Arbejdsafhængighed og udbrændthed

Hvad er udbrændthed?

Udbrændthed er defineret i den internationale klassifikation af sygdomme 11 Revision (ICD-11) af Verdenssundhedsorganisationen som følger:

"Udbrændthed er et syndrom, der konceptualiseres som et resultat af kronisk stress på arbejdspladsen, som ikke er blevet håndteret med succes. Det er kendetegnet ved tre dimensioner:

 • følelser af energiudtømning eller udmattelse;
 • øget mental afstand til ens job, eller følelser af negativisme eller kynisme relateret til ens job; og
 • nedsat faglig effektivitet.

Udbrændthed refererer specifikt til fænomener i erhvervsmæssig sammenhæng og bør ikke anvendes til at beskrive oplevelser på andre områder af livet."

Udmattelse er kernesymptomet på udbrændthed og indikerer den overordnede følelse af at være overvældet og træt af arbejdsopgaver. Mere og mere forskning tyder på, at det er stærkt relateret til depression. Der er adskillige ressourcer om udbrændthed, som du kan finde på nettet, herunder Verdenssundhedsorganisationens hjemmeside

De giver nogle oplysninger om, hvordan man genkender udbrændthed, dens mulige årsager og konsekvenser, og hvordan man håndterer det.

Årsager til udbrændthed

Det viser forskning at de vigtigste årsager til udbrændthed omfatter:

 • høj arbejdsbyrde, der gør det vanskeligt at opfylde kravene til jobbet,
 • mangel på kontrol på arbejdet: når du ikke kan påvirke beslutninger, der påvirker dit arbejde, har du begrænset professionel autonomi, og du har ikke adgang til de nødvendige ressourcer til at udføre et effektivt arbejde,
 • mangel på belønninger: mangel på anerkendelse og økonomiske, institutionelle eller sociale belønninger,
 • fællesskab: mangel på gode relationer til andre mennesker på arbejdspladsen, manglende støtte fra arbejdsledere og kolleger, manglende tillid og konflikter på arbejdet,
 • mangel på retfærdighed: når du opfatter beslutninger på arbejdet som uretfærdige,
 • værdier: når organisationens mål og værdier er i konflikt med dine egne mål og værdier.

Forebyggelse og håndtering af udbrændthed

Anbefalingerne om forebyggelse og håndtering af udbrændthed omfatter:

 • at ændre arbejdsmønstre, fx arbejde mindre, holde flere pauser, undgå overarbejde, balancere arbejde med resten af dit liv,
 • udvikling af mestringsevner, fx kognitiv omstrukturering, konfliktløsning, tidsstyring,
 • opnå social støtte fra både kolleger og familie,
 • brug af afspændingsstrategier, fx mindfulness praksis,
 • fremme godt helbred og fitness, sørge for god søvn,
 • at udvikle en bedre selvforståelse ved forskellige selvanalytiske teknikker, rådgivning eller terapi.

Dens betydning for arbejde og generel funktionsniveau

I nogle lande, f.eks. Sverige, er udbrændthed en anerkendt tilstand, som individer kan søge helbredsorlov for. I de fleste lande er det dog endnu ikke officielt anerkendt som en medicinsk tilstand. Ikke desto mindre er det et alvorligt helbredsproblem, som kan bidrage væsentligt til din hverdagsfunktion, og du kan med fordel søge professionel hjælp til at klare det.

Dens betydning for ARBEJDSAFHÆNGIGHED

Udbrændthed er tæt på relateret til arbejdsafhængighed og kan være dens stor konsekvens.

Arbejdsafhængighed er relateret til højere stress forbundet med arbejde, samt stress uden for arbejdsmiljøet, fx på grund af familieproblemer. Personer, der er afhængige af arbejde, håndterer ikke deres arbejdsstress effektivt, hvilket kan resultere i udbrændthed. Arbejdsafhængighed er også forbundet med anerkendte årsager til udbrændthed som f.eks høj arbejdsbelastning, manglende social støtte, konflikter på arbejdet, afvigende adfærd på arbejdet, kontraproduktiv arbejdsadfærd, og uhøflighed betyder uhøflig, usocial og uhøflig adfærd.

Det viste prospektive undersøgelser arbejdsafhængighed forudsiger psykiske lidelser et år senere, såvel som udmattelse seks måneder senere. Det betyder, at hvis du er afhængig af arbejde, så kan niveauet af din stress med tiden stige og føre til udmattelse, som er kernesymptomet på udbrændthed.

Der er dog behov for flere undersøgelser for at forstå, hvordan og hvornår arbejdsafhængighed øger udbrændthed.

Bundlinjen

Arbejdsafhængighed kan forårsage alvorlig udbrændthed, som kan gøre dig fagligt og personligt uarbejdsdygtig. Det er bedre at forebygge det med passende stressreduktionsløsninger end at lide dets konsekvenser og behandle det. Det kan være meget udfordrende at komme sig efter et fuldstændigt udbrændthedssyndrom og tage år.

da_DKDansk