Công việc của chúng tôi trên các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới

CHÂU ÚC

Khảo sát nghiên cứu toàn cầu nhằm hiểu rõ hơn về chứng nghiện công việc, “ABC NEWS”, Giáo sư Rachael Potter

Có tới một phần năm người lao động cảm thấy bắt buộc phải làm việc, “TIN TỨC ABC” (tư liệu truyền hình), Giáo sư Rachael Potter

Khảo sát nghiên cứu toàn cầu nhằm hiểu rõ hơn về chứng nghiện công việc, “TIN TỨC ABC” (Tic Toc)

Nghiện công việc: phụ nữ NSW quá ám ảnh với công việc của mình, cô ấy đã trả lời email khi chuyển dạ, “tin tức.com.au”

 

JORDAN

إدمان العمل, “Youm Jadded”, Giáo sư Ghada Shahrour

LUXEMBOURG

Toàn cảnh-DE, Giáo sư Isabelle Albert

Toàn cảnh_FR, Giáo sư Isabelle Albert

MALTA

nghiện work: thuốc phiện mới của quần chúng, “Malta ngày nay”, Giáo sư Marylin Clark

MAURITUS

Bien-être & stress : l'impact de la dépendance au travail à l'étude, “DéfiSanté”, Giáo sư Harshalini Bundhoo

POLAND

Trwają globalne badania nad uzależnieniem od pracy; można się w nie włączyć, “Nauka w Polsce”, Giáo sư Edyta Charzyńska và Giáo sư Paweł Atroszko

ROMANIA

Suntem pe primul loc în UE la numărul de ore lucrate săptămânal. Một âm thanh được phát ra từ dacă şi în ce mod ești phụ thuộc sau afectat de muncă (interviu), “RFI România”, Giáo sư Sergiu Bălțătescu

Bihor – chắc chắn xã hội học quốc tế pe chủ đề căng thẳng và epuizării la muncă, cu implicarea Universității din Oradea, “Agenția Națională de Presă AGERPRES”, GS. Sergiu Bălțătescu

Sự quan tâm của cá nhân đối với să afle dacă și în ce mod sundependent sau afectate de muncă pot partipa la o certare xã hội học quốc tế derulată de Universitatea din Oradea, “G4Media.ro”, GS. Sergiu Bălțătescu

Ești phụ thuộc te muncă? Află aici – o chứng chỉ xã hội học a profesorului universitar orădean Sergiu Bălțătescu, “thông tinOradea”GS. Sergiu Bălțătescu

Chắc chắn xã hội học quốc tế và chủ đề căng thẳng và epuizării la muncă, cu implicarea Universității din Oradea, “tin chính sách sinh thái”GS. Sergiu Bălțătescu

Chứng nhận xã hội học quốc tế về chủ đề căng thẳng và epuizării la muncă, cu implicare Universității Oradea, “Știri Moldova 24”, GS. Sergiu Bălțătescu

Chứng nhận xã hội học quốc tế về chủ đề căng thẳng và epuizării la muncă, cu implicare Universității Oradea, “ZiareLive”GS. Sergiu Bălțătescu

Universitarul orădean premiat de Academie pentru studiul ştiinţific al fericirii, studiu despre panduri, emoții și comportamente legate de local de muncă, “BihorJust.ro”GS. Sergiu Bălțătescu

Ești phụ thuộc vào muncă? Xin chào!, “UZP Bihor”GS. Sergiu Bălțătescu

 

BỒ ĐÀO NHA

Nghệ thuật técnico: Vício do trabalho – Uma luta silenciosa na Sociedade Moderna, “Tạp chí RH”, Giáo sư Sónia Pedroso Gonçalves

viTiếng Việt