Pritshmëritë

Pritshmëritë

Prognoza për shërimin nga varësia nga puna ka të ngjarë të varet nga ashpërsia e problemit. Në disa raste, modifikimet e stilit të jetës mund të rezultojnë të dobishme në reduktimin e prirjeve të punës dhe përmirësimin e funksionimit të përgjithshëm dhe cilësisë së jetës. Megjithatë, në raste të tjera, mund të kërkohet trajtim psikologjik profesional shtesë për të adresuar shkaqet themelore për sjelljet e punës dhe për të zhvilluar aftësi të shëndetshme përballuese. Hulumtimi më sistematik është i nevojshëm për të kuptuar se cilat modalitete trajtimi funksionojnë më mirë në raste të veçanta.

Një e fundit studim ndërkombëtar në shkallë të gjerë botuar në revistën psikiatrike më me ndikim në botë, tregoi se një nga faktorët vendimtar në përmirësimin e shëndetit mendor është kërkimi i ndihmës dhe mos dekurajimi nga vështirësitë fillestare. 

Më shumë se 90% e atyre që nuk reshtin së kërkuari ndihmë përfundimisht përmirësojnë shëndetin e tyre mendor!

sqShqip