Niveli makro: Qeveritë dhe organizatat shëndetësore

Kjo faqe është ende në zhvillim e sipër. Së shpejti do të përditësojmë më shumë informacion.

Më poshtë mund të gjeni disa informacione tashmë të disponueshme.

Qeveritë dhe institucionet ndërkombëtare mund të marrë parasysh disa rekomandime për të ulur nivelet e popullatës së varësisë nga puna. Këto janë shumë të garantuara pasi varësia nga puna është relativisht e përhapur në shumicën e vendeve dhe shkalla e problemit kërkon parandalim dhe zgjidhje sistematike dhe sistematike. Gjithashtu, këto janë më shpesh të njëjtat rekomandime që ka të ngjarë të zvogëlojnë problemet e tjera shëndetësore dhe kostot sociale dhe ekonomike të lidhura me to për shkak të “pandemisë” në rritje të problemet e lidhura me stresin në punë, të tilla si djegia dhe depresioni i lidhur me punën.

PËRMIRËSIMI I STABILITETIT TË PUNËSIMIT

Papunësia dhe paqëndrueshmëria e punës janë të lidhura me pasoja të pafavorshme sociale dhe psikologjike, si depresioni dhe vetëvrasjet. Në të njëjtën kohë, ato rrisin mbipunën dhe dukuritë negative të lidhura me të tek ata që janë të punësuar. Për shembull, kriza ekonomike rezulton jo vetëm në vetëvrasje mes atyre që luftojnë për të gjetur punë, por edhe mes atyre që bëjnë çmos për ta mbajtur atë. te dyja vdekja nga puna e tepërt (karoshi) dhe vetëvrasja nga puna e tepërt (karojisatsu) rriten gjatë vështirësive ekonomike.

PËRMIRËSIMI I KUJDESIT SOCIALE

sqShqip