Pracovná závislosť a syndróm vyhorenia

Čo je vyhorenie?

Syndróm vyhorenia je definovaný v Medzinárodnej klasifikácii chorôb 11 Revízia (ICD-11) Svetovou zdravotníckou organizáciou takto:

„Vyhorenie je syndróm koncipovaný ako výsledok chronického stresu na pracovisku, ktorý nebol úspešne zvládnutý. Vyznačuje sa tromi rozmermi:

 • pocity vyčerpania alebo vyčerpania energie;
 • zvýšená duševná vzdialenosť od práce alebo pocity negativizmu alebo cynizmu súvisiace s prácou; a
 • znížená profesionálna efektivita.

Vyhorenie sa vzťahuje konkrétne na javy v kontexte povolania a nemalo by sa používať na opis skúseností v iných oblastiach života.“

Vyčerpanie je hlavným príznakom syndrómu vyhorenia a naznačuje celkový pocit preťaženia a únavy z pracovných povinností. Čoraz viac výskumov naznačuje, že áno úzko súvisí s depresiou. Existuje množstvo zdrojov o vyhorení, ktoré môžete nájsť na webe, vrátane Webová stránka Svetovej zdravotníckej organizácie

Poskytujú niekoľko informácií o tom, ako rozpoznať syndróm vyhorenia, jeho možné príčiny a následky a ako to zvládnuť.

Príčiny vyhorenia

Prieskum ukazuje že medzi najdôležitejšie príčiny syndrómu vyhorenia patria:

 • vysoká pracovná záťaž, ktorá sťažuje splnenie požiadaviek práce,
 • nedostatok kontroly v práci: keď nemôžete ovplyvniť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú vašu prácu, máte obmedzenú profesionálnu autonómiu a nemáte prístup k zdrojom potrebným na vykonávanie efektívnej práce,
 • nedostatok odmien: nedostatok uznania a finančných, inštitucionálnych alebo spoločenských odmien,
 • komunita: nedostatok dobrých vzťahov s ostatnými ľuďmi v práci, nedostatok podpory zo strany nadriadených a kolegov, nedostatok dôvery a konflikty v práci,
 • nedostatok spravodlivosti: keď vnímate rozhodnutia v práci ako nespravodlivé,
 • hodnoty: keď sú ciele a hodnoty organizácie v rozpore s vašimi vlastnými cieľmi a hodnotami.

Prevencia a zvládanie syndrómu vyhorenia

Odporúčania k prevencii a zvládaniu syndrómu vyhorenia patria:

 • zmena vzorcov práce, napr. menej práce, viac prestávok, vyhýbanie sa práci nadčas, zosúladenie práce so zvyškom života,
 • rozvíjanie zručností zvládania, napr. kognitívna reštrukturalizácia, riešenie konfliktov, riadenie času,
 • získanie sociálnej podpory od kolegov a rodiny,
 • využitie relaxačných stratégií, napr. cvičenie všímavosti,
 • podpora dobrého zdravia a kondície, starostlivosť o dobrý spánok,
 • rozvoj lepšieho sebapochopenia pomocou rôznych autoanalytických techník, poradenstva alebo terapie.

Jej význam pre prácu a všeobecné fungovanie

V niektorých krajinách, napr. vo Švédsku, syndróm vyhorenia je uznávaný stav, pre ktorý môžu jednotlivci požiadať o zdravotnú dovolenku. Vo väčšine krajín však ešte nie je oficiálne uznaný ako zdravotný stav. Napriek tomu ide o vážny zdravotný problém, ktorý môže výrazne prispieť k Vášmu každodennému fungovaniu a možno budete chcieť vyhľadať odbornú pomoc, aby ste sa s ním vyrovnali.

Jeho význam pre ZÁVISLOSŤ OD PRÁCE

Vyhorenie úzko súvisí so závislosťou od práce a môže byť jeho hlavným dôsledkom.

Pracovná závislosť súvisí s vyšším stresom spojeným s prácou, ako aj so stresom mimo pracovného prostredia, napr. z rodinných problémov. Jedinci závislí od práce nezvládajú svoj pracovný stres efektívne, čo môže vyústiť do syndrómu vyhorenia. Pracovná závislosť je spojená aj s rozpoznanými príčinami syndrómu vyhorenia ako napr vysoká pracovná záťaž, nedostatok sociálnej opory, konflikty v práci, deviantné správanie v práci, kontraproduktívne pracovné správaniea nezdvorilosť čo znamená hrubé, nespoločenské a nezdvorilé správanie.

Ukázali to perspektívne štúdie závislosť od práce predpovedá duševné utrpenie o rok neskôr, ako aj vyčerpanie o šesť mesiacov neskôr. Znamená to, že ak ste závislí na práci, časom sa môže úroveň vášho stresu zvýšiť a viesť k vyčerpaniu, čo je hlavným príznakom syndrómu vyhorenia.

Je však potrebných viac štúdií, aby sme pochopili, ako a kedy závislosť od práce zvyšuje vyhorenie.

Spodný riadok

Pracovná závislosť môže spôsobiť vážne vyhorenie, ktoré vás môže viesť k profesionálnej a osobnej neschopnosti. Je lepšie mu predchádzať vhodnými riešeniami na zníženie stresu, ako znášať jeho následky a liečiť ich. Zotavenie z úplne rozvinutého syndrómu vyhorenia môže byť veľmi náročné a trvať roky.

sk_SKSlovenčina