Цели на изследването

Проучването е част от голям международен изследователски проект, който изследва ролята на макрониво (т.е. културни и социално-икономически), мезониво (т.е. организационни) и микрониво (т.е. индивидуални) фактори в пристрастяването към работата и свързаните здравословни проблеми. Проучването ще се проведе през зимата на 2022 г. в над 50 страни по света, включително шест континента. Това е най-мащабното изследване на пристрастяването към работата, провеждано досега. 

Критериите за участие са: пълнолетие и работа на пълен работен ден поне една година в организация с поне 10 служители. Веднага след попълване на анкетата всички участници ще получат подробна обратна връзка за тяхното психосоциално функциониране на работното място, включително рисковете от пристрастяване към работата, свързана с работата депресия и прегаряне, както и потенциални организационни и индивидуални рискови фактори, допринасящи за тяхното функциониране на работното място. Може да помогне за идентифициране на личните и организационни силни и слаби страни и да подобри работата и благосъстоянието във и извън работната среда. Участниците ще бъдат насочени към уеб страница, където ще бъде налична подробна информация относно тълкуването на техните резултати, заедно с препоръки за потенциална самопомощ и професионални решения.

Критериите за включване в проучването се основават на нашите изследователски цели. 

Една от основните ни цели е да изследваме така наречените фактори на мезо ниво, допринасящи за пристрастяването към работата. Те са свързани с организационни променливи като организационен климат и култура. Поради тази причина в нашата анкета включваме участници, работещи в организации, категоризирани като поне среден бизнес, т.е. 10 и повече служители. За да се уверим, че тези фактори са имали ефект върху участниците, ние включваме участници, които са работили поне една година за настоящия работодател и които работят на пълен работен ден.

Ние също така изследваме така наречените фактори на макро ниво, допринасящи за пристрастяването към работата. Те са свързани с променливи на ниво държава. Поради тази причина в тази анкета включваме участници, които са граждани на определена държава и живеят в нея. По този начин искаме да гарантираме, че факторите, свързани с променливите на ниво държава, са имали ефект върху участниците.

Въздействия на изследването

Една от целите на нашето изследване е да предоставим данни за дела на огромните разходи за хроничен стрес във и извън работната среда, които се приписват пряко на пристрастяването към работата в световен мащаб. Най-важното е, че искаме да разберем кои фактори допринасят най-много за пристрастяването към работата, за да разработим най-добри практики за превенцията и лечението му. Резултатите от това изследване могат да предоставят научна основа за изготвяне на препоръки за правителствата относно условията на труд, както и да повлияят на политиките и процедурите на организациите по отношение на работния климат и организационните ценности, за да се сведе до минимум рискът от развитие на пристрастяване към работата и/или да се смекчи ефектът му върху здраве и благополучие.

Освен това, този проект ще предостави основни предпоставки за валидността на концептуализиране на пристрастяването към работата като истинска поведенческа зависимост. Като такъв, той може да стимулира повече проучвания, необходими за официалното му признаване като разстройство, свързано с пристрастяване, в официалните класификации на болести и разстройства, като например Международната класификация на болестите на Световната здравна организация. Подобна идентификация ще има дълбоки последици върху социалното, институционалното и организационното възприемане, разпознаване, превенция и лечение на компулсивното претоварване. Като такъв, той може да допринесе за значително намаляване на човешкото страдание в световен мащаб и значително подобряване на производителността на организациите, институциите и икономиката на национално ниво.

bg_BGБългарски