostarczanie jak najdokładniejszych informacji na jego temat oraz integrowanie wysiłków na rzecz przeciwdziałania temu problemowi, którego szkodliwy wpływ ma wymiar indywidualny, społeczny i ekonomiczny.

Instytucje opieki zdrowotnej i rządy w coraz większym stopniu uznają potrzebę opracowania stosownych wytycznych dotyczących dobrostanu psychicznego w miejscu pracy opartych na dowodach naukowych. Takie wytyczne nie mogą być skuteczne bez uwzględnienia konkretnych działań na rzecz zapobiegania i ograniczania zjawiska kompulsji pracy i jego skutków, które mają wpływ na rynek pracy we wszystkich jego aspektach.

Ponadto działania te nie powinny pomijać dużej liczby osób samozatrudnionych i powinny dostarczać systematycznego i systemowego wsparcia ich dobrostanu, zdrowia i produktywności.

Więcej uwagi powinno poświęcać się praktykom zarządzania w miejscu pracy, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi pracowników, co wymaga realistycznych rozwiązań przeciwdziałających niezdrowym praktykom zarządzania.

Ta strona internetowa powstała jako część globalnego projektu badawczego dotyczącego mikro, mezo i makro czynników ryzyka uzależnienia od pracy i związanych z nim problemów zdrowotnych. Projekt obejmuje ponad 60 krajów z sześciu kontynentów i integruje wysiłki ponad 100 naukowców, w tym czołowych światowych ekspertów w zakresie uzależnienia od pracy, pracoholizmu i uzależnień behawioralnych.

Globalny projekt badawczy pt. „Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych” jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce (numer projektu 2020/39/D/HS6/00198). 

Wszystkich zainteresowanych uzależnieniem od pracy zachęcamy do współpracy z nami.

Liderzy projektu

Finansowanie

Partnerzy

pl_PLPolski