Arbejdsafhængighed

Denne webside har til formål at indsamle state-of-the-art videnskabelig viden om fænomenet kompulsiv overanstrengelse, forstået som en potentiel adfærdsafhængig afhængighed og kendt som arbejdsafhængighed eller arbejdsnarkoman. Det giver væsentlig information om dets kliniske status, risikofaktorer, konsekvenser, forebyggelsestilgange og terapeutiske indgreb. Det er også tænkt som en platform for internationalt samarbejde mellem forskere, praktikere, non-profit organisationer, institutioner, studerende og medier.

0
lande

Målet er at øge bevidstheden om arbejdsafhængighed, give den mest præcise information om det og integrere indsatser for at modvirke dette meget skadelige individuelle, sociale og økonomiske problem.

Der er voksende anerkendelse blandt sundhedsinstitutioner og regeringer af behovet for at udvikle evidensbaserede retningslinjer for mentalt velvære på arbejdspladsen. Sådanne retningslinjer kan ikke være effektive uden at inkludere specifikke tiltag for at forebygge og reducere fænomenet tvangsmæssigt overarbejde og dets konsekvenser, som gennemsyrer arbejdsmarkedet i alle dets aspekter.

Et stort antal selvstændige bør heller ikke stå udenfor uden systematisk og systemisk støtte til deres velvære, sundhed og produktivitet.

Bæredygtig ledelses rolle kræver mere anerkendelse, og praktiske løsninger til at modvirke usund ledelsespraksis er yderst berettiget.

Denne webside er udviklet for at hjælpe et globalt forskningsprojekt om mikro-, meso- og makrorisikofaktorer for arbejdsafhængighed og relaterede sundhedsproblemer. Projektet involverer over 60 lande fra seks kontinenter og integrerer indsatsen fra mere end 100 forskere, herunder verdens førende eksperter i arbejdsafhængighed, arbejdsnarkoman og adfærdsafhængighed.

Det globale forskningsprojekt med titlen "Rollen af makro-, meso- og mikroniveaufaktorer i arbejdsafhængighed og relaterede sundhedsproblemer" er finansieret af National Science Center i Polen (projektnummer 2020/39/D/HS6/00198). 

Vi opfordrer alle interesserede i dette problem til samarbejde med os.

Projektledere

Finansiering

Partnere

da_DKDansk