بیماری های همراه:
اختلالات همراه با اعتیاد به کار

مطالعات قبلی نشان داده است که اعتیاد به کار ممکن است همزمان رخ دهد:

  • افسردگی،
  • اضطراب،
  • اضطراب اجتماعی،
  • اختلال شخصیت وسواسی اجباری و سایر اختلالات شخصیتی (مانند اختلال شخصیت مرزی)،
  • اختلالات خوردن (بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی)،
  • سایر اختلالات اعتیادآور (مانند اختلال مصرف الکل، اعتیاد به غذا که ممکن است با اختلال پرخوری مرتبط باشد، اعتیاد به خرید/خرید اجباری)،
  • اختلال دوقطبی (مانیک-افسردگی)،
  • اختلالات خواب، 
  • اختلال کم توجهی بیش فعالی،
  • اختلال وسواس فکری عملی.

اگر اعتیاد به کار را تجربه می کنید، لزوماً به این معنی نیست که شما هر یک از این مشکلات را دارید. با این حال، برخی از افرادی که با اعتیاد به کار دست و پنجه نرم می کنند ممکن است از برخی از آنها نیز رنج ببرند.

برخی از این اختلالات ممکن است خطر اعتیاد به کار را افزایش دهند (مثلاً اختلال شخصیت وسواسی جبری)، برخی ممکن است علت و همچنین نتایج آن باشند (مثلاً اضطراب یا افسردگی)، و برخی دیگر ممکن است دلایل مشترکی داشته باشند (مثلاً اختلالات خوردن). . بنابراین، پرداختن به این مشکلات و درمان آنها ممکن است عملکرد کلی شما را بهبود بخشد و به شما در مدیریت اعتیاد به کار کمک کند.

شناخت سایر مشکلات سلامت روانی بسیار مهم است، زیرا همبودی با اختلالات عملکردی بیشتر (به طور کلی عملکرد بدتر) و پیامدهای سلامت بدتر همراه است. پرداختن به همه مشکلات همزمان ضروری است، زیرا ممکن است دلایل مشترکی داشته باشند و ممکن است با یکدیگر تعامل داشته باشند و باعث عود شوند. بسیار مهم است که بفهمیم چرا یک فرد بیش از حد به کار سوق داده می شود، چگونه مشکلات دیگر ممکن است به این اجبار به کار کمک کنند، و چگونه اعتیاد به کار ممکن است بر سایر مشکلات سلامتی مانند افسردگی، اضطراب یا بی خوابی تأثیر بگذارد.

fa_IRفارسی