Udbredelse af arbejdsafhængighed

De tilgængelige data tyder på, at arbejdsafhængighed (og dens hypotese tidlige form for studieafhængighed) generelt er betydeligt mere udbredt end de fleste andre vanedannende adfærd.

I øjeblikket er information om prævalens baseret på psykometrisk test af arbejdsgrupper (såvel som generelle og studerende) snarere end kliniske data, fordi arbejdsafhængighed ikke formelt anerkendes som en vanedannende lidelse i de officielle klassifikationer af sygdomme og lidelser. Sådanne prævalensundersøgelser lider af sædvanlige mangler relateret til ad hoc-afskæringspunkter og ikke-repræsentative data (i de fleste tilfælde).

En gennemgang af forskning baseret på forskellige cutoffs fundet prævalensrater af arbejdsafhængighed af omkring 10%.

En væsentlig del af tilfældene af OCPD omfatter også såkaldt "workaholisme" symptom. OCPD er den mest udbredte personlighedsforstyrrelse blandt befolkningen generelt (3%–8%).

Undersøgelser med et psykometrisk screeningsværktøj baseret på afhængighedsramme og klinisk forankret cutoff-score viser estimater af arbejdsafhængighed lige fra 6.6% til 20.6%. Udbredelsen i en nationalt repræsentativt udvalg i Norge viste 8.3% afhængig af arbejde, og i en repræsentativ stikprøve i Ungarn det var 20.6%.

Den relativt høje prævalens sammenlignet med andre vanedannende lidelser blev også fundet i undersøgelser af nationalt repræsentative stikprøver af den generelle befolkning i Polen ved hjælp af forskellige screeningsmetoder. Disse blev udført for sundhedsministeriet i Polen. De viste:

    • 10.4% i 2012
    • 19.1% i 2015
    • 9.1% i 2019

De samme undersøgelser viste prævalens af:

  • patologisk ludomani/spilafhængighed på 0,7% i 2015, 0,9% i 2019
  • internetafhængighed på 0,2% i 2012, 0,1% i 2015, 0,03% i 2019
  • sociale medier afhængighed af 1.1% i 2019
  • shoppingafhængighed 3.5% i 2012, 4.1% i 2015, 3.7% i 2019.

I lighed med andre undersøgelser rundt om i verden tyder de kraftigt på, at arbejdsafhængighed er mere udbredt end de fleste andre vanedannende lidelser. En oversigt over forskning i udbredelsen af adfærdsafhængighed fra forskellige lande kan findes her.

Estimaterne af arbejdsafhængighed baseret på en lignende estimeringsmetode varierer betydeligt fra land til land, hvilket tyder på en væsentlig rolle af faktorer på makroniveau, der bidrager til arbejdsafhængighed.

Baseret på de tilgængelige data ser det ud til, at lande med etablerede økonomier og gode sociale plejesystemer har væsentligt lavere forekomster af arbejdsafhængighed sammenlignet med postkommunistiske lande og udviklingslande.

da_DKDansk