Očekávání

Očekávání

Prognóza vyléčení se z pracovní závislosti pravděpodobně závisí na závažnosti problému. V některých případech se mohou úpravy životního stylu ukázat jako užitečné pro snížení workoholických tendencí a zlepšení celkového fungování a kvality života. V jiných případech však může být vyžadována další odborná psychologická léčba, aby se vyřešily základní příčiny workoholického chování a rozvinuly se zdravé dovednosti zvládání. Je nutný systematičtější výzkum, abychom pochopili, které léčebné modality fungují v konkrétních případech nejlépe.

Nedávný rozsáhlé mezinárodní studie publikované v nejpůsobivějším psychiatrickém časopise na světě ukázaly, že jedním z klíčových faktorů pro zlepšení duševního zdraví je vyhledat pomoc a nenechat se odradit počátečními obtížemi. 

Více než 90% těch, kteří nepřestávají hledat pomoc, si nakonec zlepší své duševní zdraví!

cs_CZČeština