Undersøgelsens mål

Undersøgelsen er en del af et stort internationalt forskningsprojekt, der undersøger, hvilken rolle makroniveau (dvs. kulturelt og socioøkonomisk), meso-niveau (dvs. organisatoriske) og mikroniveau (dvs. individuelle) faktorer spiller i arbejdsafhængighed og relaterede sundhedsproblemer. Undersøgelsen vil blive gennemført i løbet af vinteren 2022 i over 50 lande rundt om i verden, herunder seks kontinenter. Det er den mest omfattende undersøgelse om arbejdsafhængighed, der er gennemført til dato. 

Deltagelseskriterier er: at være voksen og ansat på fuld tid i mindst et år i en organisation med mindst 10 ansatte. Umiddelbart efter at have udfyldt undersøgelsen, vil alle deltagere få detaljeret feedback om deres psykosociale funktion på arbejdspladsen, herunder risici for arbejdsafhængighed, arbejdsrelateret depression og udbrændthed og potentielle organisatoriske og individuelle risikofaktorer, der bidrager til deres funktion på arbejdet. Det kan hjælpe med at identificere personlige og organisatoriske styrker og svagheder og forbedre jobpræstationer og trivsel i og uden for arbejdsmiljøet. Deltagerne vil blive dirigeret til en webside, hvor detaljerede oplysninger om fortolkningen af deres resultater vil være tilgængelige sammen med anbefalinger om potentiel selvhjælp og professionelle løsninger.

Inklusionskriterierne for undersøgelsen er baseret på vores forskningsmål. 

Et af vores hovedmål er at undersøge de såkaldte meso-niveau faktorer, der bidrager til arbejdsafhængighed. Disse er relateret til organisatoriske variabler såsom organisatorisk klima og kultur. Derfor inkluderer vi i vores undersøgelse deltagere ansat i organisationer, der er kategoriseret som mindst mellemstore virksomheder, dvs. 10 eller flere ansatte. For at sikre, at disse faktorer havde en effekt på deltagerne, inkluderer vi deltagere, der har arbejdet mindst et år for den nuværende arbejdsgiver, og som arbejder på fuld tid.

Vi undersøger også såkaldte makro-niveau faktorer, der bidrager til arbejdsafhængighed. Disse er relateret til variabler på landeniveau. Af denne grund inkluderer vi i denne undersøgelse deltagere, der er statsborgere i et bestemt land og bor i det. På denne måde ønsker vi at sikre, at faktorerne forbundet med landeniveauvariablerne havde en effekt på deltagerne.

Virkninger af undersøgelsen

Et af formålene med vores forskning er at tilvejebringe data om, hvor stor en andel af de enorme omkostninger ved kronisk stress i og uden for arbejdsmiljøer, der direkte tilskrives arbejdsafhængighed på verdensplan. Vigtigst af alt ønsker vi at forstå, hvilke faktorer der bidrager mest til arbejdsafhængighed for at udvikle bedste praksis i forebyggelse og behandling. Resultaterne af denne forskning kan give et videnskabeligt grundlag for at udarbejde anbefalinger til regeringer vedrørende arbejdsforhold samt påvirke organisationers politikker og procedurer vedrørende arbejdsklima og organisatoriske værdier for at minimere risikoen for udvikling af arbejdsafhængighed og/eller afbøde dens effekt på sundhed og velvære.

Desuden vil dette projekt give væsentlige præmisser for validiteten af at konceptualisere arbejdsafhængighed som en ægte adfærdsafhængig afhængighed. Som sådan kan det stimulere flere undersøgelser, der er nødvendige for dets formelle anerkendelse som en vanedannende lidelse i de officielle klassifikationer af sygdomme og lidelser, såsom den internationale klassifikation af sygdomme af Verdenssundhedsorganisationen. En sådan identifikation vil have dybtgående konsekvenser for den sociale, institutionelle og organisatoriske opfattelse, anerkendelse, forebyggelse og behandling af kompulsiv overanstrengelse. Som sådan kan det bidrage til en betydelig reduktion af menneskelig lidelse på verdensplan og en bemærkelsesværdig forbedring af produktiviteten for organisationer, institutioner og økonomi på landeniveau.

da_DKDansk