Komorbidity:
Poruchy spojené so závislosťou od práce

Predchádzajúce štúdie zistili, že závislosť od práce sa môže vyskytnúť súčasne:

  • depresia,
  • úzkosť,
  • Sociálna úzkosť,
  • obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti a iné poruchy osobnosti (napr. hraničná porucha osobnosti),
  • poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, mentálna bulímia),
  • iné návykové poruchy (napr. porucha užívania alkoholu, závislosť od jedla, ktorá môže súvisieť s poruchou prejedania sa, závislosť od nakupovania/kompulzívne nakupovanie),
  • bipolárna porucha (manicko-depresívna),
  • poruchy spánku, 
  • Porucha pozornosti a hyperaktivity,
  • obsesívno kompulzívna porucha.

Ak pociťujete závislosť od práce, nemusí to nevyhnutne znamenať, že máte niektorý z týchto problémov. Niektorí ľudia, ktorí zápasia so závislosťou od práce, však môžu niektorými z nich trpieť aj dodatočne.

Niektoré z týchto porúch môžu zvýšiť riziko závislosti od práce (napr. obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti), niektoré môžu byť jej príčinami aj následkami (napr. úzkosť alebo depresia) a iné môžu mať bežné príčiny (napr. poruchy príjmu potravy). . Preto riešenie a liečba týchto problémov môže zlepšiť vaše celkové fungovanie a pomôcť vám zvládnuť závislosť od práce.

Rozpoznanie ďalších súčasne sa vyskytujúcich problémov duševného zdravia je veľmi dôležité, pretože komorbidita je spojená s väčšími funkčnými poruchami (všeobecne horšie fungovanie) a horšími zdravotnými výsledkami. Je potrebné riešiť všetky koexistujúce problémy, pretože môžu mať spoločné príčiny a môžu sa vzájomne ovplyvňovať a spôsobovať recidívy. Je dôležité pochopiť, prečo je človek nútený pracovať nadmerne, ako môžu iné problémy prispieť k tomuto nutkaniu pracovať a ako závislosť od práce môže ovplyvniť iné zdravotné problémy, ako je depresia, úzkosť alebo nespavosť.

sk_SKSlovenčina