Bashkëpunimi mediatik

Ftojmë mediat e interesuara për të mbuluar tema që lidhen me varësinë nga puna dhe pasojat negative të ngarkesës së tepërt dhe stresit të punës të bashkëpunojnë me ne. 

Në përgjithësi, ekziston një nivel i ulët i ndërgjegjësimit për varësinë nga puna dhe përparimi domethënës në kërkimin në lidhje me punën e tepërt kompulsive në vitet e fundit. Në faqen tonë të internetit media mund të gjejë njohuritë më të përditësuara shkencore rreth këtij problemi si dhe informacione rreth projekteve në vazhdim që lidhen me të. 

Aktiv faqen tonë të internetit ne përditësojmë të gjitha materialet e publikuara në media rreth projektit tonë kërkimor global dhe projekteve tona të tjera.

 

sqShqip