Mục tiêu của nghiên cứu

Nghiên cứu này là một phần của dự án nghiên cứu quốc tế lớn xem xét vai trò của các yếu tố cấp độ vĩ mô (tức là văn hóa và kinh tế xã hội), cấp độ trung bình (tức là tổ chức) và cấp độ vi mô (tức là cá nhân) đối với chứng nghiện công việc và các vấn đề sức khỏe liên quan. Cuộc khảo sát sẽ được thực hiện trong suốt mùa đông năm 2022 tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, bao gồm sáu lục địa. Đây là nghiên cứu sâu rộng nhất về chứng nghiện công việc được thực hiện cho đến nay. 

Tiêu chí tham gia là: là người trưởng thành và làm việc toàn thời gian ít nhất một năm trong một tổ chức có ít nhất 10 nhân viên. Ngay sau khi điền vào bản khảo sát, tất cả những người tham gia sẽ nhận được phản hồi chi tiết về hoạt động tâm lý xã hội của họ tại nơi làm việc, bao gồm nguy cơ nghiện công việc, trầm cảm và kiệt sức liên quan đến công việc, cũng như các yếu tố rủi ro tiềm ẩn của tổ chức và cá nhân góp phần vào hoạt động của họ tại nơi làm việc. Nó có thể giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân và tổ chức, đồng thời cải thiện hiệu suất công việc và hạnh phúc trong và ngoài môi trường làm việc. Những người tham gia sẽ được chuyển hướng đến một trang web có thông tin chi tiết liên quan đến việc giải thích kết quả của họ cùng với các đề xuất về các giải pháp chuyên nghiệp và tự trợ giúp tiềm năng.

Các tiêu chí bao gồm cho cuộc khảo sát được dựa trên các mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi. 

Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là điều tra cái gọi là các yếu tố cấp độ trung bình góp phần gây nghiện công việc. Những điều này có liên quan đến các biến tổ chức như môi trường và văn hóa tổ chức. Vì lý do này, trong cuộc khảo sát của chúng tôi, chúng tôi bao gồm những người tham gia được tuyển dụng trong các tổ chức được phân loại ít nhất là doanh nghiệp vừa, tức là 10 nhân viên trở lên. Để đảm bảo rằng những yếu tố này có ảnh hưởng đến những người tham gia, chúng tôi bao gồm những người tham gia đã làm việc ít nhất một năm cho chủ lao động hiện tại và những người làm việc toàn thời gian.

Chúng tôi cũng đang điều tra cái gọi là các yếu tố cấp độ vĩ mô góp phần gây nghiện công việc. Chúng có liên quan đến các biến cấp quốc gia. Vì lý do này, trong cuộc khảo sát này, chúng tôi bao gồm những người tham gia là công dân của một quốc gia cụ thể và sống ở đó. Bằng cách này, chúng tôi muốn đảm bảo rằng các yếu tố liên quan đến các biến số cấp quốc gia có ảnh hưởng đến người tham gia.

Tác động của nghiên cứu

Một trong những mục đích nghiên cứu của chúng tôi là cung cấp dữ liệu về tỷ lệ chi phí khổng lồ của căng thẳng mãn tính trong và ngoài môi trường làm việc trực tiếp gây ra chứng nghiện công việc trên toàn thế giới. Quan trọng nhất, chúng tôi muốn hiểu những yếu tố nào đóng góp nhiều nhất vào chứng nghiện công việc để xây dựng các phương pháp tốt nhất trong việc phòng ngừa và điều trị chứng nghiện đó. Kết quả của nghiên cứu này có thể cung cấp cơ sở khoa học để chuẩn bị các khuyến nghị cho các chính phủ liên quan đến điều kiện làm việc cũng như tác động đến các chính sách và thủ tục của tổ chức liên quan đến môi trường làm việc và các giá trị của tổ chức nhằm giảm thiểu nguy cơ phát triển của chứng nghiện công việc và / hoặc để giảm thiểu ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe và hạnh phúc.

Hơn nữa, dự án này sẽ cung cấp những tiền đề cần thiết cho tính hợp lệ của việc hình thành khái niệm nghiện công việc như một chứng nghiện hành vi thực sự. Như vậy, nó có thể kích thích nhiều nghiên cứu cần thiết để chính thức công nhận nó là một chứng rối loạn gây nghiện trong các phân loại chính thức về bệnh tật và rối loạn, chẳng hạn như Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc xác định như vậy sẽ có những hậu quả sâu sắc đối với nhận thức xã hội, thể chế và tổ chức, công nhận, phòng ngừa và điều trị cưỡng chế làm việc quá sức. Như vậy, nó có thể góp phần giảm đáng kể sự đau khổ của con người trên toàn thế giới và cải thiện đáng kể năng suất cho các tổ chức, thể chế và kinh tế cấp quốc gia.

viTiếng Việt