Töösõltuvus ja läbipõlemine

Mis on läbipõlemine?

Läbipõlemine on määratletud rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis 11 Redaktsioon (RHK-11) Maailma Terviseorganisatsiooni poolt järgmiselt:

"Läbipõlemine on sündroom, mis tuleneb kroonilisest tööstressist, mida ei ole õnnestunud juhtida. Seda iseloomustab kolm mõõdet:

 • energia ammendumise või kurnatuse tunne;
 • suurenenud vaimne distants oma tööst või oma tööga seotud negatiivsuse või küünilisuse tunne; ja
 • vähenenud professionaalne efektiivsus.

Läbipõlemine viitab konkreetselt nähtustele tööalases kontekstis ja seda ei tohiks kasutada kogemuste kirjeldamiseks muudes eluvaldkondades.

Kurnatus on läbipõlemise põhisümptom ja näitab üldist tööülesannete ülekoormatud ja väsinud tunnet. Üha enam uuringuid näitavad, et see on nii tihedalt seotud depressiooniga. Läbipõlemise kohta leiate veebist palju ressursse, sealhulgas Maailma Terviseorganisatsiooni veebileht

Need annavad teavet selle kohta, kuidas läbipõlemist ära tunda, selle võimalikke põhjuseid ja tagajärgi ning kuidas sellega toime tulla.

Läbipõlemise põhjused

Uuringud näitavad et kõige olulisemad läbipõlemise põhjused on järgmised:

 • suur töökoormus, mis raskendab töönõuete täitmist,
 • kontrolli puudumine tööl: kui te ei saa mõjutada teie tööd mõjutavaid otsuseid, teil on piiratud professionaalne autonoomia ja teil pole juurdepääsu tõhusaks tööks vajalikele ressurssidele,
 • hüvede puudumine: tunnustuse ja rahaliste, institutsionaalsete või sotsiaalsete hüvede puudumine,
 • kogukond: heade suhete puudumine teiste inimestega tööl, juhendajate ja kolleegide toetuse puudumine, usalduse puudumine ja konfliktid tööl,
 • õigluse puudumine: kui tunnete, et tööotsused on ebaõiglased,
 • väärtused: kui organisatsiooni eesmärgid ja väärtused on vastuolus teie enda eesmärkide ja väärtustega.

Läbipõlemise ennetamine ja sellega toimetulek

Soovitused läbipõlemise ennetamise ja sellega toimetuleku kohta hõlmavad järgmist:

 • tööharjumuste muutmine, nt vähem töötamine, rohkem pause võtmine, ületunnitöö vältimine, töö ja ülejäänud elu tasakaalustamine,
 • toimetulekuoskuste arendamine, nt kognitiivne ümberstruktureerimine, konfliktide lahendamine, ajajuhtimine,
 • sotsiaalse toetuse saamine nii kolleegidelt kui perelt,
 • lõõgastusstrateegiate kasutamine, nt tähelepanelikkuse praktika,
 • hea tervise ja vormisoleku edendamine, hea une eest hoolitsemine,
 • parema enesemõistmise arendamine erinevate eneseanalüüsi tehnikate, nõustamise või teraapia abil.

Selle tähendus töö ja üldise toimimise jaoks

Mõnes riigis, nt Rootsis , on läbipõlemine tunnustatud seisund, mille puhul inimesed võivad taotleda tervisepuhkust. Enamikus riikides ei ole see aga veel ametlikult haigusseisundiks tunnistatud. Sellegipoolest on tegemist tõsise terviseprobleemiga, mis võib oluliselt kaasa aidata teie igapäevasele toimimisele ja sellega toimetulekuks võiksite otsida professionaalset abi.

Selle tähendus TÖÖSÕLTUVUSE jaoks

Läbipõlemine on lähedal seotud töösõltuvusega ja võib olla tema suur tagajärg.

Töösõltuvus on seotud tööga kaasneva suurema stressiga, aga ka stressiga väljaspool töökeskkonda, nt perekondlike probleemide tõttu. Tööst sõltuvad inimesed ei suuda oma tööstressi tõhusalt juhtida, mis võib põhjustada läbipõlemist. Töösõltuvus on seotud ka tunnustatud läbipõlemise põhjustega nagu suur töökoormus, sotsiaalse toetuse puudumine, konfliktid tööl, hälbiv käitumine tööl, ebaproduktiivne töökäitumine, ja pahatahtlikkus see tähendab ebaviisakas, ebaseltskondlik ja ebaviisakas käitumine.

Prospektiivsed uuringud näitasid seda töösõltuvus ennustab vaimset raskust aasta hiljem, sama hästi kui kurnatus kuus kuud hiljem. See tähendab, et kui olete tööst sõltuvuses, võib teie stressitase aja jooksul tõusta ja viia kurnatuseni, mis on läbipõlemise põhisümptom.

Siiski on vaja rohkem uuringuid, et mõista, kuidas ja millal töösõltuvus suurendab läbipõlemist.

Alumine rida

Töösõltuvus võib põhjustada tõsist läbipõlemist, mis võib põhjustada töövõimetuse ja isikliku töövõimetuse. Parem on seda ennetada õigete stressi vähendamise lahendustega, kui kannatada selle tagajärgi ja ravida. Täieliku läbipõlemise sündroomist taastumine võib olla väga keeruline ja võtta aastaid.

etEesti