Εθισμός στην εργασία

Αυτή η ιστοσελίδα στοχεύει να συγκεντρώσει επιστημονικές γνώσεις αιχμής σχετικά με το φαινόμενο της καταναγκαστικής υπερκόπωσης, που γίνεται κατανοητό ως πιθανός εθισμός στη συμπεριφορά και γνωστό ως εργασιακός εθισμός ή εργασιομανία. Παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την κλινική του κατάσταση, τους παράγοντες κινδύνου, τις συνέπειες, τις προσεγγίσεις πρόληψης και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Προορίζεται επίσης ως πλατφόρμα για διεθνή συνεργασία επιστημόνων, επαγγελματιών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ιδρυμάτων, φοιτητών και μέσων ενημέρωσης.

0
Χώρες

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον εθισμό στην εργασία, η παροχή των πιο ακριβών πληροφοριών σχετικά με αυτόν και η ενσωμάτωση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση αυτού του εξαιρετικά επιβλαβούς ατομικού, κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος.

Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση μεταξύ των ιδρυμάτων υγείας και των κυβερνήσεων για την ανάγκη ανάπτυξης τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας. Τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές χωρίς να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες για την πρόληψη και τη μείωση του φαινομένου της καταναγκαστικής υπερκόπωσης και των συνεπειών της που διαπερνούν την αγορά εργασίας σε όλες τις πτυχές της.

Επίσης, μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων δεν πρέπει να μένει έξω χωρίς συστηματική και συστημική υποστήριξη για την ευημερία, την υγεία και την παραγωγικότητά τους.

Ο ρόλος της βιώσιμης διαχείρισης απαιτεί μεγαλύτερη αναγνώριση και οι πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των ανθυγιεινών πρακτικών διαχείρισης είναι απολύτως δικαιολογημένες.

Αυτή η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε για να βοηθήσει ένα παγκόσμιο ερευνητικό έργο σχετικά με μικρο, μεσο και μακροοικονομικούς παράγοντες κινδύνου εθισμού στην εργασία και συναφών προβλημάτων υγείας. Το έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 60 χώρες από έξι ηπείρους και ενσωματώνει τις προσπάθειες περισσότερων από 100 ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων εμπειρογνωμόνων παγκοσμίως για τον εθισμό στην εργασία, την εργασιομανία και τους εθισμούς συμπεριφοράς.

Το παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο ρόλος των παραγόντων μακρο-, μεσο- και μικροεπιπέδου στον εθισμό στην εργασία και σε συναφή προβλήματα υγείας». χρηματοδοτείται από Εθνικό Κέντρο Επιστημών στην Πολωνία (αριθμός έργου 2020/39/D/HS6/00198). 

Προτρέπουμε όποιον ενδιαφέρεται για αυτό το πρόβλημα να συνεργαστείτε μαζί μας.

Υπεύθυνοι έργου

Χρηματοδότηση

Συνεργάτες

elΕλληνικά