Historia

Varësia nga puna është ndër varësitë e sjelljes me histori relativisht të gjatë kërkimi dhe kërkimi teorik.

Puna e tepërt kompulsive ka të ngjarë të jetë e pranishme në shoqëritë njerëzore që nga kohërat e lashta; megjithatë, sipas njohurive tona, nuk ka studime sistematike për këtë çështje. Preokupimi i tepruar me punën dhe produktivitetin, shpesh i lidhur me lakminë, shqetësimin e tepruar dhe ankthin mund të jetë i diskutueshëm gjurmohet të paktën në shekullin 5/6 para Krishtit

KOHOR I INTERESIT KLINIK DHE SHKENCOR

1903 Pierre Janet përshkroi "psikasteni" lidhur me shqetësimet perfeksioniste (dhe që i ngjan diçkaje që më vonë do të quhet çrregullim i personalitetit obsesiv kompulsiv; OCPD), e adoptuar më vonë nga Sigmund Freud. Psikastenikët u identifikuan të përjetonin probleme fizike si dhimbje koke, dhimbje shpine ose pagjumësi.

1919 Sándor Ferenci përshkroi të ashtuquajturën “Neuroza e së dielës“. Simptomat stë ngjashme me këto të përjetuara nga psikastenikët dhe simptoma të tjera fizike janë vërejtur ndër disa individë në ditët që po përpiqeshin të pushonin nga puna. Ky është ndoshta treguesi i parë e simptomave të tërheqjes që lidhen me varësinë nga puna në literaturën klinike. 

1952 DSM-I (APA 1952, f. 37) përfshinte personalitetin kompulsiv me tipare të tilla si "një aftësi e tepërt për punë" dhe "mungesë [e] një kapaciteti normal për relaksim".

1968/1971 Nocioni i workaholism/varësia nga puna u prezantua në literaturën psikologjike nga Wayne Oates.

1970  Qysh në vitet 1970 prirjet punëtore janë pranuar në literaturë mjekësore të profilit të lartë.

2013 Përkushtimi i tepruar i punës ishte një nga kriteret e pakta të OCPD që kanë vazhduar që nga DSM-III deri në DSM 5 (APA 2013), dhe shpesh cilësohet si "punaholizëm" në literaturën OCPD (Grilo et al. 2004).

sqShqip