Λύσεις

Σε περίπτωση ανησυχητικών αποτελεσμάτων στην έρευνά μας, όπως ένδειξη εργασιακού εθισμού ή κατάθλιψης που σχετίζεται με την εργασία, ή εάν πιστεύετε ότι μπορεί να υποφέρετε από αυτά τα προβλήματα απαιτούνται περαιτέρω κλινικές εξετάσεις που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν την πιθανή διάγνωση.

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία για να λάβετε σωστή διάγνωση και βοήθεια!

Υπάρχουν τρεις παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν σκεφτόμαστε λύσεις εθισμού στην εργασία: 1) άρνηση του προβλήματος, 2) σοβαρότητα του προβλήματος, 3) προοπτική/επίπεδο ανάλυσης.

Αρνηση του προβλήματος

Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη θεραπεία του εθισμού στην εργασία είναι η άρνηση και η αντίσταση στην αναζήτηση θεραπείας μεταξύ εκείνων που μπορεί να τη χρειάζονται. Γενικά, Τα περισσότερα από τα εξαρτημένα άτομα δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημά τους ή αναζητούν βοήθεια; Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί από τους κλινικούς γιατρούς ότι αυτό το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο μεταξύ των εξαρτημένων από την εργασία, καθώς η συμπεριφορά τους υποστηρίζεται από την υψηλή αξία που δίνεται στη σκληρή δουλειά στις βιομηχανικές κοινωνίες. 

Σοβαρότητα του εργασιακού εθισμού

Ο εθισμός στην εργασία, όπως και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση σωματικής ή ψυχικής υγείας μπορεί να έχει διαφορετική βαρύτητα από ήπια έως σοβαρή. Σε ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις είναι απαραίτητη και συνιστάται η άμεση βοήθεια από επαγγελματίες και μπορεί να απαιτηθεί θεραπεία (π.χ. γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία) ή/και σοβαρές προσαρμογές στη ζωή (π.χ. αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος). Σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένες αλλαγές και τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής (π.χ., καλύτερες συνήθειες ύπνου, δίαιτα, άσκηση και τακτική πρακτική επίγνωσης) μπορεί να βελτιώσουν σημαντικά τη λειτουργικότητά σας. 

Επίπεδο λύσεων

Υπάρχουν διαφορετικές λύσεις για τον εθισμό στην εργασία ανάλογα με την οπτική που αντιμετωπίζουμε στο πρόβλημα.

Θεραπευτικές παρεμβάσεις και στην τροποποιήσεις του τρόπου ζωής εισάγονται σε ατομικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τα αναλάβετε εσείς οι ίδιοι.

Από την άλλη πλευρά, ο εργοδότης σας (ή εσείς, εάν είστε εργοδότης που ενδιαφέρεται για τους υπαλλήλους σας) μπορεί να προτείνει ορισμένες λύσεις σχετικά με επίπεδο οργάνωσης (π.χ. καλύτερες πολιτικές ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οργάνωση εργασίας που ελαχιστοποιεί το άγχος).

Τελικά, κυβερνήσεις και διεθνείς θεσμούς μπορεί να εξετάσει ορισμένες συστάσεις προκειμένου να μειώσει τα επίπεδα του εθισμού στον πληθυσμό. Αυτά είναι απολύτως δικαιολογημένα, καθώς ο εθισμός στην εργασία είναι σχετικά διαδεδομένος στις περισσότερες χώρες και η κλίμακα του προβλήματος απαιτεί συστηματική και συστηματική πρόληψη και λύσεις. Επίσης, αυτά είναι πιο συχνά τις ίδιες συστάσεις που πιθανόν θα μείωναν άλλα προβλήματα υγείας και το σχετικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος λόγω της αυξανόμενης «πανδημίας» του προβλήματα που σχετίζονται με το επαγγελματικό άγχος, όπως η επαγγελματική εξουθένωση και την εργασιακή κατάθλιψη.

Η καλύτερη λύση

Μακροεπίπεδο κυβερνητικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην αύξηση της σταθερότητας της απασχόλησης και της κοινωνικοοικονομικής ασφάλειας μεταξύ των ευρύτερων πληθυσμών μπορεί να μειώσουν σημαντικά το εργασιακό άγχος και την καταπόνηση και κατά συνέπεια να μειώσουν σημαντικά τέτοια ευρέως διαδεδομένα φαινόμενα όπως η επαγγελματική εξουθένωση, η εργασιακή κατάθλιψη και ο εργασιακός εθισμός και ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος τους. Επίσης, εργοδότες που είναι σε θέση να παρέχουν υγιή εργασιακά περιβάλλοντα που καλύπτουν τις ψυχολογικές ανάγκες των εργαζομένων τους και φροντίζουν για την ισορροπημένη ανάπτυξή τους μπορεί να μειώσουν αυτούς τους κινδύνους ουσιαστικά. 

Ωστόσο, ο εθισμός στην εργασία δεν προκαλείται αποκλειστικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες σε όλες τις περιπτώσεις. Ομοίως με άλλους εθισμούς, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών χρήσης ουσιών και των εξαρτήσεων συμπεριφοράς, σε μειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχουν άλλους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου συμβάλλοντας στον εθισμό στην εργασία. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικότητα και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά και τραύματα πρώιμης ζωής που απαιτούν περισσότερα προσωπική θεραπεία και εξατομικευμένη βοήθεια.

Πώς μπορεί η έρευνά μας να συμβάλει σε αυτές τις λύσεις;

Γνωρίζουμε ήδη ότι οι καλές συνθήκες εργασίας και η υψηλή κοινωνικοοικονομική ασφάλεια και σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και για τη βιώσιμη ανάπτυξη ατόμων, οργανισμών και χωρών. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη τέτοιων συνθηκών όχι μόνο συμβάλλει στον τεράστιο ανθρώπινο πόνο και σημαντικό μέρος του θανάτους παγκοσμίως, αλλά και να τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος, πολλά από τα οποία επί του παρόντος δεν αναγνωρίζονται και δεν έχουν διευθετηθεί. Η πρόκληση είναι να κατανοήσουμε πώς να δημιουργήσουμε τροχιές ανάπτυξης και αλλαγών προς την ευρεία παγκόσμια εισαγωγή κατάλληλων λύσεων που προάγουν υγιείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σε όλες τις χώρες. 

Μερικοί από τους στόχους των μελετών μας περιλαμβάνουν ακριβή αξιολόγηση ποιοι παράγοντες μακρο-επιπέδου, μεσο-επιπέδου και μικροεπιπέδου συμβάλλουν περισσότερο στον εθισμό στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να μάθουμε πώς ο εθισμός στην εργασία συμβάλλει στο ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος σε όλο τον κόσμο. Η γνώση των παραγόντων κινδύνου που είναι πιο σημαντικοί και η διερεύνηση των πιο εύκολα τροποποιήσιμων μαζί με την εκτίμηση του εύρους των αρνητικών συνεπειών του εθισμού στην εργασία θα επιτρέψει να σχεδιάσουμε τα καλύτερα οικονομικά αποδοτικά προγράμματα πρόληψης και άλλες λύσεις.

elΕλληνικά