Liitännäissairaudet:
Häiriöt, jotka ilmenevät samanaikaisesti työriippuvuuden kanssa

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että työriippuvuus voi esiintyä samanaikaisesti:

  • masennus,
  • ahdistus,
  • sosiaalinen ahdistus,
  • pakko-oireinen persoonallisuushäiriö ja muut persoonallisuushäiriöt (esim.
  • syömishäiriöt (anorexia nervosa, bulimia nervosa),
  • muut riippuvuussairaudet (esim. alkoholinkäyttöhäiriö, ruokariippuvuus, joka voi liittyä ahmimishäiriöön, ostoriippuvuus/pakko-ostaminen),
  • kaksisuuntainen mielialahäiriö (maanis-masennus),
  • univaikeudet, 
  • Tarkkaavaisuus-ja ylivilkkaushäiriö,
  • pakko-oireinen häiriö.

Jos koet työriippuvuuden, se ei välttämättä tarkoita, että sinulla olisi jokin näistä ongelmista. Jotkut työriippuvuuden kanssa kamppailevat voivat kuitenkin lisäksi kärsiä joistakin niistä.

Jotkut näistä häiriöistä voivat lisätä työriippuvuuden riskiä (esim. pakko-oireinen persoonallisuushäiriö), jotkut voivat olla sen syitä ja seurauksia (esim. ahdistuneisuus tai masennus), ja toisilla voi olla yhteisiä syitä (esim. . Siksi näiden ongelmien ratkaiseminen ja hoitaminen voi parantaa yleistä toimintaasi ja auttaa hallitsemaan työriippuvuuttasi.

Muiden samanaikaisesti esiintyvien mielenterveysongelmien tunnistaminen on erittäin tärkeää, koska komorbiditeetti liittyy suurempiin toimintahäiriöihin (yleensä huonompi toiminta) ja huonompiin terveysvaikutuksiin. Kaikkiin rinnakkain esiintyviin ongelmiin on puututtava, koska niillä voi olla yhteisiä syitä ja ne voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja aiheuttaa pahenemisvaiheita. On ratkaisevan tärkeää ymmärtää, miksi henkilö pakottaa töihin liikaa, miten muut ongelmat voivat vaikuttaa tähän työntekoon ja miten työriippuvuus voi vaikuttaa muihin terveysongelmiin, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen tai unettomuuteen.

fiSuomi