Komorbiditetet:
Çrregullime që ndodhin bashkë me varësinë nga puna

Studimet e mëparshme zbuluan se varësia nga puna mund të ndodhë bashkë me:

  • depresioni,
  • ankth,
  • ankthi social,
  • Çrregullimi i personalitetit obsesiv-kompulsiv dhe çrregullime të tjera të personalitetit (p.sh., çrregullimi i personalitetit kufitar),
  • çrregullime të të ngrënit (anoreksi nervosa, bulimia nervore),
  • çrregullime të tjera të varësisë (p.sh., çrregullimi i përdorimit të alkoolit, varësia ndaj ushqimit që mund të lidhet me çrregullimin e të ngrënit të tepruar, varësia nga pazaret/blerja e detyrueshme),
  • çrregullimi bipolar (maniako-depresiv),
  • çrregullime të gjumit, 
  • çrregullimi i hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes,
  • çrregullim obsesiv-kompulsiv.

Nëse keni varësi nga puna, nuk do të thotë domosdoshmërisht se keni ndonjë nga këto probleme. Megjithatë, disa njerëz që luftojnë me varësinë nga puna mund të vuajnë gjithashtu nga disa prej tyre.

Disa nga këto çrregullime mund të rrisin rrezikun e varësisë nga puna (p.sh., çrregullimi i personalitetit obsesiv-kompulsiv), disa mund të jenë shkaktarë si dhe rezultate të tij (p.sh., ankthi ose depresioni) dhe të tjera mund të kenë shkaqe të zakonshme (p.sh., çrregullimet e të ngrënit) . Prandaj, adresimi dhe trajtimi i këtyre problemeve mund të përmirësojë funksionimin tuaj të përgjithshëm dhe t'ju ndihmojë të menaxhoni varësinë nga puna.

Njohja e problemeve të tjera të shëndetit mendor që ndodhin është shumë e rëndësishme sepse komorbiditeti shoqërohet me dëmtime më të mëdha funksionale (funksionim më i keq në përgjithësi) dhe rezultate më të këqija shëndetësore. Është e nevojshme të adresohen të gjitha problemet bashkëekzistuese, sepse ato mund të kenë shkaqe të përbashkëta dhe mund të ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe të shkaktojnë rikthim. Është thelbësore të kuptohet pse një person shtyhet të punojë tepër, se si problemet e tjera mund të kontribuojnë në këtë detyrim për të punuar dhe se si varësia nga puna mund të ndikojë në probleme të tjera shëndetësore si depresioni, ankthi ose pagjumësia.

sqShqip