Työriippuvuuden yleisyys

Saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että työriippuvuus (ja sen oletettu varhainen tutkimusriippuvuus) on yleensä huomattavasti yleisempää kuin useimmat muut riippuvuutta aiheuttavat käyttäytymiset.

Tällä hetkellä tiedot levinneisyydestä perustuvat työväestön (sekä yleisen ja opiskelijaväestön) psykometrisiin testeihin kliinisten tietojen sijaan, koska työriippuvuutta ei muodollisesti tunnusteta riippuvuushäiriöksi virallisissa sairauksien ja häiriöiden luokittelussa. Tällaiset esiintyvyystutkimukset kärsivät tavallisista puutteista, jotka liittyvät ad hoc -rajapisteisiin ja ei-edustaviin tietoihin (useimmissa tapauksissa).

Katsaus tutkimukseen perustuu erilaisiin raja-arvoihin, jotka löytyvät työriippuvuuden esiintyvyydestä noin 10%.

Myös huomattava osa OCPD-tapauksista sisältää niin sanottu "työnarkoholismi" -oire. OCPD on yleisin persoonallisuushäiriö väestön keskuudessa (3%–8%).

Tutkimukset, joissa käytettiin psykometristä seulontatyökalua, joka perustuu riippuvuuskehykseen ja kliinisesti ankkuroituun rajapisteeseen, osoittavat arvioita työriippuvuudesta vaihtelee välillä 6.6% - 20.6%. Yleisyys a kansallinen edustava otos Norjassa osoitti 8.3% riippuvaiseksi työstä, ja a edustava näyte Unkarissa se oli 20.6%.

Suhteellisen korkea esiintyvyys muihin riippuvuushäiriöihin verrattuna havaittiin myös tutkimukset kansallisesti edustavista otoista Puolan väestöstä käyttämällä erilaista seulontamenetelmää. Nämä suoritettiin Puolan terveysministeriölle. He näyttivät:

    • 10.4% vuonna 2012
    • 19.1% vuonna 2015
    • 9.1% vuonna 2019

Samat tutkimukset osoittivat esiintyvyyttä:

  • patologinen peliriippuvuus 0,7% vuonna 2015, 0,9% vuonna 2019
  • Internet-riippuvuus 0,2% vuonna 2012, 0,1% vuonna 2015, 0,03% vuonna 2019
  • 1.1%:n sosiaalisen median riippuvuus vuonna 2019
  • Ostosriippuvuus 3,5% vuonna 2012, 4,1% vuonna 2015, 3,7% vuonna 2019.

Kuten muutkin tutkimukset ympäri maailmaa, ne viittaavat vahvasti siihen, että työriippuvuus on yleisempää kuin useimmat muut riippuvuushäiriöt. Löydät yleiskatsauksen käyttäytymisriippuvuuksien esiintyvyyden tutkimuksesta eri maista tässä.

Samanlaiseen arviomenetelmään perustuvat arviot työriippuvuudesta vaihtelevat huomattavasti maittain, mikä viittaa siihen, että työriippuvuuteen vaikuttavilla makrotason tekijöillä on merkittävä rooli.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella näyttää siltä, että maissa, joissa on vakiintunut talous ja hyvät sosiaalihuoltojärjestelmät, työriippuvuus on huomattavasti pienempi kuin postkommunistisissa ja kehitysmaissa.

fiSuomi