Cilji študije

Študija je del velikega mednarodnega raziskovalnega projekta, ki preučuje vlogo dejavnikov na makroravni (tj. kulturnih in družbenoekonomskih), mezoravni (tj. organizacijskih) in mikroravni (tj. posameznikov) dejavnikov zasvojenosti z delom in povezanih zdravstvenih težav. Raziskava bo izvedena pozimi 2022 v več kot 50 državah po vsem svetu, vključno s šestimi celinami. Gre za najobsežnejšo študijo o zasvojenosti z delom doslej. 

Kriteriji za sodelovanje so: biti polnoleten in vsaj eno leto redno zaposlen v organizaciji z najmanj 10 zaposlenimi. Takoj po izpolnjevanju ankete bodo vsi udeleženci pridobili podrobne povratne informacije o svojem psihosocialnem delovanju na delovnem mestu, vključno s tveganji za zasvojenost z delom, delovno depresijo in izgorelostjo ter morebitnimi organizacijskimi in individualnimi dejavniki tveganja, ki vplivajo na njihovo delovanje na delovnem mestu. Lahko pomaga prepoznati osebne in organizacijske prednosti in slabosti ter izboljša delovno uspešnost in dobro počutje v in zunaj delovnega okolja. Udeleženci bodo usmerjeni na spletno stran, kjer bodo na voljo podrobne informacije o razlagi njihovih rezultatov skupaj s priporočili o morebitni samopomoči in strokovnih rešitvah.

Merila za vključitev v anketo temeljijo na naših raziskovalnih ciljih. 

Eden naših glavnih ciljev je raziskati tako imenovane dejavnike na mezoravni, ki prispevajo k zasvojenosti z delom. Te so povezane z organizacijskimi spremenljivkami, kot sta organizacijska klima in kultura. Zato v anketo vključujemo udeležence, zaposlene v organizacijah, ki so kategorizirane kot najmanj srednje poslovne, to je z 10 in več zaposlenimi. Da bi zagotovili, da so ti dejavniki vplivali na udeležence, smo vključili udeležence, ki so vsaj eno leto delali pri sedanjem delodajalcu in delajo s polnim delovnim časom.

Raziskujemo tudi tako imenovane dejavnike na makroravni, ki prispevajo k zasvojenosti z delom. Te so povezane s spremenljivkami na ravni države. Zato v anketo vključujemo udeležence, ki so državljani določene države in v njej živijo. Na ta način želimo zagotoviti, da so dejavniki, povezani s spremenljivkami na ravni države, vplivali na udeležence.

Vplivi študije

Eden od ciljev naše raziskave je zagotoviti podatke o deležu enormnih stroškov kroničnega stresa v delovnem okolju in zunaj njega, ki se neposredno pripisuje zasvojenosti z delom po vsem svetu. Najpomembneje je, da želimo razumeti, kateri dejavniki najbolj prispevajo k zasvojenosti z delom, da razvijemo najboljše prakse pri njenem preprečevanju in zdravljenju. Rezultati te raziskave lahko zagotovijo znanstveno podlago za pripravo priporočil za vlade v zvezi z delovnimi pogoji ter vplivajo na politike in postopke organizacij v zvezi z delovno klimo in organizacijskimi vrednotami, da se zmanjša tveganje za razvoj zasvojenosti z delom in/ali ublaži njen učinek na zdravje in dobro počutje.

Poleg tega bo ta projekt zagotovil bistvene predpostavke za veljavnost konceptualizacije zasvojenosti z delom kot resnične vedenjske zasvojenosti. Kot taka lahko spodbudi več študij, potrebnih za njeno uradno priznanje kot motnje odvisnosti v uradnih klasifikacijah bolezni in motenj, kot je mednarodna klasifikacija bolezni Svetovne zdravstvene organizacije. Takšna identifikacija bo imela globoke posledice na družbeno, institucionalno in organizacijsko dojemanje, prepoznavanje, preprečevanje in zdravljenje kompulzivnega prekomernega dela. Kot taka lahko prispeva k občutnemu zmanjšanju človeškega trpljenja po vsem svetu in opaznemu izboljšanju produktivnosti organizacij, institucij in gospodarstva na državni ravni.

sl_SISlovenščina