Orta seviye: Organizasyonel çözümler

İşverenler Çalışanlarının psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan, dengeli gelişimlerine önem veren, sağlıklı çalışma ortamları sağlayabilen çalışanlar, iş bağımlılığı, mesleki depresyon ve tükenmişlik gibi işle ilgili riskleri önemli ölçüde azaltabilir. 

GENEL ÖNERİLER

İşverenler ve yöneticiler için temel zorluk, sağlıklı katılımı teşvik etmek ve iş bağımlılığını azaltmaktır. Potansiyel çözümler İşkoliklik yerine işe bağlılığı teşvik eden norm ve değerlere odaklanın ve şunları sağlayın: 

  • Çalışanların işyerindeki temel ihtiyaçlarının karşılanması,
  • dönüşümcü liderlik tarzı gibi uygun yönetim davranışı; Bu, liderlerin örnek olarak etkilemesi, ilham verici motivasyon kullanması, bireysel düşünce sergilemesi ve başkalarını entelektüel açıdan teşvik etmesi gerektiği anlamına gelir.
  • kariyer danışmanlığı,
  • Çalışanları zaman yönetimi ile ilgili beceriler konusunda eğitmeye odaklanan iş-yaşam dengesi programları,
    stres azaltma ve rahatlama teknikleri.

Öneriler Ayrıca içerir:

  • Çalışan Yardım Programlarının kullanımı,
  • zorunlu tatiller,
  • Daha iyi katılım için gelişim fırsatları,
  • esnek roller.

YÖNETİCİLERİN ROLÜ

Önemli noktalardan biri DSÖ'nün gündemi önümüzdeki yıllar için mücadele ediliyor tükenmişlik. Sağlıklı bir işyerine yönelik çözümlere ilişkin zengin ve halen büyüyen bir literatür bulunmaktadır ve aynı zamanda Tükenmişlik, işe bağlı depresyon ve kaygı sorunları azaltmak yerine artıyor ülkeler ve meslekler arasında. Sağlıklı bir işyerine ilişkin bilimsel literatürü genişleten, hızla ortaya çıkan yeni çalışmalar ile işle ilgili sağlık sorunlarının artması arasında açık bir orantısızlık olduğunu gösteriyor. 

Bilginin uygulamaya yetersiz dönüştürülmesinin olası nedenlerinden biri, sağlıklı işyeri davranışlarının tanıtılması ve yönetilmesinden sorumlu olması gereken bireylerin, yani liderler ve yöneticiler, kompulsif aşırı çalışma riski yüksek olan kişilerdir.

Liderler ve yöneticiler:

Böyle bir durumda önemli bir zorluk ortaya çıkıyor: Liderlerin iş bağımlılığı açısından yüksek risk altında olduğunu ve bağımlılığın çoğu durumda inkarla ilişkili olduğunu dikkate alarak sağlıklı çalışma ortamı müdahalelerini etkili bir şekilde uygulamaya yönelik çerçeveleri nasıl geliştirebiliriz?

Her şeyden önce bu, insanların acılarının azaltılması meselesidir. Aynı zamanda çok önemli bir ekonomik sorundur çünkü mesleki stres çok büyük toplum ve endüstri için maliyetler.

Bu nedenle hükümetler, sosyal kurumlar ve kuruluşlar, kompulsif aşırı çalışmanın doğasını ve sonuçlarının kapsamını dikkate alan çözümler de dahil olmak üzere uygulanabilir ve etkili karşı önlemlerin geliştirilmesi amacıyla bu konuyu sistematik olarak araştırmaya hayati derecede ilgi duymalıdır.

Bu durumu değiştirmenin ilk adımı, iş bağımlılığı sorununu ve bunun liderlik, yönetim ve kuruluşların ve bireylerin genel işleyişi açısından önemini kabul etmektir.

tr_TRTürkçe