Global forskning i arbejdsafhængighed

Undersøgelsen er en del af et stort internationalt forskningsprojekt, der undersøger rollen af makroniveau (dvs. kulturelt og socioøkonomisk), meso-niveau (dvs. organisatorisk) og mikroniveau (dvs. individuelle) faktorer i arbejdsafhængighed og relateret sundhed problemer. Undersøgelsen vil blive gennemført i løbet af vinteren 2022 og foråret 2023 i over 60 lande rundt om i verden, herunder seks kontinenter. Det er den mest omfattende undersøgelse om arbejdsafhængighed, der er gennemført til dato.

Virkningen af undersøgelsen

Et af formålene med vores forskning er at tilvejebringe data om, hvor stor en andel af de enorme omkostninger ved kronisk stress i og uden for arbejdsmiljøer, der direkte tilskrives arbejdsafhængighed på verdensplan. Vigtigst af alt ønsker vi at forstå, hvilke faktorer der bidrager mest til arbejdsafhængighed, arbejdsrelateret depression og udbrændthed for at udvikle bedste praksis for deres forebyggelse og behandling. Resultaterne af denne forskning kan give et videnskabeligt grundlag for at udarbejde anbefalinger til regeringer vedrørende arbejdsforhold samt påvirke organisationers politikker og procedurer vedrørende arbejdsklima og organisationsværdier for at minimere risikoen for udvikling af arbejdsafhængighed og afbøde dens effekt på sundhed og velvære. Som sådan kan det bidrage til en betydelig reduktion af menneskelig lidelse på verdensplan og en bemærkelsesværdig forbedring af produktiviteten for organisationer, institutioner og økonomi på landeniveau.

Global undersøgelse

Deltagelseskriterier i den globale undersøgelse er:

  • at være voksen
  • være ansat på fuld tid i mindst et år i en organisation med mindst 10 ansatte.

Umiddelbart efter at have udfyldt undersøgelsen, vil alle deltagere få detaljeret feedback om deres psykosociale funktion på arbejdspladsen, herunder risici for arbejdsafhængighed, arbejdsrelateret depression og udbrændthed og potentielle organisatoriske og individuelle risikofaktorer, der bidrager til deres funktion på arbejdet. Det kan hjælpe med at identificere personlige og organisatoriske styrker og svagheder og forbedre jobpræstationer og trivsel i og uden for arbejdsmiljøet. Deltagerne vil blive dirigeret til en webside, hvor detaljerede oplysninger om fortolkningen af deres resultater vil være tilgængelige sammen med anbefalinger om potentiel selvhjælp og professionelle løsninger.

da_DKDansk