Pracovná závislosť

Táto webová stránka má za cieľ zhromaždiť najnovšie vedecké poznatky o fenoméne kompulzívneho prepracovania, chápaného ako potenciálna behaviorálna závislosť a známeho ako pracovná závislosť alebo workoholizmus. Poskytuje základné informácie o jeho klinickom stave, rizikových faktoroch, následkoch, preventívnych prístupoch a terapeutických zásahoch. Má slúžiť aj ako platforma pre medzinárodnú spoluprácu vedcov, odborníkov z praxe, neziskových organizácií, inštitúcií, študentov a médií.

0
krajiny

Cieľom je zvýšiť povedomie o pracovnej závislosti, poskytnúť o nej čo najpresnejšie informácie a integrovať úsilie na boj proti tomuto vysoko škodlivému individuálnemu, sociálnemu a ekonomickému problému.

Zdravotnícke inštitúcie a vlády čoraz viac uznávajú potrebu vypracovať usmernenia o duševnej pohode na pracovisku založené na dôkazoch. Takéto usmernenia nemôžu byť účinné bez toho, aby obsahovali konkrétne opatrenia na predchádzanie a znižovanie fenoménu nutkavého prepracovania a jeho dôsledkov, ktoré prenikajú na trh práce vo všetkých jeho aspektoch.

Veľký počet samostatne zárobkovo činných osôb by tiež nemal zostať bez systematickej a systémovej podpory ich blahobytu, zdravia a produktivity.

Úloha udržateľného manažmentu si vyžaduje viac uznania a praktické riešenia na boj proti nezdravým manažérskym praktikám sú vysoko opodstatnené.

Táto webová stránka bola vytvorená na pomoc globálny výskumný projekt o mikro, mezo a makro rizikových faktoroch pracovnej závislosti a súvisiacich zdravotných problémov. Projekt zahŕňa viac ako 60 krajín zo šiestich kontinentov a integruje úsilie viac ako 100 výskumníkov, vrátane popredných svetových odborníkov na pracovnú závislosť, workoholizmus a behaviorálne závislosti.

Globálny výskumný projekt s názvom „Úloha makro-, mezo- a mikroúrovňových faktorov pri pracovnej závislosti a súvisiacich zdravotných problémoch“ je financovaný z Národné vedecké centrum v Poľsku (číslo projektu 2020/39/D/HS6/00198). 

Odporúčame každému, koho tento problém zaujíma spolupracovať s nami.

Vedúci projektu

Financovanie

Partneri

sk_SKSlovenčina