Töösõltuvus

Selle veebilehe eesmärk on koguda tipptasemel teaduslikke teadmisi kompulsiivse ületöötamise nähtuse kohta, mida peetakse võimalikuks käitumuslikuks sõltuvuseks ja mida tuntakse töösõltuvuse või töönarkomaanina. See annab olulist teavet selle kliinilise seisundi, riskitegurite, tagajärgede, ennetusviiside ja terapeutiliste sekkumiste kohta. See on mõeldud ka teadlaste, praktikute, mittetulundusühingute, institutsioonide, üliõpilaste ja meedia rahvusvahelise koostöö platvormiks.

0
Riigid

Eesmärk on tõsta teadlikkust töösõltuvusest, anda selle kohta kõige täpsemat teavet ja integreerida jõupingutused selle väga kahjuliku individuaalse, sotsiaalse ja majandusliku probleemi vastu võitlemiseks.

Tervishoiuasutused ja valitsused tunnistavad üha enam vajadust töötada välja tõenduspõhised juhised vaimse heaolu kohta töökohal. Sellised suunised ei saa olla tõhusad, kui need ei sisalda konkreetseid meetmeid, et ennetada ja vähendada tööturgu kõigis aspektides levinud kompulsiivse ületöötamise nähtust ja selle tagajärgi.

Samuti ei tohiks suur hulk füüsilisest isikust ettevõtjaid jääda ilma nende heaolu, tervise ja tootlikkuse süstemaatilise ja süsteemse toetamiseta.

Säästva majandamise roll nõuab rohkem tunnustamist ja praktilised lahendused ebatervislike juhtimistavade vastu võitlemiseks on väga õigustatud.

See veebileht töötati välja selleks, et aidata ülemaailmne uurimisprojekt töösõltuvuse ja sellega seotud terviseprobleemide mikro-, meso- ja makroriskitegurite kohta. Projekt hõlmab üle 60 riigi kuuelt kontinendilt ja ühendab rohkem kui 100 teadlase, sealhulgas maailma juhtivate töösõltuvuse, töönarkomaani ja käitumuslike sõltuvuste ekspertide jõupingutusi.

Ülemaailmne uurimisprojekt pealkirjaga "Makro-, meso- ja mikrotasandi tegurite roll töösõltuvuses ja sellega seotud terviseprobleemides” rahastab Riiklik Teaduskeskus Poolas (projekti number 2020/39/D/HS6/00198). 

Julgustame kõiki sellest probleemist huvitatud inimesi seda tegema meiega koostööd teha.

Projekti juhid

Finantseerimine

Partnerid

etEesti