מטרות המחקר

המחקר הוא חלק מפרויקט מחקר בינלאומי גדול הבוחן את תפקידם של גורמים ברמת המאקרו (כלומר תרבותית וסוציו-אקונומית), ברמת מזו (כלומר ארגונית) וגורמים ברמת המיקרו (כלומר אינדיבידואלית) בהתמכרות לעבודה ובעיות בריאות נלוות. הסקר ייערך במהלך חורף 2022 בלמעלה מ-50 מדינות ברחבי העולם, כולל שש יבשות. זהו המחקר המקיף ביותר על התמכרות לעבודה שנערך עד כה. 

קריטריוני ההשתתפות הם: היות מבוגר ומועסק במשרה מלאה לפחות שנה בארגון עם לפחות 10 עובדים. מיד לאחר מילוי הסקר, כל המשתתפים יקבלו משוב מפורט על תפקודם הפסיכו-סוציאלי בעבודה, לרבות סיכונים להתמכרות לעבודה, דיכאון הקשור לעבודה ושחיקה, וגורמי סיכון ארגוניים ואינדיבידואליים פוטנציאליים התורמים לתפקודם בעבודה. זה עשוי לסייע בזיהוי נקודות החוזק והחולשה האישיות והארגוניות ולשפר את ביצועי העבודה והרווחה בסביבת העבודה ומחוצה לה. המשתתפים יופנו לדף אינטרנט שבו מידע מפורט לגבי פרשנות התוצאות שלהם יהיה זמין לצד המלצות על עזרה עצמית אפשרית ופתרונות מקצועיים.

קריטריוני ההכללה של הסקר מבוססים על מטרות המחקר שלנו. 

אחת המטרות העיקריות שלנו היא לחקור את מה שנקרא גורמים ברמת מזו התורמים להתמכרות לעבודה. אלה קשורים למשתנים ארגוניים כמו אקלים ותרבות ארגוניים. מסיבה זו, בסקר שלנו אנו כוללים משתתפים המועסקים בארגונים המסווגים כבינוני-עסקים לפחות, כלומר 10 עובדים ויותר. על מנת להבטיח שלגורמים אלו הייתה השפעה על המשתתפים, אנו כוללים משתתפים שעבדו לפחות שנה אחת אצל המעסיק הנוכחי ועובדים במשרה מלאה.

אנחנו גם חוקרים מה שנקרא גורמים ברמת מאקרו התורמים להתמכרות לעבודה. אלה קשורים למשתנים ברמת המדינה. מסיבה זו, בסקר זה אנו כוללים משתתפים שהם אזרחי מדינה מסוימת ומתגוררים בה. בדרך זו אנו רוצים להבטיח שלגורמים הקשורים למשתנים ברמת המדינה הייתה השפעה על המשתתפים.

השפעות המחקר

אחת ממטרות המחקר שלנו היא לספק נתונים על שיעור העלויות העצומות של מתח כרוני בסביבות עבודה ומחוצה לה, המיוחסות ישירות להתמכרות לעבודה ברחבי העולם. והכי חשוב, אנחנו רוצים להבין אילו גורמים תורמים הכי הרבה להתמכרות לעבודה כדי לפתח שיטות עבודה מומלצות במניעה ובטיפול שלה. תוצאות מחקר זה יכולות לספק בסיס מדעי להכנת המלצות לממשלות בנוגע לתנאי העבודה וכן להשפיע על המדיניות והנהלים של ארגונים לגבי אקלים עבודה וערכים ארגוניים כדי למזער את הסיכון להתפתחות של התמכרות לעבודה ו/או להפחית את השפעתה על בריאות ורווחה.

יתרה מכך, פרויקט זה יספק הנחות יסוד חיוניות לתקפות ההמשגה של התמכרות לעבודה כהתמכרות התנהגותית אמיתית. ככזה, זה יכול לעורר מחקרים נוספים הדרושים להכרה הרשמית שלה כהפרעה ממכרת בסיווגים הרשמיים של מחלות והפרעות, כגון הסיווג הבינלאומי של מחלות על ידי ארגון הבריאות העולמי. לזיהוי כזה יהיו השלכות עמוקות על התפיסה החברתית, המוסדית והארגונית, ההכרה, המניעה והטיפול בעבודת יתר כפייתית. ככזה, היא עשויה לתרום להפחתה משמעותית בסבל האנושי ברחבי העולם ולשיפור ניכר בפריון עבור ארגונים, מוסדות וכלכלה ברמת המדינה.

he_ILעִבְרִית