Ovisnost o poslu

Ova web stranica ima za cilj prikupiti najsavremenija naučna saznanja o fenomenu kompulzivnog prekomjernog rada, shvaćenom kao potencijalna ovisnost o ponašanju, a poznatom kao ovisnost o poslu ili radoholizam. Pruža bitne informacije o njegovom kliničkom statusu, faktorima rizika, posljedicama, pristupima prevenciji i terapijskim intervencijama. Takođe je zamišljen kao platforma za međunarodnu saradnju naučnika, praktičara, neprofitnih organizacija, institucija, studenata i medija.

0
Zemlje

Cilj je podizanje svijesti o ovisnosti o poslu, pružanje najtačnijih informacija o tome i integraciju napora za suzbijanje ovog izuzetno štetnog individualnog, društvenog i ekonomskog problema.

Među zdravstvenim institucijama i vladama sve je više priznanja potrebe da se razviju smjernice o mentalnom blagostanju na radnom mjestu zasnovane na dokazima. Takve smjernice ne mogu biti efikasne bez uključivanja konkretnih radnji ka prevenciji i smanjenju fenomena kompulzivnog prekomjernog rada i njegovih posljedica koje prožimaju tržište rada u svim njegovim aspektima.

Takođe, veliki broj samozaposlenih lica ne bi trebalo da bude izostavljen bez sistematske i sistemske podrške njihovom blagostanju, zdravlju i produktivnosti.

Uloga održivog upravljanja zahtijeva više priznanja, a praktična rješenja za suzbijanje nezdravih praksi upravljanja su vrlo opravdana.

Ova web stranica je razvijena kao pomoć globalni istraživački projekat o mikro, mezo i makro faktorima rizika od ovisnosti o poslu i srodnih zdravstvenih problema. Projekat uključuje preko 60 zemalja sa šest kontinenata i integriše napore više od 100 istraživača, uključujući vodeće svjetske stručnjake za ovisnost o poslu, radoholizam i ovisnosti o ponašanju.

Globalni istraživački projekat pod nazivom “Uloga faktora makro-, mezo- i mikro nivoa u ovisnosti o poslu i zdravstvenim problemima koji su s njim povezani” finansira se od strane Nacionalni naučni centar u Poljskoj (broj projekta 2020/39/D/HS6/00198). 

Pozivamo sve zainteresovane za ovaj problem da sarađujte sa nama.

Vođe projekta

Finansiranje

Partneri

bs_BABosanski