Työriippuvuus ja burnout

Mikä on burnout?

Burnout on määritelty kansainvälisessä tautiluokituksessa 11 Versio (ICD-11) Maailman terveysjärjestön toimesta seuraavasti:

”Uupuminen on oireyhtymä, joka on käsitteellisesti seurausta kroonisesta työstressistä, jota ei ole onnistuttu hallitsemaan. Sille on ominaista kolme ulottuvuutta:

 • energian loppumisen tai uupumuksen tunne;
 • lisääntynyt henkinen etäisyys työstä tai työhön liittyvä negatiivisuus tai kyynisyys; ja
 • heikentynyt ammatillinen tehokkuus.

Burnout viittaa nimenomaan ilmiöihin ammatillisessa kontekstissa, eikä sitä tule käyttää kuvaamaan kokemuksia muilla elämänalueilla."

Uupumus on uupumuksen keskeisin oire ja ilmaisee yleistä tunnetta siitä, että työtehtävät ovat ylikuormitettuja ja väsyneitä. Yhä useammat tutkimukset viittaavat siihen, että näin on liittyvät tiukasti masennukseen. Verkosta löytyy lukuisia resursseja burnoutiin, mukaan lukien Maailman terveysjärjestön verkkosivu

Ne tarjoavat tietoa siitä, kuinka tunnistaa burnout, sen mahdolliset syyt ja seuraukset sekä kuinka käsitellä sitä.

Uupumisen syyt

Tutkimukset osoittavat Tärkeimpiä burnoutin syitä ovat mm.

 • korkea työmäärä, joka vaikeuttaa työn vaatimusten täyttämistä,
 • hallinnan puute työssä: kun et voi vaikuttaa työhösi vaikuttaviin päätöksiin, sinulla on rajoitettu ammatillinen itsemääräämisoikeus, etkä pysty käyttämään tehokkaan työn tekemiseen tarvittavia resursseja,
 • palkkioiden puute: tunnustuksen ja taloudellisten, institutionaalisten tai sosiaalisten palkkioiden puute,
 • yhteisö: hyvien ihmissuhteiden puute työpaikalla, esimiehen ja työtovereiden tuen puute, luottamuksen puute ja konfliktit työssä,
 • oikeudenmukaisuuden puute: kun koet työpäätökset epäoikeudenmukaisiksi,
 • arvot: kun organisaation tavoitteet ja arvot ovat ristiriidassa omien tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Buroutin ehkäisy ja selviytyminen

Suositukset burnoutin ehkäisyyn ja selviytymiseen liittyen:

 • muuttaa työtottumuksia, esim. vähemmän työskentelyä, enemmän taukoja, välttää ylitöitä, tasapainottaa työ ja muu elämä,
 • selviytymistaitojen kehittäminen, esim. kognitiivinen uudelleenjärjestely, konfliktien ratkaisu, ajanhallinta,
 • sosiaalisen tuen saaminen sekä kollegoilta että perheeltä,
 • käyttämällä rentoutumisstrategioita, esim. mindfulness-harjoituksia,
 • edistää hyvää terveyttä ja kuntoa, huolehtia hyvästä unesta,
 • parantaa itsetuntemusta erilaisten itseanalyysitekniikoiden, neuvonnan tai terapian avulla.

Merkitys työlle ja yleiselle toimintakyvylle

Joissakin maissa, esimerkiksiRuotsissa , työuupumus on tunnustettu sairautena, jonka perusteella voidaan määrätä sairauslomaa. Useimmissa maissa työuupumusta ei kuitenkaan ole vielä virallisesti tunnustettu sairaudeksi. Tästä huolimatta se on vakava terveysongelma, joka voi vaikuttaa merkittävästi jokapäiväiseen toimintakykyyn, ja työuupumuksesta selviämiseen voi olla suositeltavaa hakea ammattiapua.

Merkitys TYÖRIIPUVUUDELLE

Burn-out on lähellä yhteydessä työriippuvuuteen ja voi olla sen suuri seuraus.

Työriippuvuus liittyy työhön liittyvään korkeampaan stressiin sekä työympäristön ulkopuoliseen stressiin, esimerkiksi perheongelmista. Työstä riippuvaiset eivät hallitse työstressiä tehokkaasti, mikä voi johtaa loppuunuuttumiseen. Työriippuvuuteen liittyy myös tunnettuja työuupumussyitä, kuten korkea työtaakka, sosiaalisen tuen puute, konfliktit työssä, poikkeava käyttäytyminen työssä, haitallista työkäyttäytymistä, ja välinpitämättömyyttä tarkoittaa töykeää, epäsosiaalista ja epäkohteliasta käytöstä.

Tulevaisuudentutkimukset osoittivat sen työriippuvuus ennustaa henkistä kärsimystä vuoden kuluttua, yhtä hyvin kuin uupumus kuuden kuukauden kuluttua. Se tarkoittaa, että jos olet riippuvainen töistä, stressitasosi voi ajan myötä nousta ja johtaa uupumukseen, joka on loppuunpalamisen ydinoire.

Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimuksia ymmärtääkseen, kuinka ja milloin työriippuvuus lisää työuupumusta.

Mistä pohjimmiltaan on kyse

Työriippuvuus voi aiheuttaa vakavaa työuupumusta, joka saattaa johtaa toimintakyvyttömyyteen sekä työ- että yksityiselämässä. On parempi ennaltaehkäistä työuupumusta sopivilla stressiä vähentävillä keinoilla kuin kärsiä uupumuksen seurauksista ja hoitaa sitä. Toipuminen täysimittaisesta työuupumuksesta voi olla erittäin vaikeaa ja kestää vuosia.

fiSuomi