προσδοκίες

προσδοκίες

Η πρόγνωση για την ανάρρωση από τον εθισμό στην εργασία εξαρτάται πιθανότατα από τη σοβαρότητα του προβλήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τροποποιήσεις του τρόπου ζωής μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για τη μείωση των εργασιομανικών τάσεων και τη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται πρόσθετη επαγγελματική ψυχολογική θεραπεία για την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών εργασιομανίας και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων υγιούς αντιμετώπισης. Απαιτείται πιο συστηματική έρευνα για να κατανοήσουμε ποιες μέθοδοι θεραπείας λειτουργούν καλύτερα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Πρόσφατο μεγάλης κλίμακας διεθνή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο πιο επιδραστικό ψυχιατρικό περιοδικό στον κόσμο έδειξε ότι ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας είναι η αναζήτηση βοήθειας και η αποθάρρυνση από τις αρχικές δυσκολίες. 

Περισσότεροι από 90% από αυτούς που δεν σταματούν να αναζητούν βοήθεια τελικά βελτιώνουν την ψυχική τους υγεία!

elΕλληνικά