Παγκόσμια έρευνα για τον εθισμό στην εργασία

Η μελέτη είναι μέρος ενός μεγάλου διεθνούς ερευνητικού προγράμματος που εξετάζει τον ρόλο των παραγόντων μακροεπίπεδου (δηλαδή πολιτιστικού και κοινωνικοοικονομικού), μεσο-επιπέδου (δηλαδή οργανωτικού) και μικροεπιπέδου (δηλαδή ατομικών) παραγόντων στον εθισμό στην εργασία και στη σχετική υγεία προβλήματα. Η έρευνα θα διεξαχθεί τον χειμώνα του 2022 και την άνοιξη του 2023 σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων έξι ηπείρων. Είναι η πιο εκτενής μελέτη για τον εθισμό στην εργασία που έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Αντίκτυπος της μελέτης

Ένας από τους στόχους της έρευνάς μας είναι να παράσχουμε δεδομένα σχετικά με την αναλογία του τεράστιου κόστους του χρόνιου στρες εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος που αποδίδεται άμεσα στον εθισμό στην εργασία παγκοσμίως. Το πιο σημαντικό, θέλουμε να κατανοήσουμε ποιοι παράγοντες συμβάλλουν περισσότερο στον εθισμό στην εργασία, την εργασιακή κατάθλιψη και την επαγγελματική εξουθένωση για να αναπτύξουμε βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και τη θεραπεία τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν μια επιστημονική βάση για την προετοιμασία συστάσεων προς τις κυβερνήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, καθώς και να επηρεάσουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες των οργανισμών σχετικά με το εργασιακό κλίμα και τις οργανωτικές αξίες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης εργασιακού εθισμού και να μετριαστεί η επίδρασή του στην υγεία και ευεξία. Ως εκ τούτου, μπορεί να συμβάλει σε σημαντική μείωση του ανθρώπινου πόνου παγκοσμίως και σε αξιοσημείωτη βελτίωση της παραγωγικότητας για οργανισμούς, ιδρύματα και οικονομία σε επίπεδο χώρας.

Παγκόσμια έρευνα

Τα κριτήρια συμμετοχής στην παγκόσμια έρευνα είναι:

  • όντας ενήλικας
  • να απασχολείται με πλήρη απασχόληση για τουλάχιστον ένα έτος σε οργανισμό με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους.

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν λεπτομερή ανατροφοδότηση για την ψυχοκοινωνική τους λειτουργία στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων εργασιακού εθισμού, της εργασιακής κατάθλιψης και της επαγγελματικής εξουθένωσης και πιθανών οργανωτικών και ατομικών παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στη λειτουργία τους στην εργασία. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό προσωπικών και οργανωτικών δυνατοτήτων και αδυναμιών και στη βελτίωση της απόδοσης και της ευημερίας στην εργασία εντός και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν σε μια ιστοσελίδα όπου θα είναι διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους μαζί με συστάσεις για πιθανές λύσεις αυτοβοήθειας και επαγγελματικές λύσεις.

elΕλληνικά