Ovisnost o poslu i izgaranje

Šta je izgaranje?

Burnout je definisan u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti 11 revizija (MKB-11) od strane Svjetske zdravstvene organizacije kako slijedi:

„Izgaranje je sindrom koji se konceptualizira kao rezultat kroničnog stresa na radnom mjestu koji nije uspješno liječen. Karakteriziraju ga tri dimenzije:

 • osjećaj iscrpljenosti ili iscrpljenosti energije;
 • povećana mentalna distanca od posla, ili osjećaj negativizma ili cinizma u vezi s poslom; i
 • smanjena profesionalna efikasnost.

Izgaranje se posebno odnosi na pojave u kontekstu zanimanja i ne bi se trebalo primjenjivati za opisivanje iskustava u drugim područjima života.”

Iscrpljenost je osnovni simptom sagorijevanja i ukazuje na sveukupni osjećaj preopterećenosti i umora od radnih obaveza. Sve više istraživanja sugerira da jeste striktno vezano za depresiju. Postoje brojni resursi o sagorijevanju koje možete pronaći na webu, uključujući i Web stranica Svjetske zdravstvene organizacije

Daju neke informacije o tome kako prepoznati sagorijevanje, njegove moguće uzroke i posljedice, i kako se nositi s tim.

Uzroci sagorevanja

Istraživanja pokazuju da najvažniji uzroci izgaranja uključuju:

 • veliko opterećenje koje otežava ispunjavanje zahtjeva posla,
 • nedostatak kontrole na poslu: kada ne možete uticati na odluke koje utiču na vaš rad, imate ograničenu profesionalnu autonomiju i nemate pristup resursima potrebnim za efikasan posao,
 • nedostatak nagrada: nedostatak priznanja i finansijskih, institucionalnih ili društvenih nagrada,
 • zajednica: nedostatak dobrih odnosa sa drugim ljudima na poslu, nedostatak podrške od strane supervizora i kolega, nedostatak povjerenja i sukobi na poslu,
 • nedostatak pravičnosti: kada smatrate da su odluke na poslu nepravedne,
 • vrijednosti: kada su ciljevi i vrijednosti organizacije u sukobu s vašim vlastitim ciljevima i vrijednostima.

Prevencija i suočavanje sa sagorevanjem

Preporuke što se tiče prevencije i suočavanja sa sagorijevanjem uključuju:

 • mijenjanje radnih obrazaca, npr. manje rada, više pauza, izbjegavanje prekovremenog rada, balansiranje između posla i ostatka života,
 • razvijanje vještina suočavanja, npr. kognitivno restrukturiranje, rješavanje sukoba, upravljanje vremenom,
 • dobijanje socijalne podrške kako od kolega tako i od porodice,
 • korištenje strategija opuštanja, npr. praksa svjesnosti,
 • promicanje dobrog zdravlja i kondicije, briga o dobrom snu,
 • razvijanje boljeg samorazumijevanja raznim samoanalitičkim tehnikama, savjetovanjem ili terapijom.

Njegovo značenje za rad i općenito funkcioniranje

U nekim zemljama, na primjer u Švedskoj , sagorijevanje je priznato stanje zbog kojeg pojedinci mogu tražiti zdravstveno odsustvo. U većini zemalja, međutim, još uvijek nije službeno priznato kao medicinsko stanje. Ipak, radi se o ozbiljnom zdravstvenom problemu koji može značajno doprinijeti vašem svakodnevnom funkcionisanju i možda ćete poželjeti potražiti stručnu pomoć da se nosite s njim.

Njegovo značenje za OVISNOST O POSLU

Burn-out je blizu vezano za ovisnost o poslu a možda i njegova velika posledica.

Ovisnost o poslu je povezana sa većim stresom vezan za posao, kao i stresom izvan radnog okruženja, npr. zbog porodičnih problema. Pojedinci ovisnici o poslu ne upravljaju svojim radnim stresom efikasno što može dovesti do sagorijevanja. Ovisnost o poslu je također povezana s prepoznatim uzrocima sagorijevanja kao što su npr veliko opterećenje, nedostatak socijalne podrške, konflikti na poslu, devijantno ponašanje na poslu, kontraproduktivno radno ponašanjei neuljudnost što znači nepristojno, nedruštveno i nepristojno ponašanje.

Prospektivne studije su to pokazale ovisnost o poslu predviđa mentalni poremećaj godinu dana kasnije, kao i iscrpljenost šest meseci kasnije. To znači da ako ste ovisni o poslu, s vremenom nivo vašeg stresa može porasti i dovesti do iscrpljenosti, što je osnovni simptom sagorijevanja.

Međutim, potrebno je više studija kako bi se razumjelo kako i kada ovisnost o poslu povećava sagorijevanje.

Zaključak

Ovisnost o poslu može uzrokovati ozbiljno sagorijevanje, što može dovesti do toga da ste profesionalno i lično nesposobni. Bolje ga je spriječiti odgovarajućim rješenjima za smanjenje stresa nego trpjeti njegove posljedice i liječiti ga. Oporavak od potpunog sindroma sagorijevanja može biti vrlo izazovan i potrajati godinama.

bs_BABosanski