Ciljevi studija

Studija je dio velikog međunarodnog istraživačkog projekta koji ispituje ulogu čimbenika na makrorazini (tj. kulturološki i socioekonomski), mezorazini (tj. organizacijski) i mikrorazini (tj. individualni) u ovisnosti o radu i povezanim zdravstvenim problemima. Istraživanje će se provoditi tijekom zime 2022. u preko 50 zemalja diljem svijeta, uključujući šest kontinenata. To je najopsežnija studija o ovisnosti o radu do sada provedena. 

Kriteriji za sudjelovanje su: biti punoljetan i biti zaposlen na puno radno vrijeme najmanje godinu dana u organizaciji s najmanje 10 zaposlenih. Odmah nakon ispunjavanja ankete svi će sudionici dobiti detaljne povratne informacije o svom psihosocijalnom funkcioniranju na poslu, uključujući rizike od ovisnosti o radu, depresije na poslu i izgaranja te potencijalne organizacijske i individualne čimbenike rizika koji pridonose njihovom funkcioniranju na poslu. Može pomoći u prepoznavanju osobnih i organizacijskih snaga i slabosti te poboljšati učinak na poslu i dobrobit unutar i izvan radnog okruženja. Sudionici će biti usmjereni na web stranicu na kojoj će biti dostupne detaljne informacije o tumačenju njihovih rezultata uz preporuke o potencijalnoj samopomoći i profesionalnim rješenjima.

Kriteriji uključivanja u anketu temelje se na našim istraživačkim ciljevima. 

Jedan od naših glavnih ciljeva je istražiti takozvane čimbenike mezorazine koji doprinose ovisnosti o radu. Oni su povezani s organizacijskim varijablama kao što su organizacijska klima i kultura. Iz tog razloga u našu anketu uključujemo sudionike zaposlene u organizacijama kategoriziranim kao najmanje srednje poslovne, odnosno 10 i više zaposlenih. Kako bismo bili sigurni da su ovi čimbenici djelovali na sudionike, uključujemo sudionike koji su radili najmanje godinu dana za sadašnjeg poslodavca i koji rade puno radno vrijeme.

Također istražujemo takozvane čimbenike na makrorazini koji doprinose ovisnosti o radu. Oni su povezani s varijablama na razini zemlje. Iz tog razloga u ovu anketu uključujemo sudionike koji su državljani određene zemlje i žive u njoj. Na ovaj način želimo osigurati da čimbenici povezani s varijablama na razini zemlje imaju učinak na sudionike.

Učinci studije

Jedan od ciljeva našeg istraživanja je pružiti podatke o udjelu enormnih troškova kroničnog stresa u i izvan radnih okruženja koji se izravno pripisuju ovisnosti o radu diljem svijeta. Što je najvažnije, želimo razumjeti koji čimbenici najviše pridonose ovisnosti o radu kako bismo razvili najbolje prakse u njezinoj prevenciji i liječenju. Rezultati ovog istraživanja mogu pružiti znanstvenu osnovu za pripremu preporuka za vlade u vezi s radnim uvjetima, kao i utjecati na politike i procedure organizacija u vezi s radnom klimom i organizacijskim vrijednostima kako bi se smanjio rizik od razvoja ovisnosti o radu i/ili ublažio njezin učinak na zdravlje i blagostanje.

Štoviše, ovaj će projekt pružiti bitne premise za valjanost konceptualiziranja ovisnosti o radu kao istinske bihevioralne ovisnosti. Kao takav, može potaknuti više studija potrebnih za njegovo formalno priznavanje kao poremećaja ovisnosti u službenim klasifikacijama bolesti i poremećaja, kao što je Međunarodna klasifikacija bolesti Svjetske zdravstvene organizacije. Takva će identifikacija imati duboke posljedice na društvenu, institucionalnu i organizacijsku percepciju, prepoznavanje, prevenciju i liječenje kompulzivnog prekomjernog rada. Kao takav, može doprinijeti značajnom smanjenju ljudske patnje diljem svijeta i značajnom poboljšanju produktivnosti za organizacije, institucije i gospodarstvo na razini zemlje.

hrHrvatski