Globalno istraživanje o ovisnosti o radu

Studija je dio velikog međunarodnog istraživačkog projekta koji ispituje ulogu čimbenika na makrorazini (tj. kulturološki i socioekonomski), mezorazini (tj. organizacijski) i mikrorazini (tj. individualni) u ovisnosti o radu i povezanim zdravstvenim problemima. Istraživanje će se provoditi tijekom zime 2022. i proljeća 2023. u preko 60 zemalja diljem svijeta, uključujući šest kontinenata. To je najopsežnija studija o ovisnosti o radu do sada provedena.

Utjecaj studije

Jedan od ciljeva našeg istraživanja je pružiti podatke o udjelu enormnih troškova kroničnog stresa u i izvan radnih okruženja koji se izravno pripisuju ovisnosti o radu diljem svijeta. Ono što je najvažnije, želimo razumjeti koji čimbenici najviše pridonose ovisnosti o radu, depresiji na poslu i izgaranju kako bismo razvili najbolje prakse za njihovu prevenciju i liječenje. Rezultati ovog istraživanja mogu pružiti znanstvenu osnovu za pripremu preporuka za vlade u vezi s radnim uvjetima, kao i utjecati na politike i procedure organizacija u vezi s radnom klimom i organizacijskim vrijednostima kako bi se smanjio rizik od razvoja ovisnosti o radu i ublažio njezin učinak na zdravlje i dobrobit. Kao takav, može doprinijeti značajnom smanjenju ljudske patnje diljem svijeta i značajnom poboljšanju produktivnosti za organizacije, institucije i ekonomiju na razini zemlje.

Globalno istraživanje

Kriteriji za sudjelovanje u globalnoj anketi su:

  • biti odrasla osoba
  • biti zaposlen na puno radno vrijeme najmanje godinu dana u organizaciji s najmanje 10 zaposlenih.

Odmah nakon ispunjavanja ankete svi će sudionici dobiti detaljne povratne informacije o svom psihosocijalnom funkcioniranju na poslu, uključujući rizike od ovisnosti o radu, depresije na poslu i izgaranja te potencijalne organizacijske i individualne čimbenike rizika koji pridonose njihovom funkcioniranju na poslu. Može pomoći u prepoznavanju osobnih i organizacijskih snaga i slabosti te poboljšati učinak na poslu i dobrobit unutar i izvan radnog okruženja. Sudionici će biti usmjereni na web stranicu na kojoj će biti dostupne detaljne informacije o tumačenju njihovih rezultata uz preporuke o potencijalnoj samopomoći i profesionalnim rješenjima.

hrHrvatski