Työriippuvuus

Tämän verkkosivun tarkoituksena on kerätä uusinta tieteellistä tietoa mahdollisesta käyttäytymisriippuvuudesta ja työriippuvuudesta tai työnarkomaanista tunnetusta pakonomaisesta ylityöstä. Se tarjoaa olennaista tietoa sen kliinisestä tilasta, riskitekijöistä, seurauksista, ehkäisymenetelmistä ja terapeuttisista toimenpiteistä. Se on myös tarkoitettu foorumiksi tutkijoiden, toimijoiden, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, laitosten, opiskelijoiden ja median kansainväliselle yhteistyölle.

0
Maat

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta työriippuvuudesta, tarjota siitä mahdollisimman tarkkaa tietoa ja yhdistää toimia tämän erittäin haitallisen yksilöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen ongelman torjumiseksi.

Terveyslaitokset ja hallitukset tunnustavat yhä enemmän, että on kehitettävä näyttöön perustuvia suuntaviivoja henkisestä hyvinvoinnista työpaikalla. Tällaiset suuntaviivat eivät voi olla tehokkaita, elleivät ne sisällä konkreettisia toimia, joilla ehkäistään ja vähennetään pakonomaista ylityötä ja sen seurauksia, jotka leviävät työmarkkinoihin kaikilta osin.

Suuria itsenäisiä ammatinharjoittajia ei myöskään pidä jättää ilman systemaattista ja järjestelmällistä tukea hyvinvoinnille, terveydelle ja tuottavuudelle.

Kestävän johtamisen rooli vaatii enemmän tunnustusta, ja käytännön ratkaisut epäterveellisten johtamiskäytäntöjen torjumiseksi ovat erittäin perusteltuja.

Tämä verkkosivu on kehitetty auttamaan globaali tutkimusprojekti työriippuvuuden ja siihen liittyvien terveysongelmien mikro-, meso- ja makroriskitekijöistä. Hankkeessa on mukana yli 60 maata kuudesta mantereesta, ja se yhdistää yli 100 tutkijan työtä, mukaan lukien maailman johtavia työriippuvuuden, työnarkomaanin ja käyttäytymisriippuvuuden asiantuntijoita.

Maailmanlaajuinen tutkimushanke "Makro-, meso- ja mikrotason tekijöiden rooli työriippuvuudessa ja siihen liittyvissä terveysongelmissa” rahoittaa Puolan kansallinen tiedekeskus (projektin numero 2020/39/D/HS6/00198). 

Kannustamme kaikkia tästä ongelmasta kiinnostuneita tehdä yhteistyötä kanssamme.

Projektin johtajat

Rahoitus

Yhteistyökumppanit

fiSuomi