Súkromná politika

workaddiction.org („my“, „náš“ alebo „nás“) sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako vaše osobné údaje zhromažďuje, používa a zverejňuje workaddiction.org.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na našu webovú stránku a jej pridružené subdomény (spoločne nazývané naša „Služba“) spolu s našou aplikáciou workaddiction.org. Prístupom k našej Službe alebo jej používaním vyjadrujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s naším zhromažďovaním, ukladaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a našich Zmluvných podmienkach.

Definície a kľúčové pojmy

Aby sme čo najjasnejšie vysvetlili veci v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, vždy, keď sa odkazuje na ktorýkoľvek z týchto výrazov, sú prísne definované ako:

 • Cookie: malé množstvo údajov generovaných webovou stránkou a uložených vaším webovým prehliadačom. Používa sa na identifikáciu vášho prehliadača, poskytovanie analýz, zapamätanie si informácií o vás, ako sú vaše preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje.
 • Spoločnosť: Keď sa v týchto zásadách zmieňuje „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“, odkazuje to na workaddiction.org, ktorý je zodpovedný za
  vaše údaje podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.
  Krajina: kde sídli workaddiction.org alebo vlastníci/zakladatelia workaddiction.org, v tomto prípade je to Poľsko
 • Zákazník: označuje spoločnosť, organizáciu alebo osobu, ktorá sa zaregistruje na používanie služby workaddiction.org na správu
  vzťahy s vašimi spotrebiteľmi alebo používateľmi služieb.
 • Zariadenie: akékoľvek zariadenie pripojené k internetu, ako je telefón, tablet, počítač alebo akékoľvek iné zariadenie, ktoré možno použiť na návštevu
  workaddiction.org a využívať služby.
 • IP adresa: Každému zariadeniu pripojenému na internet je pridelené číslo známe ako adresa internetového protokolu (IP).
  Tieto čísla sú zvyčajne priradené v geografických blokoch. Na identifikáciu miesta sa často dá použiť adresa IP
  ku ktorému sa zariadenie pripája na internet.
 • Personál: vzťahuje sa na jednotlivcov, ktorí sú zamestnaní na workaddiction.org alebo majú zmluvu o poskytovaní služby
  v mene jednej zo strán.
 • Osobné údaje: akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v súvislosti s inými informáciami – vrátane osobných
  identifikačné číslo — umožňuje identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.
 • Služba: odkazuje na službu poskytovanú workaddiction.org, ako je opísané v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tomto
  plošina.
 • Služba tretej strany: označuje inzerentov, sponzorov súťaží, propagačných a marketingových partnerov a iných, ktorí poskytujú
  náš obsah alebo ktorých produkty alebo služby si myslíme, že by vás mohli zaujímať.
 • Webová stránka: stránka workaddiction.org, na ktorú je možné pristupovať cez túto URL: workaddiction.org
 • Vy: osoba alebo subjekt, ktorý je zaregistrovaný na workaddiction.org na používanie Služieb.

Aké informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme od vás informácie, keď navštívite našu webovú stránku, zaregistrujete sa na našej stránke, zadáte objednávku, prihlásite sa na odber nášho newslettera, odpoviete na prieskum alebo vyplníte formulár.
Meno / Používateľské meno
Telefónne čísla
Emailové adresy
Poštové adresy
Pracovné názvy

Kedy používa workaddiction.org informácie o koncových používateľoch od tretích strán?

workaddiction.org bude zhromažďovať údaje koncového používateľa potrebné na poskytovanie služieb workaddiction.org našim zákazníkom. Koncoví používatelia nám môžu dobrovoľne poskytnúť informácie, ktoré sprístupnili na webových stránkach sociálnych médií. Ak nám poskytnete akékoľvek takéto informácie, môžeme zhromažďovať verejne dostupné informácie z webových stránok sociálnych médií, ktoré ste uviedli. Môžete ovládať
koľko vašich informácií zverejnia webové stránky sociálnych médií návštevou týchto webových stránok a zmenou nastavení ochrany osobných údajov.

Kedy používa workaddiction.org informácie o zákazníkoch od tretích strán?

Keď nás kontaktujete, dostávame niektoré informácie od tretích strán. Napríklad, keď nám odošlete svoju e-mailovú adresu, aby ste prejavili záujem stať sa zákazníkom workaddiction.org, dostaneme informácie od tretej strany, ktorá poskytuje služby na automatické odhaľovanie podvodov pre workaddiction.org. Príležitostne zhromažďujeme aj informácie, ktoré sú verejne dostupné na webových stránkach sociálnych médií. Môžete ovládať, koľko informácií zverejnia webové stránky sociálnych médií tak, že navštívite tieto webové stránky a zmeníte svoje nastavenia ochrany osobných údajov.

Zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme, s tretími stranami?

Môžeme zdieľať informácie, ktoré zhromažďujeme, osobné aj neosobné, s tretími stranami, ako sú inzerenti, sponzori súťaží, propagační a marketingoví partneri a ďalší, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty alebo služby si myslíme.
môže vás zaujímať. Môžeme ich tiež zdieľať s našimi súčasnými a budúcimi pridruženými spoločnosťami a obchodnými partnermi, a ak sme zapojení do fúzie, predaja aktív alebo inej obchodnej reorganizácie, môžeme tiež zdieľať alebo prenášať vaše osobné a neosobné údaje našim nástupcom v- záujem. Môžeme zaangažovať dôveryhodných poskytovateľov služieb tretích strán, aby vykonávali funkcie a poskytovali nám služby, ako je hosťovanie a údržba našich serverov a webovej lokality, ukladanie a správa databáz, správa e-mailov, marketing úložiska, spracovanie kreditných kariet, zákaznícky servis a plnenie objednávok. na produkty a služby, ktoré si môžete zakúpiť prostredníctvom webovej stránky. Vaše osobné údaje a možno aj niektoré neosobné údaje budeme pravdepodobne zdieľať s týmito tretími stranami, aby sme im umožnili vykonávať tieto služby pre nás a pre vás.

Na analytické účely môžeme zdieľať časti údajov zo súboru denníka, vrátane adries IP, s tretími stranami, ako sú partneri pre webovú analýzu, vývojári aplikácií a reklamné siete. Ak je vaša IP adresa zdieľaná, môže sa použiť na odhad všeobecnej polohy a iných technologických parametrov, ako je rýchlosť pripojenia, či ste navštívili webovú lokalitu v zdieľanom umiestnení a typ zariadenia použitého na návštevu webovej lokality. Môžu zhromažďovať informácie o našej reklame a o tom, čo vidíte na webovej stránke, a potom nám a našim inzerentom poskytovať audit, prieskum a podávanie správ. Môžeme tiež zverejniť osobné a neosobné informácie o vás vládnym alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo súkromným stranám, pretože to podľa vlastného uváženia považujeme za potrebné alebo vhodné, aby sme mohli reagovať na nároky, právny proces (vrátane
predvolania), chrániť naše práva a záujmy alebo záujmy tretej strany, bezpečnosť verejnosti alebo akejkoľvek osoby, predchádzať alebo zastaviť akúkoľvek nezákonnú, neetickú alebo právne napadnuteľnú činnosť alebo inak dodržiavať príslušné súdne príkazy, zákony, pravidlá a
predpisov.

Kde a kedy sa zhromažďujú informácie od zákazníkov a koncových používateľov?

workaddiction.org bude zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Osobné údaje o vás môžeme získať aj od tretích strán, ako je uvedené vyššie.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme?

Akékoľvek informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť použité jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Na prispôsobenie vášho zážitku (vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby)
 • Na zlepšenie našej webovej stránky (neustále sa snažíme vylepšovať našu webovú ponuku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú máme
  dostať od vás)
 • Na zlepšenie služieb zákazníkom (vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky na služby zákazníkom
  a potreby podpory)
 • Na spracovanie transakcií
 • Spravovať súťaž, propagáciu, prieskum alebo inú funkciu stránky
 • Na odosielanie pravidelných e-mailov

Ako používame vašu e-mailovú adresu?

Odoslaním svojej e-mailovej adresy na tejto webovej stránke súhlasíte s prijímaním e-mailov od nás. Svoju účasť v ktoromkoľvek z týchto e-mailových zoznamov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie alebo inú možnosť odhlásenia, ktorá je súčasťou príslušného e-mailu. E-maily posielame iba ľuďom, ktorí nás oprávnili kontaktovať ich, či už priamo, alebo prostredníctvom tretej strany. Robíme
neposielajte nevyžiadané komerčné e-maily, pretože neznášame spam rovnako ako vy. Odoslaním svojej e-mailovej adresy tiež súhlasíte s tým, aby sme mohli použiť vašu e-mailovú adresu na zacielenie na zákaznícke publikum na stránkach ako Facebook, kde zobrazujeme
prispôsobená reklama pre konkrétnych ľudí, ktorí sa prihlásili na odber správ od nás. E-mailové adresy zadané iba prostredníctvom stránky spracovania objednávky budú použité výhradne na účely zasielania informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky. Ak ste nám však rovnaký e-mail poskytli iným spôsobom, môžeme ho použiť na ktorýkoľvek z účelov uvedených v týchto Zásadách. Poznámka: Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, uvedieme podrobné informácie
pokyny na odhlásenie v spodnej časti každého e-mailu.

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Vaše informácie uchovávame len dovtedy, kým ich potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť workaddiction.org a splniť účely opísané v týchto zásadách. To platí aj pre každého, s kým zdieľame vaše informácie a kto vykonáva služby v našom mene.
Keď už vaše informácie nepotrebujeme používať a nie je potrebné, aby sme ich uchovávali, aby sme splnili naše zákonné alebo regulačné povinnosti, buď ich odstránime z našich systémov, alebo ich odosobníme, aby sme vás nemohli identifikovať.

Ako chránime vaše informácie?

Zavádzame rôzne bezpečnostné opatrenia, aby sme zachovali bezpečnosť vašich osobných údajov, keď zadávate objednávku alebo zadávate, odosielate alebo pristupujete k vašim osobným údajom. Ponúkame použitie zabezpečeného servera. Všetky poskytnuté citlivé/kreditné informácie sa prenášajú prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL) a následne sa zašifrujú do našej databázy poskytovateľov platobných brán.
prístup len osobám oprávneným so špeciálnymi prístupovými právami do takýchto systémov a sú povinné uchovávať informácie v tajnosti. Po transakcii sa vaše súkromné informácie (kreditné karty, čísla sociálneho poistenia, financie atď.) nikdy neukladajú. Nemôžeme však zaručiť ani zaručiť absolútnu bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré odošlete na workaddiction.org, ani zaručiť, že vaše informácie v Službe nebudú sprístupnené, zverejnené, pozmenené alebo zničené porušením akéhokoľvek z našich fyzických, technických, alebo manažérske záruky.

Môžu byť moje informácie prenesené do iných krajín?

workaddiction.org je zaregistrovaná v Poľsku. Informácie zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky, prostredníctvom priamej interakcie s vami alebo z používania našich služieb pomoci môžu byť z času na čas prenesené do našich kancelárií alebo personálu alebo tretím stranám, ktoré sa nachádzajú po celom svete, a môžu byť prezerané a umiestnené kdekoľvek v vo svete vrátane krajín, ktoré nemusia mať všeobecne platné zákony upravujúce používanie a prenos takýchto údajov. Použitím ktorejkoľvek z vyššie uvedených možností dobrovoľne súhlasíte s cezhraničným prenosom a hosťovaním takýchto informácií v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.

Sú informácie zhromaždené prostredníctvom
workaddiction.org Zabezpečená služba?

Prijímame opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich informácií. Máme fyzické, elektronické a manažérske postupy, ktoré pomáhajú chrániť, predchádzať neoprávnenému prístupu, udržiavať bezpečnosť údajov a správne používať vaše informácie. Avšak ani jedno
ľudia ani bezpečnostné systémy nie sú spoľahlivé, vrátane šifrovacích systémov. Okrem toho môžu ľudia páchať úmyselné trestné činy, robiť chyby alebo nedodržiavať pravidlá. Preto, aj keď vynakladáme primerané úsilie na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Ak príslušný zákon ukladá akúkoľvek povinnosť ochrany vašich osobných údajov, ktorej sa nemožno vzdať, súhlasíte s tým, že zámerné nesprávne konanie bude štandardmi používanými na meranie dodržiavania tejto povinnosti.

Môžem aktualizovať alebo opraviť svoje informácie?

Práva, ktoré máte na vyžiadanie aktualizácií alebo opráv informácií, ktoré workaddiction.org zhromažďuje, závisia od vášho vzťahu s workaddiction.org. Zamestnanci môžu aktualizovať alebo opraviť svoje informácie, ako je podrobne uvedené v našich interných podnikových zásadách zamestnávania.
Zákazníci majú právo požiadať o obmedzenie určitého použitia a zverejnenia osobných identifikačných údajov ako
nasleduje. Môžete nás kontaktovať, aby sme (1) aktualizovali alebo opravili svoje osobné identifikačné údaje, (2) zmenili svoje preferencie týkajúce sa komunikácie a iných informácií, ktoré od nás dostávate, alebo (3) vymazali osobné identifikačné údaje.
informácie o vás uchovávané v našich systémoch (s výhradou nasledujúceho odseku), zrušením vášho účtu. Takéto aktualizácie, opravy, zmeny a vymazania nebudú mať žiadny vplyv na iné informácie, ktoré uchovávame, alebo informácie, ktoré sme poskytli tretím stranám v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov pred takouto aktualizáciou, opravou, zmenou alebo vymazaním. Aby sme ochránili vaše súkromie a bezpečnosť, môžeme podniknúť primerané kroky (napríklad vyžiadanie jedinečného hesla) na overenie vašej identity pred udelením prístupu k profilu alebo vykonaním opráv. Ste zodpovední za zachovanie tajomstva vášho jedinečného
heslo a informácie o účte vždy.
Mali by ste si byť vedomí toho, že nie je technologicky možné odstrániť každý jeden záznam informácií, ktoré ste nám poskytli, z nášho systému. Potreba zálohovať naše systémy na ochranu informácií pred neúmyselnou stratou znamená, že a
kópia vašich informácií môže existovať v nezmazateľnej forme, ktorú bude pre nás ťažké alebo nemožné ju nájsť. Ihneď po prijatí vašej žiadosti budú všetky osobné informácie uložené v databázach, ktoré aktívne používame, a na iných médiách, ktoré je možné ľahko vyhľadávať, podľa potreby aktualizované, opravené, zmenené alebo vymazané, akonáhle to bude primerane a technicky možné.
Ak ste koncovým používateľom a chcete aktualizovať, vymazať alebo získať akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, môžete tak urobiť kontaktovaním organizácie, ktorej ste zákazníkom.

Predaj podnikania

Vyhradzujeme si právo preniesť informácie na tretiu stranu v prípade predaja, zlúčenia alebo iného prevodu všetkých alebo v podstate všetkých aktív workaddiction.org alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností (ako je tu definované), alebo tej časti workaddiction.org alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností, ktorých sa služba týka, alebo v prípade, že prerušíme naše podnikanie alebo podáme petíciu alebo
podali proti nám návrh na konkurz, reorganizáciu alebo podobné konanie za predpokladu, že tretia strana súhlasí s dodržiavaním podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov.

Pridružené spoločnosti

Informácie (vrátane osobných údajov) o vás môžeme zverejniť našim pridruženým spoločnostiam. Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov „Pridružená spoločnosť“ znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje, je kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou s workaddiction.org, či už vlastníctvom alebo iným spôsobom. So všetkými informáciami, ktoré sa vás týkajú a ktoré poskytneme našim pridruženým spoločnostiam, budú tieto pridružené spoločnosti zaobchádzať v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov.

Vládny zákon

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia zákonmi Poľska bez ohľadu na ich ustanovenia o konflikte zákonov. Súhlasíte s výhradnou jurisdikciou súdov v súvislosti s akýmkoľvek konaním alebo sporom, ktorý medzi stranami vznikne podľa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v súvislosti s nimi, s výnimkou tých jednotlivcov, ktorí môžu mať právo vznášať nároky v rámci štítu na ochranu osobných údajov alebo Švajčiarsko-USA.
rámec. Táto zmluva a vaše používanie webovej stránky sa budú riadiť zákonmi Poľska, s výnimkou kolíznych noriem. Vaše používanie webovej stránky môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom. Používaním workaddiction.org alebo priamym kontaktovaním nás vyjadrujete svoj súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nemali by ste sa zapájať do našej webovej stránky ani používať naše služby. Pokračujúce používanie webovej stránky, priama spolupráca s nami alebo po zverejnení zmien v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ktoré významne neovplyvnia používanie alebo zverejňovanie vašich osobných údajov, znamená, že tieto zmeny prijímate.

Váš súhlas

Aktualizovali sme naše Zásady ochrany osobných údajov, aby sme vám poskytli úplnú transparentnosť v tom, čo sa nastavuje pri návšteve našej stránky a ako sa používa. Používaním našej workaddiction.org, registráciou účtu alebo nákupom týmto súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na Služby. Služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkuje ani neriadi workaddiction.org. Nezodpovedáme za obsah, presnosť alebo názory vyjadrené na takýchto webových stránkach a podobne
webové stránky neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme presnosť alebo úplnosť. Pamätajte, že keď použijete odkaz na prechod zo Služieb na inú webovú stránku, naše Zásady ochrany osobných údajov už nebudú účinné. Vaše prehliadanie a interakcia na akejkoľvek inej webovej lokalite, vrátane tých, ktoré majú odkaz na našej platforme, podlieha vlastným pravidlám a zásadám tejto webovej stránky. Takéto tretie strany môžu používať svoje vlastné súbory cookie alebo iné metódy na zhromažďovanie informácií o vás.

Cookies

workaddiction.org používa „Cookies“ na identifikáciu oblastí našej webovej stránky, ktoré ste navštívili. Súbor cookie je malý údaj uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení prostredníctvom webového prehliadača. Cookies používame na zlepšenie výkonu a funkčnosti
našej webovej stránky, ale nie sú nevyhnutné na ich používanie. Bez týchto súborov cookie však môžu byť niektoré funkcie, ako sú videá, nedostupné alebo by ste museli zadať svoje prihlasovacie údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože si nebudeme môcť spomenúť, že ste sa predtým prihlásili. Väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby zakázala používanie súborov cookie. Ak však zakážete súbory cookie, možno nebudete môcť správne alebo vôbec pristupovať k funkciám našej webovej stránky. Do súborov cookie nikdy neumiestňujeme osobné údaje.

Blokovanie a zakázanie súborov cookie a podobných technológií

Kdekoľvek sa nachádzate, môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie a podobné technológie, ale táto akcia môže zablokovať naše nevyhnutné súbory cookie a zabrániť správnemu fungovaniu našej webovej stránky a možno nebudete môcť plne využívať všetky jej
funkcie a služby. Mali by ste si tiež uvedomiť, že môžete stratiť aj niektoré uložené informácie (napr. uložené prihlasovacie údaje, preferencie stránok), ak vo svojom prehliadači zablokujete súbory cookie. Rôzne prehliadače vám sprístupňujú rôzne ovládacie prvky. Vypnutie a
cookie alebo kategória cookie nevymaže súbor cookie z vášho prehliadača, budete to musieť urobiť sami vo svojom prehliadači, mali by ste navštíviť ponuku pomocníka prehliadača, kde nájdete ďalšie informácie.

Súkromie detí

Neoslovujeme nikoho mladšieho ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že Vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje,
prosím kontaktuj nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Môžeme zmeniť našu službu a zásady a možno budeme musieť vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov tak, aby presne odrážali našu službu a zásady. Ak zákon nevyžaduje inak, upozorníme vás na to (napríklad prostredníctvom našej Služby).
robíme zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a dávame vám možnosť si ich prečítať predtým, než vstúpia do platnosti. Potom, ak budete pokračovať v používaní Služby, budete viazaní aktualizovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nechcete súhlasiť s týmto alebo žiadnym aktualizovaným
Zásady ochrany osobných údajov, svoj účet môžete odstrániť.

Služby tretích strán

Môžeme zobraziť, zahrnúť alebo sprístupniť obsah tretích strán (vrátane údajov, informácií, aplikácií a služieb iných produktov) alebo poskytnúť odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán („služby tretích strán“). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že workaddiction.org nezodpovedá za žiadne Služby tretích strán, vrátane ich presnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržiavania autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality alebo akéhokoľvek iného ich aspektu. workaddiction.org nepreberá a nebude mať žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek inej osobe alebo subjektu za akékoľvek služby tretích strán. Služby tretích strán a odkazy na ne sú poskytované iba pre vaše pohodlie a prístup k nim a ich používanie je výlučne na vaše vlastné riziko a v súlade so zmluvnými podmienkami takýchto tretích strán.

sledovacie technológie

 • Google Maps API
 • Google Maps API je robustný nástroj, ktorý možno použiť na vytvorenie vlastnej mapy, mapy s možnosťou vyhľadávania, funkcií registrácie,
  zobrazovať synchronizáciu živých údajov s polohou, plánovať trasy alebo vytvárať mashup, aby sme vymenovali aspoň niektoré.
 • Google Maps API môže z bezpečnostných dôvodov zhromažďovať informácie od vás a z vášho zariadenia.
 • Google Maps API zhromažďuje informácie, ktoré sú uchovávané v súlade s jeho Zásadami ochrany osobných údajov
 • Cookies
  Cookies používame na zvýšenie výkonu a funkčnosti našich, ale nie sú nevyhnutné na ich používanie. však
  bez týchto súborov cookie môžu byť niektoré funkcie, ako sú videá, nedostupné alebo by ste museli zadať svoje
  prihlasovacie údaje zakaždým, keď navštívite stránku, pretože si nebudeme môcť spomenúť, že ste sa predtým prihlásili.
 • Lokálny obchod
  Miestne úložisko, niekedy známe ako úložisko DOM, poskytuje webovým aplikáciám metódy a protokoly na ukladanie na strane klienta
  údajov. Webové úložisko podporuje trvalé ukladanie údajov, podobne ako súbory cookie, ale s výrazne zvýšenou kapacitou a nie
  informácie uložené v hlavičke HTTP požiadavky.

Informácie o všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR)

Môžeme od vás zhromažďovať a používať informácie, ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a v tejto časti našich Zásad ochrany osobných údajov presne vysvetlíme, ako a prečo sa tieto údaje zhromažďujú a ako tieto údaje uchovávame podľa ochranu pred replikáciou alebo nesprávnym použitím.

Čo je GDPR?

GDPR je celoeurópsky zákon na ochranu súkromia a údajov, ktorý upravuje, ako spoločnosti chránia údaje obyvateľov EÚ, a posilňuje kontrolu, ktorú majú obyvatelia EÚ nad svojimi osobnými údajmi.
GDPR je relevantné pre každú globálne pôsobiacu spoločnosť, nielen pre podniky so sídlom v EÚ a obyvateľov EÚ. Údaje našich zákazníkov sú dôležité bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a preto sme zaviedli kontroly GDPR ako naše
základný štandard pre všetky naše prevádzky na celom svete.

Čo sú osobné údaje?

Akékoľvek údaje, ktoré sa týkajú identifikovateľného alebo identifikovaného jednotlivca. GDPR pokrýva široké spektrum informácií, ktoré môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami na identifikáciu osoby. Osobné údaje presahujú meno alebo e-mailovú adresu osoby. Niektoré príklady zahŕňajú finančné informácie, politické názory, genetické údaje, biometrické údaje, IP adresy, fyzickú adresu, sexuálnu orientáciu a etnickú príslušnosť.
Zásady ochrany údajov zahŕňajú požiadavky ako: Zhromaždené osobné údaje musia byť spracované spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom a mali by sa používať len takým spôsobom, aby
človek by rozumne očakával. Osobné údaje by sa mali zhromažďovať len na splnenie konkrétneho účelu a mali by sa používať iba na tento účel.
Organizácie musia špecifikovať, prečo potrebujú osobné údaje, keď ich zhromažďujú. Osobné údaje by sa nemali uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie ich účelu. Osoby, na ktoré sa vzťahuje GDPR, majú právo na prístup k vlastným osobným údajom. Môžu tiež požiadať o kópiu svojich údajov a o aktualizáciu, vymazanie, obmedzenie alebo presunutie ich údajov do inej organizácie.

Prečo je GDPR dôležité?

GDPR pridáva niektoré nové požiadavky týkajúce sa toho, ako by spoločnosti mali chrániť osobné údaje jednotlivcov, ktoré zhromažďujú a spracúvajú. Zvyšuje tiež stávky na dodržiavanie predpisov zvýšením presadzovania a ukladaním vyšších pokút za porušenie. Mimo
tieto fakty je jednoducho správna vec. Na stránke workaddiction.org pevne veríme, že súkromie vašich údajov je veľmi dôležité a že už máme zavedené spoľahlivé postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov, ktoré presahujú požiadavky tohto nového nariadenia.
Práva jednotlivých dotknutých osôb – prístup k údajom, prenosnosť a vymazanie Zaviazali sme sa pomáhať našim zákazníkom splniť požiadavky na práva dotknutých osôb podľa GDPR. workaddiction.org spracováva alebo uchováva všetky osobné údaje u plne preverených predajcov, ktorí sú v súlade s DPA. Všetky konverzácie a osobné údaje uchovávame až 6 rokov, pokiaľ nebude váš účet odstránený. V takom prípade zlikvidujeme všetky údaje v súlade s našimi Podmienkami poskytovania služieb a Zásadami ochrany osobných údajov, ale nebudeme ich uchovávať dlhšie ako 60 dní. Sme si vedomí toho, že ak pracujete so zákazníkmi z EÚ, musíte im byť schopní poskytnúť možnosť prístupu, aktualizácie, získavania a odstraňovania osobných údajov. Dostali sme ťa! Od začiatku sme boli nastavení ako samoobsluha a vždy sme vám poskytli prístup k vašim údajom a údajom vašich zákazníkov. Náš tím zákazníckej podpory je tu pre vás, aby odpovedal na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať o práci s rozhraním API.

Kontaktuj nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Cez tento odkaz: http://workaddiction.org/?page_id=989

sk_SKSlovenčina