Komorbidity:
Poruchy spojené se závislostí na práci

Předchozí studie zjistily, že se může souběžně vyskytovat závislost na práci:

  • Deprese,
  • úzkost,
  • sociální úzkost,
  • obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti a další poruchy osobnosti (např. hraniční porucha osobnosti),
  • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie),
  • jiné návykové poruchy (např. porucha užívání alkoholu, závislost na jídle, která může souviset s poruchou přejídání, závislost na nakupování/kompulzivní nakupování),
  • bipolární porucha (manicko-depresivní),
  • poruchy spánku, 
  • porucha pozornosti s hyperaktivitou,
  • obsedantně kompulzivní porucha.

Pokud zažíváte závislost na práci, nemusí to nutně znamenat, že máte některý z těchto problémů. Někteří lidé bojující se závislostí na práci však mohou některými z nich navíc trpět.

Některé z těchto poruch mohou zvýšit vaše riziko závislosti na práci (např. obsedantně kompulzivní porucha osobnosti), některé mohou být jejími příčinami i následky (např. úzkost nebo deprese) a jiné mohou mít běžné příčiny (např. poruchy příjmu potravy). . Proto řešení a léčba těchto problémů může zlepšit vaše celkové fungování a pomoci vám zvládnout vaši závislost na práci.

Rozpoznání dalších souběžně se vyskytujících problémů duševního zdraví je velmi důležité, protože komorbidita je spojena s většími funkčními poruchami (obecně horším fungováním) a horšími zdravotními výsledky. Je nutné řešit všechny koexistující problémy, protože mohou mít společné příčiny a mohou se vzájemně ovlivňovat a způsobovat recidivy. Je důležité pochopit, proč je člověk nucen pracovat nadměrně, jak mohou k tomuto nucení pracovat další problémy a jak může závislost na práci ovlivnit další zdravotní problémy, jako je deprese, úzkost nebo nespavost.

cs_CZČeština