Tỷ lệ nghiện công việc

Dữ liệu hiện có cho thấy chứng nghiện công việc (và dạng nghiện nghiên cứu ban đầu được đưa ra giả thuyết của nó) nhìn chung phổ biến hơn đáng kể so với hầu hết các hành vi gây nghiện khác.

Hiện tại, thông tin về mức độ phổ biến dựa trên kiểm tra tâm lý của dân số đang làm việc (cũng như dân số nói chung và sinh viên) chứ không phải dữ liệu lâm sàng vì chứng nghiện công việc không được chính thức công nhận là một chứng rối loạn gây nghiện trong các phân loại chính thức về bệnh tật và rối loạn. Những nghiên cứu về tỷ lệ hiện mắc như vậy thường gặp phải những thiếu sót liên quan đến điểm giới hạn đặc biệt và dữ liệu không mang tính đại diện (trong hầu hết các trường hợp).

Đánh giá nghiên cứu dựa trên các điểm cắt khác nhau được tìm thấy tỷ lệ nghiện công việc phổ biến ở khoảng 10%.

Ngoài ra, một phần đáng kể các trường hợp OCPD bao gồm cái gọi là triệu chứng “nghiện công việc”. OCPD là chứng rối loạn nhân cách phổ biến nhất trong dân số nói chung (3%–8%).

Các nghiên cứu sử dụng công cụ sàng lọc tâm lý dựa trên khuôn khổ nghiện và điểm giới hạn cố định về mặt lâm sàng cho thấy ước tính về chứng nghiện công việc dao động từ 6,6% đến 20,6%. Sự phổ biến ở một mẫu đại diện quốc gia ở Na Uy cho thấy 8,3% nghiện làm việc và trong một mẫu đại diện ở Hungary đó là 20,6%.

Tỷ lệ lưu hành tương đối cao so với các chứng rối loạn gây nghiện khác cũng được tìm thấy ở nghiên cứu về mẫu đại diện quốc gia của dân số nói chung ở Ba Lan sử dụng các phương pháp sàng lọc khác nhau. Những điều này được thực hiện cho Bộ Y tế ở Ba Lan. Họ đã cho thấy:

    • 10,4% vào năm 2012
    • 19.1% năm 2015
    • 9,1% vào năm 2019

Các nghiên cứu tương tự cho thấy sự phổ biến của:

  • bệnh lý cờ bạc/nghiện cờ bạc 0,7% năm 2015, 0,9% năm 2019
  • nghiện internet 0,2% năm 2012, 0,1% năm 2015, 0,03% năm 2019
  • chứng nghiện mạng xã hội 1.1% vào năm 2019
  • nghiện mua sắm 3,5% năm 2012, 4,1% năm 2015, 3,7% năm 2019.

Tương tự như các nghiên cứu khác trên thế giới, họ cho rằng chứng nghiện công việc phổ biến hơn hầu hết các chứng rối loạn gây nghiện khác. Có thể tìm thấy tổng quan về nghiên cứu về mức độ phổ biến của chứng nghiện hành vi ở các quốc gia khác nhau nơi đây.

Các ước tính về chứng nghiện công việc dựa trên một phương pháp ước tính tương tự khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, cho thấy vai trò quan trọng của các yếu tố ở cấp độ vĩ mô góp phần gây ra chứng nghiện công việc.

Dựa trên dữ liệu hiện có, có vẻ như các quốc gia có nền kinh tế ổn định và hệ thống chăm sóc xã hội tốt có tỷ lệ nghiện công việc thấp hơn đáng kể so với các quốc gia hậu cộng sản và đang phát triển.

viTiếng Việt