Doelen van de studie

De studie maakt deel uit van een groot internationaal onderzoeksproject waarin de rol wordt onderzocht van factoren op macroniveau (dwz culturele en sociaaleconomische), mesoniveau (dwz organisatorische) en microniveau (dwz individuele) factoren bij werkverslaving en gerelateerde gezondheidsproblemen. Het onderzoek zal in de winter van 2022 worden uitgevoerd in meer dan 50 landen over de hele wereld, waaronder zes continenten. Het is het meest uitgebreide onderzoek naar werkverslaving dat tot nu toe is uitgevoerd. 

Criteria voor deelname zijn: volwassen zijn en minimaal een jaar fulltime werkzaam zijn in een organisatie met minimaal 10 medewerkers. Onmiddellijk na het invullen van de enquête krijgen alle deelnemers gedetailleerde feedback over hun psychosociaal functioneren op het werk, inclusief risico's op werkverslaving, werkgerelateerde depressie en burn-out, en mogelijke organisatorische en individuele risicofactoren die bijdragen aan hun functioneren op het werk. Het kan helpen bij het identificeren van persoonlijke en organisatorische sterke en zwakke punten en het verbeteren van werkprestaties en welzijn binnen en buiten de werkomgeving. Deelnemers worden doorverwezen naar een webpagina waar gedetailleerde informatie over de interpretatie van hun resultaten beschikbaar zal zijn naast aanbevelingen over mogelijke zelfhulp en professionele oplossingen.

De inclusiecriteria voor het onderzoek zijn gebaseerd op onze onderzoeksdoelen. 

Een van onze belangrijkste doelen is het onderzoeken van de zogenaamde meso-level factoren die bijdragen aan werkverslaving. Deze zijn gerelateerd aan organisatievariabelen zoals organisatieklimaat en cultuur. Om deze reden nemen we in ons onderzoek deelnemers op die werkzaam zijn in organisaties die ten minste zijn gecategoriseerd als middelgrote ondernemingen, dwz 10 en meer werknemers. Om er zeker van te zijn dat deze factoren effect hebben gehad op deelnemers, nemen we deelnemers mee die minimaal een jaar voor de huidige werkgever hebben gewerkt en die voltijds werken.

We onderzoeken ook zogenaamde factoren op macroniveau die bijdragen aan werkverslaving. Deze zijn gerelateerd aan variabelen op landniveau. Om deze reden nemen we in dit onderzoek deelnemers op die staatsburger zijn van een bepaald land en daar wonen. Op deze manier willen we er zeker van zijn dat de factoren die verband houden met de variabelen op landenniveau een effect hebben gehad op de deelnemers.

Effecten van het onderzoek

Een van de doelstellingen van ons onderzoek is om gegevens te verschaffen over het aandeel van de enorme kosten van chronische stress in en buiten werkomgevingen die direct worden toegeschreven aan werkverslaving wereldwijd. Het belangrijkste is dat we willen begrijpen welke factoren het meest bijdragen aan werkverslaving om beste praktijken te ontwikkelen voor de preventie en behandeling ervan. De resultaten van dit onderzoek kunnen een wetenschappelijke basis bieden voor het opstellen van aanbevelingen voor regeringen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en het beleid en de procedures van organisaties met betrekking tot het werkklimaat en organisatiewaarden beïnvloeden om het risico op het ontwikkelen van werkverslaving te minimaliseren en/of het effect ervan op gezondheid.

Bovendien zal dit project essentiële uitgangspunten bieden voor de validiteit van het conceptualiseren van werkverslaving als een echte gedragsverslaving. Als zodanig kan het meer studies stimuleren die nodig zijn voor zijn formele erkenning als een verslavende aandoening in de officiële classificaties van ziekten en aandoeningen, zoals de International Classification of Diseases door de Wereldgezondheidsorganisatie. Een dergelijke identificatie zal ingrijpende gevolgen hebben voor de sociale, institutionele en organisatorische perceptie, herkenning, preventie en behandeling van dwangmatig overwerk. Als zodanig kan het bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van menselijk lijden wereldwijd en een opmerkelijke verbetering van de productiviteit voor organisaties, instellingen en economie op landniveau.

nl_NLNederlands