اهداف مطالعه

این مطالعه بخشی از یک پروژه تحقیقاتی بین‌المللی بزرگ است که نقش عوامل سطح کلان (یعنی فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی)، سطح متوسط (یعنی سازمانی) و سطح خرد (یعنی فردی) را در اعتیاد به کار و مشکلات بهداشتی مرتبط بررسی می‌کند. این نظرسنجی در زمستان 2022 در بیش از 50 کشور در سراسر جهان از جمله شش قاره انجام خواهد شد. این گسترده ترین مطالعه در مورد اعتیاد به کار است که تا به امروز انجام شده است. 

معیارهای شرکت عبارتند از: بالغ بودن و شاغل بودن تمام وقت برای حداقل یک سال در سازمانی با حداقل 10 کارمند. بلافاصله پس از پر کردن نظرسنجی، همه شرکت کنندگان بازخورد دقیقی در مورد عملکرد روانی اجتماعی خود در محل کار، از جمله خطرات اعتیاد به کار، افسردگی ناشی از کار، و فرسودگی شغلی، و عوامل خطرساز بالقوه سازمانی و فردی که در عملکرد آنها در محل کار نقش دارند، دریافت خواهند کرد. ممکن است به شناسایی نقاط قوت و ضعف شخصی و سازمانی و بهبود عملکرد شغلی و رفاه در داخل و خارج از محیط کار کمک کند. شرکت‌کنندگان به صفحه‌ای هدایت می‌شوند که در آن اطلاعات دقیق در مورد تفسیر نتایج آن‌ها همراه با توصیه‌هایی در مورد خودیاری بالقوه و راه‌حل‌های حرفه‌ای در دسترس خواهد بود.

معیارهای ورود به نظرسنجی بر اساس اهداف تحقیق ما است. 

یکی از اهداف اصلی ما بررسی عواملی است که به اصطلاح باعث ایجاد اعتیاد به کار می شوند. اینها با متغیرهای سازمانی مانند جو سازمانی و فرهنگ مرتبط هستند. به همین دلیل، در نظرسنجی خود، شرکت‌کنندگانی را که در سازمان‌هایی که حداقل به‌عنوان مشاغل متوسط طبقه‌بندی می‌شوند، یعنی 10 کارمند یا بیشتر، به کار می‌گیرند. به منظور اطمینان از تأثیر این عوامل بر شرکت کنندگان، شرکت کنندگانی را که حداقل یک سال برای کارفرمای فعلی کار کرده اند و تمام وقت کار می کنند را شامل می شود.

ما همچنین در حال بررسی عوامل به اصطلاح سطح کلان هستیم که به اعتیاد به کار کمک می کند. اینها به متغیرهای سطح کشور مربوط می شوند. به همین دلیل، در این نظرسنجی شرکت کنندگانی را که شهروند یک کشور خاص هستند و در آن زندگی می کنند، شامل می شود. به این ترتیب ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که عوامل مرتبط با متغیرهای سطح کشور بر شرکت کنندگان تأثیر داشته است.

تاثیرات مطالعه

یکی از اهداف تحقیق ما ارائه داده هایی در مورد نسبت هزینه های هنگفت استرس مزمن در محیط های کاری و خارج از آن است که مستقیماً به اعتیاد به کار در سراسر جهان نسبت داده می شود. مهم‌تر از همه، ما می‌خواهیم بفهمیم که کدام عوامل بیشتر در ایجاد اعتیاد به کار نقش دارند تا بهترین شیوه‌ها را در پیشگیری و درمان آن ایجاد کنیم. نتایج این تحقیق می‌تواند مبنایی علمی برای تهیه توصیه‌هایی برای دولت‌ها در مورد شرایط کاری و همچنین تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های سازمان‌ها در رابطه با جو کار و ارزش‌های سازمانی برای به حداقل رساندن خطر ابتلا به اعتیاد به کار و/یا کاهش تأثیر آن بر سلامتی و رفاه.

علاوه بر این، این پروژه مقدمات اساسی برای اعتبار مفهوم سازی اعتیاد به کار به عنوان یک اعتیاد رفتاری واقعی فراهم می کند. به این ترتیب، می تواند مطالعات بیشتری را برای شناسایی رسمی آن به عنوان یک اختلال اعتیاد آور در طبقه بندی های رسمی بیماری ها و اختلالات، مانند طبقه بندی بین المللی بیماری ها توسط سازمان بهداشت جهانی، تحریک کند. چنین شناسایی پیامدهای عمیقی بر ادراک اجتماعی، نهادی و سازمانی، شناخت، پیشگیری و درمان کار بیش از حد اجباری خواهد داشت. به این ترتیب، ممکن است به کاهش قابل توجه رنج انسان در سراسر جهان و بهبود قابل توجه در بهره وری برای سازمان ها، مؤسسات و اقتصاد سطح کشور کمک کند.

fa_IRفارسی