شیوع اعتیاد به کار

داده‌های موجود نشان می‌دهد که اعتیاد به کار (و شکل فرضی اولیه اعتیاد مطالعه آن) به طور قابل توجهی نسبت به سایر رفتارهای اعتیادآور شایع‌تر است.

در حال حاضر، اطلاعات در مورد شیوع، به جای داده‌های بالینی، بر اساس تست‌های روان‌سنجی جمعیت‌های کارگر (و همچنین جمعیت عمومی و دانش‌آموزی) است، زیرا اعتیاد به کار به‌طور رسمی به عنوان یک اختلال اعتیاد در طبقه‌بندی رسمی بیماری‌ها و اختلالات شناخته نشده است. چنین مطالعات شیوع از کاستی های معمول مربوط به نقاط برش موقت و داده های غیرنماینده (در بیشتر موارد) رنج می برند.

مروری بر تحقیقات بر اساس برش های مختلف، میزان شیوع اعتیاد به کار یافت شد حدود 10%.

همچنین، بخش قابل توجهی از موارد OCPD شامل به اصطلاح علائم "اعتیاد به کار".. OCPD شایع ترین اختلال شخصیت در میان جمعیت عمومی است (3%–8%).

مطالعات با استفاده از ابزار غربالگری روان‌سنجی مبتنی بر چارچوب اعتیاد و امتیاز قطع بالینی، تخمین‌هایی از اعتیاد به کار را نشان می‌دهند. از 6.6% تا 20.6%. شیوع در الف نمونه نماینده ملی در نروژ 8.3% معتاد به کار را نشان داد و در الف نمونه نماینده در مجارستان 20.6% بود.

شیوع نسبتاً بالایی در مقایسه با سایر اختلالات اعتیاد آور نیز در یافت شد مطالعات بر روی نمونه های ملی نماینده جمعیت عمومی در لهستان با استفاده از روش های مختلف غربالگری اینها برای وزارت بهداشت لهستان انجام شد. آنها نشان دادند:

    • 10.4% در سال 2012
    • 19.1% در سال 2015
    • 9.1% در سال 2019

همین مطالعات شیوع موارد زیر را نشان داد:

  • قمار پاتولوژیک/اعتیاد به قمار 0.7% در سال 2015، 0.9% در سال 2019
  • اعتیاد به اینترنت 0.2% در سال 2012، 0.1% در سال 2015، 0.03% در سال 2019
  • اعتیاد به رسانه های اجتماعی 1.1% در سال 2019
  • اعتیاد به خرید 3.5% در سال 2012، 4.1% در سال 2015، 3.7% در سال 2019.

مشابه سایر مطالعات در سراسر جهان، آنها قویاً نشان می دهند که اعتیاد به کار بیشتر از سایر اختلالات اعتیاد آور است. مروری بر تحقیقات در مورد شیوع اعتیادهای رفتاری در کشورهای مختلف می توان یافت اینجا.

تخمین‌های اعتیاد به کار بر اساس روش تخمینی مشابه به‌طور قابل‌توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، که حاکی از نقش مهم عوامل سطح کلان در ایجاد اعتیاد به کار است.

بر اساس داده‌های موجود، به نظر می‌رسد کشورهایی با اقتصاد تثبیت‌شده و سیستم‌های مراقبت اجتماعی خوب، در مقایسه با کشورهای پساکمونیستی و در حال توسعه، به میزان قابل‌توجهی میزان اعتیاد به کار کمتری دارند.

fa_IRفارسی