Anketimizden aldığınız geri bildirim

Anketimize katıldıysanız, anket sonunda ayrıntılı geri bildirim elde etmiş oldunuz.

Bu geri bildirim, iş yerinde nasıl çalıştığınız, işyerinde aşırı stresle ilişkili riskler ve bunların çalışma ortamından veya kişilik gibi bireysel faktörlerden kaynaklanan olası nedenleri hakkında daha geniş bir bakış açısı kazanmanızda faydalı olabilir.

Geri bildiriminiz, güncel bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Bu bölümde, belirli değişkenlerin ve anlamlarının açıklamasında, daha ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz diğer kaynaklara (örneğin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sayfalarına, diğer kurum ve kuruluşlara, bilimsel makalelere, varsa meta-analizlere ve incelemelere) bağlantılar sunuyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Farklı değişkenler için bilimsel kanıtların gücü değişebilir. Biz belirli bir bilgi parçasının ne kadar iyi araştırılmış olduğuna ve ne kadar köklü olduğuna dair bazı göstergeler sunuyoruz.

Anketten elde edilen geri bildirim aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Bunlar iki ana bilgi grubunu oluşturmaktadır. Birincisi, iş bağımlılığı ve işle ilgili depresyon da dahil olmak üzere, işle ilgili zihinsel sağlığınızla ilgilidir. İkincisi, işyerinde sağlıkla ilgili faktörler (tükenmişlik ve stres) hakkında daha fazla bilgi ve iş bağımlılığı, işle ilgili depresyon ve tükenmişlik riski ile ilişkili potansiyel faktörlerin analizini içermektedir. Aşağıdaki tabloda, bu faktörlerin sağlık riskleriyle nasıl ilişkili olduğunu özetlemektedir.

Örneğin, yüksek düzeyde iş stresi; iş bağımlılığı, işle ilgili depresyon ve tükenmişlik risklerini artırır. Aynı zamanda düşük düzeyde iş tatmini veya iş-yaşam dengesi düzeyleri de; iş bağımlılığını, işle ilgili depresyonu ve tükenmişlik riskini artırabilir. Bu faktörler ve sağlık riskleri arasındaki nedensel ilişkilere dair kanıtların gücü değişiklik göstermektedir. Buna ek olarak biz, her bir faktör için daha ayrıntılı analizlerini sunmaktayız.

İş bağımlılığı, işle ilgili depresyon ve tükenmişlik riski ile ilişkili faktörler
YÜKSEK SEVİYELER: DÜŞÜK SEVİYELER:

İş stresi ve genel algılanan stres

Kurum kimliği (aşırı düzey)

İş merkeziliğiİş tatmini

İş-yaşam dengesi

Mesleki öz yeterlilik

İşte anlamı

Sağlıklı çalışma etkileşimi

İş yerinde rekabeti destekleyen motivasyonel iklim

Kişisel gelişime odaklanan ve destekleyen iş yerindeki motivasyonel iklim
Talepler Kaynaklar: örgütsel destek

İşkolik amir

İşkolik çalışma ortamı


İşle ilgili konularda amir desteği

Çalışma arkadaşlarının işle ilgili konularda desteği

İşle ilgili konularda aile ve arkadaş desteği

Kişilik özellikler

İşlevsiz mükemmeliyetçilik

Narsisizm

Belirsizliğe tahammülsüzlük

Duygusal denge

Öz-saygı


Geri bildiriminizde, kırmızı ile işaretlenmiş puanlar, işle ilgili yüksek stres ve bozulmuş psikolojik işlevsellik ile ilişkili olabilecek alanları göstermektedir.

NOT: Bu sonuçlar psikolojik bir tanı teşkil etmemekte olup, sadece belirli özelliklerin ve olguların ciddiyetine ilişkin yalnızca yaklaşık bir tahmindir.

İş bağımlılığı veya işle ilgili depresyon belirtisi gibi endişe verici sonuçlar ortaya çıkması durumunda, olası tanıyı doğrulayabilecek veya ekarte edebilecek daha ileri klinik değerlendirmeler gereklidir. Böyle bir durumda, bir ruh sağlığı uzmanına başvurmanızı öneririz.

İŞ BAĞIMLILIĞI RİSKİNİZ YÜKSEK ise

Geri bildiriminiz psikolojik bir teşhis değildir, ancak iş bağımlılığı ile ilgili semptomların ciddiyetine dair yaklaşık bir tahmin sağlamaktadır. Yüksek iş bağımlılığı riski ile ilgili aşağıdaki üç geri bildirimden birini almış olabilirsiniz.

Yedi belirtinin tamamında yüksek puan

Nüfusun sadece çok küçük bir kısmı bu kadar yüksek bir puan alır (genellikle 1%'den daha azı). Özellikle de işle ilgili depresyon ve tükenmişlik puanlarınız da yüksekse, muhtemelen aşırı çalışma dürtüsünden müzdaripsinizdir. Aşırı çalışmayla ilgili başka sağlık sorunları veya aile/ilişki sorunları yaşamanız muhtemeldir. Belki çok çalıştığınız için derin bir yalnızlık hissediyorsunuz ya da çok yalnız olduğunuz için çok çalışıyorsunuz.

İş miktarını azaltmaya veya işten uzaklaşmaya çalıştığınızda, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Örneğin, kendinizi endişeli, huzursuz, sinirli, depresif ve yorgun hissedebilirsiniz; hafta sonları veya çalışmadığınız tatillerde baş ağrısı, kas ağrıları, uyku sorunları veya grip benzeri semptomlar yaşayabilirsiniz. Belki zaten daha az çalışmayı denediniz veya daha az çalışmayı düşündünüz ancak bunu yapamıyorsunuz. Kontrol edemediğiniz bazı içsel dürtüler tarafından çalışmaya "zorlandığınızı" hissedebilirsiniz. Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, doğru bir teşhis koyabilecek bir uzmana danışmanız tavsiye edilir. Bu web sayfasında iş bağımlılığı hakkında, mevcut çözümler ve nereden yardım alabileceğiniz hakkında bazı bilgiler bulabilirsiniz.

Kesme noktasının üstünde. Potansiyel iş bağımlılığı.

Böyle bir geri bildirim aldıysanız, iş bağımlılığı riskiniz yüksek demektir. Önceki çalışmalara dayanarak, bu kesme noktasını karşılayan bireylerin yüzdesi ülkeden ülkeye değişmektedir (yaklaşık 7 ila 20%). Ayrıca, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi, iş bağımlılığının daha hafif veya daha şiddetli biçimleri olabilir. Anketteki puanınız, iş bağımlılığı riskinin yüksek olduğunu gösteriyor, ancak sizin durumunuzda sorunun ne kadar ciddi olduğunu belirlemek için daha fazla profesyonel değerlendirmeye ihtiyacınız olacaktır.

Bu iki ana faktöre bağlı olacaktır.

Birincisi, aşırı çalışma dürtünüz ne kadar güçlü? Ne kadar çalıştığınızı kontrol edebiliyor musunuz? İsterseniz işten ayrılabiliyor musunuz?

İkincisi, aşırı çalışmanızın sonuçları nelerdir? İşle ilgili depresyon ve tükenmişlik konusunda da yüksek puanlar aldınız mı? İşinizle ilgili olarak ne kadar stres yaşıyorsunuz? Ne kadar çalıştığınızla ilgili başka sağlık sorunlarınız veya aile/ilişki sorunlarınız var mı?

Çalışmaya bağımlı olabileceğinizi düşünüyorsanız, uygun bir teşhis koyabilecek bir uzmana danışın. Bu web sayfasında, iş bağımlılığı, mevcut çözümler ve nereden yardım alabileceğiniz hakkında bazı bilgiler bulabilirsiniz. Bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız, önerilen bazı yaşam değişikliklerini de uygulamaya çalışabilirsiniz.

16-20 puan: İş bağımlılığı riski.

Eğer böyle bir geri bildirim aldıysanız, iş bağımlılığı riskiniz var demektir. Büyük olasılıkla henüz bağımlı değilsiniz, ancak aşırı çalışmayla ilgili bazı başlangıç sorunları yaşayabilir veya çok fazla çalıştığınızı ve bunun üzerindeki kontrolünüzü yavaş yavaş kaybettiğinizi hissedebilirsiniz. Bu web sayfasında iş bağımlılığı hakkında bazı bilgiler bulabilirsiniz, mevcut  çözümler ve nereden yardımalabileceğiniz hakkında bazı bilgiler bulabilirsiniz. İş bağımlılığı geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız, gelişmiş iş bağımlılığına ilerlemenizi önleyecebilecek bazı önerilen bazı yaşam değişikliklerini uygulamaya çalışabilirsiniz.

Bu web sayfasının tamamı iş bağımlılığına ayrılmıştır. Burada bağımlılığın tarihçesi, tanımı ve belirtileri, yaygınlık, risk faktörleri, tükenmişlik ve diğer sonuçlarla ilişkisi, eşlik eden hastalıklar ve Teşhisleri hakkında en son bilgileri bulabileceksiniz.

En önemlisi, İş bağımlılığına olası çözümler, içermek kendi kendine yardım yaşam tarzı değişiklikleri, orta seviye organizasyonel çözümler, Politika yapıcılara, kurumlara, uluslararası kuruluşlara ve hükümetlere makro düzeyde öneriler, ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi ile nerede yardım aranır.

İŞLE İLGİLİ DEPRESYON RİSKİNİZ YÜKSEK ise

Depresif belirtiler yaşıyorsunuz ve bunlar işinizle ilgili. Depresyon tanısını, tedavisi konusunda size daha fazla rehberlik edecek bir profesyonel ile teyit etmek isteyebilirsiniz. 

Depresyon’a ne neden olabilir?

Depresyon, sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörlerin karmaşık bir etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Yüksek ve kronik stres, depresif bozukluklarda bilinen bir risk faktörüdür, örneğin olumsuz yaşanmışlıklar (işsizlik, yas, travmatik olaylar vb.) depresyon geliştirme olasılığını arttırmaktadır. Depresyon, sırayla, daha fazla strese ve işlev bozukluğuna yol açarak etkilenen kişinin durumunu ve depresyonun kendisini daha da şiddetlendirebilmektedir. 

Sonuç olarak, bir yüksek derecede stresli bir çalışma ortamı depresyon riskinizi artırabilir, depresyonunuzu daha da kötüleştirebilir ya da depresyondan kurtulmanızı engelleyebilir.

Depresyon iş bağımlılığı ile ilişkili midir?

Depresyonunuz doğrudan iş bağımlılığıyla ilişkili olabilir (eğer yüksek risk taşıyorsanız), ancak bunun için bir profesyonelden teyit alınması gerekli olabilir.

Depresyonunuzun iş bağımlılığıyla ilgisi olmayabilir ve mobbing, aşırı iş yükü, destek eksikliği ve mesleki depresyon için bilinen diğer risk faktörleri gibi iş yerindeki diğer stresli faktörler de buna katkıda bulunabilir.

Ayrıca, çalışma ortamınızın dışındaki diğer faktörler de depresyonunuza katkıda bulunabilir; bunlar arasında çeşitli bireysel (örn. kişilik, travmalar, sağlık sorunları vb.) veya sosyal (örn. ilişki sorunları vb.) faktörler yer alır. Bunlar iş stresiyle etkileşime girebilir veya iş durumunuz bunları daha da kötüleştirebilir.

Sonuç olarak

Depresyon ciddi bir ruh sağlığı sorunudur.

Her durumda, yardım almak ve sorunlarınızın nereden kaynaklanabileceğini anlamak önemlidir. 

İşiniz depresyonunuzun birincil kaynağı ise uygun çözümler uygulanabilir.

İŞLE İLGİLİ SAĞLIĞINIZ VE İŞLEVSELLİĞİNİZ

Genel iş işleyişinize bir göz atabilirsiniz. İş bağımlılığı ve mesleki depresyon riski dışında, iş yerindeki ruhsal ve fiziksel sağlıkla ilgili önemli alanlarda size geri bildirim sağlanmıştır.

Tükenmişlik (bitkinlik)

Bu nedir?

Tükenmişlik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 11. Revizyonunda ( ICD-11) şu şekilde tanımlanmaktadır:

“Tükenmişlik, başarılı bir şekilde yönetilemeyen kronik işyeri stresininden kaynaklanan bir sendrom olarak kavramsallaştırılmıştır. Üç boyutla karakterize edilir. Bunlar;

• enerji tükenmesi veya bitkinlik hissi;

• kişinin işine karşı zihinsel mesafesinin artması veya işiyle ilgili olumsuzluk ya da sinizm duyguları ve

• mesleki yeterliliğin azalmasıdır.

Tükenmişlik, özellikle mesleki bağlamdaki olgulara atıfta bulunur ve yaşamın diğer alanlarındaki deneyimleri tanımlamak için kullanılmamalıdır."

Tükenme, tükenmişliğin temel belirtisidir ve genel olarak iş görevlerinden bunalmış ve yorulmuş olma hissini gösterir. Giderek daha fazla araştırma, bunun depresyonla sıkı sıkıya ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Tükenmişlik konusunda Dünya Sağlık Örgütü web sayfası da dahil olmak üzere internette bulabilceğiniz çok sayıda kaynak bulunmaktadır.  

 

İş ve genel işleyiş için anlamı

İsveç gibi bazı ülkelerde tükenmişlik için bireylerini sağlık izni talep edebilme hakları bulunmaktadır. Ancak çoğu ülkede henüz resmi olarak tıbbi bir unsur olarak tanınmamaktadır. Bununla birlikte, günlük işleyişinize önemli ölçüde katkıda bulunabilecek ciddi bir sağlık sorunudur ve bununla başa çıkmak için profesyonel yardım almak isteyebilirsiniz.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Tükenmişlik yakından iş bağımlılığı ile ilgili olabilir ve iş bağımlılığının en önemli sonuçlarından birisi olabilir.

Sonuç olarak

İş bağımlılığı ciddi tükenmişliğe neden olabilir, bu da sizi profesyonel ve kişisel olarak yetersiz hale getirebilir. Sonuçlarına katlanmak ve tedavi etmektense uygun stres azaltma çözümleriyle önlemek daha iyidir. Tam gelişmiş bir tükenmişlik sendromundan kurtulmak çok zor olabilir ve yıllar alabilir.

İş Stresi ve Algılanan Stres

Bu nedir?

Göre Dünya Sağlık Örgütü’ne göre:

"Stres, fiziksel, duygusal veya psikolojik zorlanmaya neden olan her türlü değişiklik olarak tanımlanabilir. Stres, vücudunuzun dikkat veya eylem gerektiren herhangi bir şeye verdiği tepkidir. Herkes bir dereceye kadar stres yaşar. Ancak strese nasıl tepki verdiğiniz, genel refahınız açısından büyük bir fark yaratır."

İş ve genel işleyiş için anlamı

Mesleki stres ve yüksek iş yükünün, küresel hastalık yükünün ana bileşenlerini oluşturan hastalık ve bozukluklara önemli katkılarda bulunduğu giderek daha fazla kabul görmektedir. küresel hastalık yükü. Bunlar arasında kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser, madde kullanım bozuklukları, depresyon, anksiyete, Alzheimer hastalığı veya Parkinson hastalığı gibi nöropsikiyatrik hastalıklar ve bozukluklar ve bir dizi otoimmün hastalık yer almaktadır. 

İş stresiniz yüksekse, çoğu durumda işiniz hayatınızdaki önemli bir stres kaynağıdır.

Genel olarak algılanan stresiniz yüksekse, hayatınızdaki genel stres miktarının yüksek ve endişe verici olduğu anlamına gelir.

Bazı insanlar işte yüksek stres yaşayabilir ancak bunun dışında dengeli bir yaşam tarzına sahiptir ve genel olarak algıladıkları stres çok yüksek değildir. Diğer insanlar işte düşük stres yaşarken dışarıda yüksek stres yaşayabilir (örneğin, ailevi sorunlarla ilgili). Sağlığınızı yönetmenin ilk adımı, hayatınızdaki başlıca stres kaynaklarını tanımak ve bu alanlarla ilgili sorunları ele almaktır.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Çalışma ortamının içinde ve dışındaki stres , iş bağımlılığı ile ilişkilidir. Bu duruma sonucu olduğu kadar onun önemli bir nedenda olabilir. Tüm bağımlılıklar stresle ve/veya diğer ruh sağlığı sorunları ile etkisiz başa çıkma ile ilişkilendirilir. Başka bir deyişle, ruh halimizi alışkanlıkla ya da iş gibi davranışlarla düzenleme alışkanlığımızın bir sonucu olarak bağımlı oluruz. bağımlı hale geliriz. Aynı zamanda, bağımlılıklar daha fazla stres ve daha fazla sorun yaratır. Bunun iki farklı nedeni vardır; 

Birincisi, stresin veya sorunların birincil kaynağını etkili bir şekilde ele alıp ortadan kaldırmayız, ancak bunlardan kaçmak için madde veya davranış kullanırız. Örneğin, kendinizi yalnız hissettiğiniz için aşırı derecede işe odaklanabilirsiniz. İş, olumsuz duygu ve düşünceleri unutmanıza yardımcı olabilir. Ancak doğru çözüm, biraz çaba gerektirebilecek sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmek ve yaşamın bu alanına daha fazla zaman ayırmak olacaktır. İletişim, ilişki kurma becerileri ve duygusal öz düzenlemeyi geliştirmek için sosyal beceri eğitimi veya terapisi faydalı olabilir ve tavsiye edilir.

İkinci olarak, maddeler veya davranışlar daha fazla sorun ve stres yaratır. Örneğin, iş bağımlılığı sizi fiziksel ve zihinsel sınırlarınızın ötesinde çalışmaya iterek fiziksel sağlık sorunlarına, zihinsel sağlık sorunlarına veya ilişki sorunlarına neden olabilir.

 

Sonuç olarak

İşinizin içinde ve dışında ne kadar sıkıntılı olursanız, o kadar fazla zihinsel ve fiziksel sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Özellikle işle ilgili uzun süreli kötü yönetilen stres, iş bağımlılığını tetikleyebilir, bu da daha fazla strese neden olur ve sağlığınızı ve işlevselliğinizi daha da olumsuz etkiler.

İş Tatmini

Bu nedir?

İş tatmini işinizi veya iş deneyimlerinizi nasıl algıladığınızdan ve değerlendirdiğinizden kaynaklanan olumlu bir duygusal durumdur. Başka bir deyişle, işinizi veya işinizin bireysel yönlerini veya yönlerini sevip sevmemeniz ile ilgilidir. İş tatmininin bilişsel (değerlendirici), duyuşsal (veya duygusal) ve davranışsal bileşenleri vardır. İş tatmininiz, iş ile ilgili duygularınızın (duygusal iş tatmini) veya işle ilgili bilişlerinizin/düşüncelerinizin (bilişsel iş tatmini) ölçülmesine bağlı olarak bir miktar değişebilir.

İş ve genel işleyiş için anlamı

İş tatmini, psikolojik ve fiziksel dahil olmak üzere genel sağlıkve ve daha iyi iş performansıile ilişkilendirilir. Bununla birlikte, bazı analizler  bu ilişkinin bir dereceye kadar kişilik özellikleriyle açıklanabileceğini ve tamamen kurum temelli özsaygınızla açıklanabileceğini öne sürmektedir. Kurum temelli öz saygı, kurumunuzun bir üyesi olarak kendinize değer verildiğine ve yetkin olduğunuza ne ölçüde inandığınızdır. Başka bir deyişle, iş tatmini daha iyi performansla ilişkilidir çünkü tatmin olmuş çalışanlar kurumlarının kendilerini takdir ettiğini hissederler. Takdir edildikleri için daha iyi ve tatmin olmuş bir şekilde çalışmaktadırlar. Çok sayıda araştırma, maaş, istihdam türü, ve ilgi alanlarının uyumugibi iş tatmininin belirleyicilerini incelemektedir. Öte yandan, iş tatmini örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumlu yönde etkileyebilir, daha az üretkenlik karşıtı iş davranışlarına, daha az işten ayrılma niyetine ve fiili işten ayrılmaya, daha az devamsızlığa ve çalışanların işe geç kalmasına neden olabilir.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığı, düşük İş tatminiile ilişkilidir. Bazı kişiler başlangıçta işleriyle ilgili olarak çok fazla zevk, gurur ve tatmin duygusu hissedebilirken, daha sonra gelişen iş bağımlılığı ve/veya tükenmişlikle birlikte bunlar yavaş yavaş azalabilir. İş bağımlılığı, işten elde edilen tatmini etkileyebilecek mesleki yeterliliğin azalmasının tükenmişlik bileşeniyle ilgilidir. Görevlerinizden bunaldığınızı hissediyorsanız, amirlerinizden ve iş arkadaşlarınızdan destek göremiyorsanız, sürekli zamanla yarışıyorsanız ve çabalarınız için uygun şekilde ödüllendirilmiyorsanız işe karşı duygusal tutumunuz olumsuz olacaktır. Stresli bir iş ortamı düşük iş tatminine neden olabilir ve sizi iş bağımlılığına iterek stresi daha da artırıp iş tatmininizi azaltabilir.

Sonuç olarak

İş tatmini, genel olarak iyi işleyiş ve sağlıkla ilişkilidir. İş bağımlılığı, daha düşük iş tatminine, işlevsellikte bozulmaya ve sağlığın daha da kötüleşmesine yol açabilir. İş tatminini artırmaya yönelik uygun çözümler (örneğin, kurumsal desteğin iyileştirilmesi ve çalışanların çalışmalarının takdir edilmesi) muhtemelen iş bağımlılığı riskini azaltabilir.

İş Yaşam Dengesi

Bu nedir?

İş-yaşam dengesi, işinizi yaparken harcadığınız zaman ile ailenizle ve keyif aldığınız şeyleri yaparken harcadığınız zamanın karşılaştırılmasıdır. İş-yaşam dengesi sistematik bir şekilde bilimsel olarak araştırılmakta ve birçok kurum ve kuruluş mevcut bulgulara ilişkin veri sağlamaktadır. Örneğin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından diğer ilginç verilerin yanı sıra ülkeler arasında iş-yaşam dengesi endeksinin bir karşılaştırması sağlanmaktadır.

İş ve genel işleyiş için anlamı

İş-yaşam dengesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar; yüksek iş talepleri, örgütsel destek gibi düşük iş kaynakları, aile ile ilgili talepler ve kaynaklar, sosyoekonomik statü ve kişilik gibi bireysel öncüller. 

İİş-yaşam dengesi, aile memnuniyeti ve genel yaşam memnuniyeti de dahil olmak üzere sağlık ve esenlikle ilişkilidir.

Yaşam durumunuza bağlı olarak, hangi faktörlerin iş-yaşam dengenizi bozduğunu sorgulamak isteyebilirsiniz. Bunlardan bazıları etkili bir şekilde ele alınarak daha iyi bir yaşam kalitesi elde edilebilir. Örneğin, çift terapisi veya aile terapisi evdeki sorunları ele alabilir. Sağlıklı sosyal ilişkiler kurmakta ve sürdürmekte sorun yaşıyorsanız sosyal beceri eğitimi bir seçenek olabilir. Belki de zaman yönetimi ile ilgili sorunlarınız vardır ve bu da ailenize ya da size keyif veren faaliyetlere ayırabileceğiniz zamanın boşa harcanmasına neden olur. Örneğin, işlevsiz mükemmeliyetçilik anlamsız ayrıntılara zaman harcamakla ilişkilidir ve genellikle görevlerin programa göre yapılmamasına neden olur.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığı, bir iş ve aile hayatı arasındaki dengesizlikiş ve boş zamanın yanı sıra aile memnuniyetini/işlevini ve evlilik hoşnutsuzluğunu azaltmak, eşe sağlanan desteği azaltmak, aile etkileşimlerinden geri çekilmek ve iletişim güçlükleri.

Sorunlu sosyal işlevsellik iş bağımlılığı ile içsel olarak ilişkilidir. Prof. Bryan E. Robinson  1990'lar ve sonrasında araştırmalarını iş bağımlısı bireylerin aile ve sosyal işlevlerini incelemeye adamıştır. Bu kişilerin eşleri genellikle kendilerini yalnız hissetmekte, yanlış anlaşılmakta ve ebeveynlik sorumluluklarıyla baş başa bırakılmaktadır. Çocukları, terk edilme sorunları da dahil olmak üzere, kaygı ve depresyon ve diğer duygusal ve davranışsal sorunlarla sonuçlanan derin psikolojik sorunlar yaşamaktadır (bazı çalışmalar, alkol sorunu olan ebeveynlerin çocuklarından daha sık olduğunu göstermektedir).

Birçoğu için iş, aile içindeki sorunlardan bir kaçış yolu olabilir ve bu da söz konusu sorunları daha da ağırlaştırır. Sağlıklı ve destekleyici bir aile/arkadaş ortamının olmaması iş bağımlılığı riskini artırabilir. 

Öte yandan, işiniz aşırı talepkar ve stresliyse, aileniz, arkadaşlarınız ve hobileriniz de dahil olmak üzere iş dışında hiçbir şeye zaman ve enerji bulamayabilirsiniz. Bu durum daha da fazla strese ve dolayısıyla iş bağımlılığı riskinin artması da dahil olmak üzere zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle olumsuz olabilir çünkü bir kez çalışma dürtüsü (iç baskı) geliştirdiğinizde, aşırı dış talepler azaltılsa bile durmanız zor olabilir.

Sonuç olarak

İş-yaşam dengesi daha iyi bir refah ve sağlıkla ilişkilidir. Birçok faktör bunu etkileyebilir, bu nedenle bozulan dengenin potansiyel nedenlerini ele almak için yaşam durumunuzu analiz etmek ve anlamak önemlidir. İş bağımlılığı, işe mutlak öncelik verildiği için iş-yaşam dengesizliği ile sıkı sıkıya ilişkilidir. İş-yaşam dengesini etkileyen faktörleri anlamak, iş bağımlılığı riskini azaltmaya veya bu durumdan kurtulmaya yardımcı olabilir.

Örgütsel Özdeşleşme

Bu nedir?

Örgütsel Özdeşleşme kendimizi örgütün bir parçası olarak tanımlama derecenizi ve örgütle, örgütün değerleriyle, markasıyla, yöntemleriyle vb. ne ölçüde bir birlik duygusu yaşadığınızı ifade eder. 

İş ve genel işleyiş için anlamı

Kurumlarıyla özdeşleşen çalışanların iş performansları daha yüksektir ve yapıcı önerilerde bulunmak veya iş arkadaşlarına yardım etmek gibi örgütsel vatandaşlık davranışları sergileme olasılıkları daha yüksektir. İşlerinden daha fazla tatmin olurlar ve işten ayrılma olasılıkları daha düşüktür. 

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Bazı araştırmalar, çalışanların örgütsel kimliğinin çalışan sağlığı ve refahı ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Yine de, çok fazla kimlik azalmış refah ile ilişkili olan iş bağımlılığı ile ilişkilidir. Sözde tek boyutlu kimlik birçok soruna neden olabilir. Bu, kim olduğunuza dair tüm duygunuz tek bir faaliyetten veya sosyal rolden türetildiğinde gerçekleşir. Sporcular, özellikle de tüm kimliklerini sıklıkla antrenman yaptıkları spor disiplininden alan gençler arasında en iyi şekilde araştırılır. yol açabilir tükenmişlik ve erken hasar görmüş bir kariyerBenzer şekilde, kim olduğunuza dair tüm duyguyu sadece işinizden türetmek, tamamen ve sadece işinize odaklanmanıza, bu alanda ortaya çıkan sorunlarla ilgili aşırı strese ve yaşamın bu alanındaki başarısızlıklara karşı aşırı duygusal ve davranışsal tepkiler vermenize yol açabilir. Tüm bunlar, işinizde başarılı olmak, hatalardan kaçınmak ve tüm kimliğinizi ve öz değerinizi işiniz ve sonuçları üzerine inşa etmek için gösterdiğiniz aşırı çabanın bir sonucu olarak iş bağımlılığı riskinizi artırabilir.

 

Sonuç olarak

Kurumunuzla özdeşleşmek genellikle olumludur ve iş performansınızı ve refahınızı artırabilirken, aşırı özdeşleşme iş bağımlılığına yol açan bir saplantıya dönüşebilir. İşiniz ve kurumunuz hayatınızın merkezi haline geldiğinde, iş-yaşam dengesi bozulabilir ve bu da aşırı çalışmaya, işle ilgili strese ve sonuç olarak zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Kim olduğunuza dair tüm duyguyu yalnızca işinizden türetmekten sakının. Çok boyutlu bir kimlik geliştirmek (arkadaş, eş, ebeveyn, yerel toplumun bir üyesi vb. olarak) iş bağımlılığı ve tükenmişlik geliştirme riskini azaltabilir.

Mesleki Öz Yeterlilik

Bu nedir?

Mesleki Öz Yeterlilik işinizi yapmak için gerekli olan yeteneklerinizi nasıl algıladığınızla ilgilidir. Yüksek mesleki öz yeterlilik, işinizi iyi yapabileceğinize ve işinizde ortaya çıkan tüm sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkabileceğinize inandığınız anlamına gelir. 

İş ve genel işleyiş için anlamı

Bazen, iş yetkinliklerinize uymuyorsa ve talepler bireysel kaynaklarınızdan daha yüksekse, düşük mesleki öz yeterlilik hissedebilirsiniz. Örneğin, belki de belirli bir işi yapmak için yeterince nitelikli değilsinizdir ve eğitiminize ve becerilerinize daha uygun başka bir iş yapmayı tercih edersiniz. 

Bununla birlikte, mesleki öz yeterlilik duygusunun azalması da tükenmişliğin bir belirtisi olabilir. Uzun süren kötü yönetilen stres, iş görevlerinizden bunalmış hissetmenize neden olabilir ve sonuç olarak, artık işinizi iyi yapamadığınızı ve işte ortaya çıkan sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkamadığınızı hissedebilirsiniz.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığı, mesleki etkinliğin azalmasının tükenmişlik bileşeniyle ilgilidir. Görevlerinizden bunaldığınızı hissediyorsanız, amirlerinizden ve iş arkadaşlarınızdan destek göremiyorsanız, sürekli zamanla yarışıyorsanız ve çabalarınız için uygun şekilde ödüllendirilmiyorsanız işe karşı duygusal tutumunuz olumsuz olacaktır. Stresli bir iş ortamı, düşük mesleki öz yeterlilik hissine neden olabilir ve sizi iş bağımlılığına itebilir; bu da stresi daha da artıracak, tükenmişliğe yol açabilecek ve işinizi iyi yapma becerinizi azaltacaktır. 

Bazı insanlar başlangıçtaki düşük mesleki öz yeterlilik duygusunu çok çalışarak telafi etmeye çalışabilir. Başka bir deyişle, çok çalışırlar çünkü aşırı çaba göstermezlerse işlerinin zorluklarıyla etkili bir şekilde başa çıkamayacaklarını hissederler. Bu durum iş bağımlılığı riskini artırabilir. Düşük mesleki öz yeterliliğin ne ölçüde ve ne zaman iş bağımlılığının nedeni, ne ölçüde ve ne zaman sonucu olduğunu anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  

Sonuç olarak

Mesleki öz yeterlilik genel olarak iyi işlevsellik ve sağlıkla ilişkilidir. İş bağımlılığı tükenmişliğe ve işinizi artık iyi yapamadığınız hissine yol açabilir. Bazen işinizi yapmak için gerekli bireysel yeteneklerden yoksun olduğunuz hissi, bunu çok çalışarak telafi etmek için aşırı çaba sarf etmenize neden olabilir ve bu da iş bağımlılığı riskini artırır. İş taleplerinin bireysel kaynaklara göre ayarlanması ve iş bağımlılığı riskini azaltmaya yönelik uygun çözümler, iş yerinde öz yeterlilik kaybını önleyebilir.

İşte Anlam

Bu nedir?

İşte Anlam işinizin sizin için ne ölçüde anlamlı olduğunu ve kişisel değerlerinizi ne ölçüde ifade ettiğini ifade eder. Genellikle işyeri maneviyatı ile ilişkilendirilir. Daha geniş bir maneviyat ve/veya yaşamda anlam perspektifinden de görülebilir. 

İş ve genel işleyiş için anlamı

Yaşamda anlam, şu anda refah içerisinde, zihinsel ve fiziksel sağlık olarak sağlıklı, yaşam doyumu yüksek, mutluluk ve genel işlevsellik üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan köklü bir faktördür. Maneviyat, bağımlılıktan kurtulmada iyi bilinen bir faktördür.

İş yerinde anlam, kişinin kendisini, başkalarını ve kurumları olumlu yönde etkiler. Kişisel gelişime, çalışma ortamının iyileştirilmesine ve performansın artırılmasına katkıda bulunabilir. 

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığı, yaşamda daha düşük bir anlam duygusuyla ilgilidir. Birçok durumda, iş aracılığıyla yaşamda anlam bulmaya veya yaratmaya yönelik aşırı bilinçli veya bilinçsiz çabalardan kaynaklanabilir. Yaşamdaki anlam ile işteki anlam çok fazla örtüştüğünde ve yaşamın diğer alanlarında, özellikle de sağlıklı ve tatmin edici sosyal ilişkilerde anlam ve değer bulma yetersizliği eşlik ettiğinde sorunlar ortaya çıkabilir. 

Sonuç olarak

İşiniz sizin için anlamlı değilse, daha düşük refah ve daha kötü sağlık durumundan muzdarip olabilirsiniz. Aynı zamanda, iş arkadaşlarınız ve kuruluşunuz üzerindeki etkiniz de olumlu olmayacaktır. Öte yandan, iş bağımlılığı, işte veya iş aracılığıyla yaşamda anlam bulmaya yönelik aşırı çabalardan kaynaklanabilir. İşinizde anlam ve değer algılamak önemli olmakla birlikte, bu anlam ve değer hayatın diğer alanlarında, özellikle de sağlıklı ve tatmin edici sosyal ilişkilerde bulma becerisiyle dengelenmelidir.

İş/Çalışma Merkeziliği

Bu nedir?

İş merkeziliği, boş zaman, aile ve din gibi diğer yaşam alanlarına kıyasla işe verdiğiniz değer ve önemi ifade eder. Eğer yüksek derecede iş merkezliyseniz, kimliğiniz büyük ölçüde işle ilgili deneyimlerinize dayanır. 

İş ve genel işleyiş için anlamı

İş merkeziliği örgütsel bağlılık ve iş tatmini ile pozitif, işten ayrılma niyeti ile negatif ilişkilidir.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş merkeziyetçiliği bir dereceye kadar iş bağımlılığı ile örtüşmektedir. Her iki yapı da işin hayatınızdaki en önemli faaliyet olduğu veya en önemli faaliyet haline geldiği gerçeğine atıfta bulunur. Birçok durumda, iş merkeziyetçiliği iş bağımlılığından önce gelebilir. İşe büyük değer ve önem veren bazı kişiler iş bağımlısı olmayabilir. Ancak, birçok durumda, aile veya boş zaman gibi yaşamın diğer alanlarının ihmal edilmesi, çalışmaya yönelik zorlayıcı bir tutumla sonuçlanabilir.

Sonuç olarak

İşe en yüksek değeri vermek, örgütsel bağlılık veya iş tatmini gibi işle ilgili olgularla olumlu bir şekilde ilişkili olabilir. Ancak, iş hayatınızın merkezine yerleştiğinde, kimliğinizi ve öz değerinizi tanımlamak için ona aşırı derecede bağımlı hale gelebilir ve bu da iş bağımlılığına yol açabilir. 

Sağlıklı İş Bağlılığı

Bu nedir?

İşinizin sizin için bir anlamı ve değeri olduğunda ve onu yapmaktan keyif aldığınızda, işinize olumlu bir şekilde bağlanmış olursunuz.

İşe bağlılık, canlılık, adanmışlık ve özümseme ile karakterize edilen olumlu, tatmin edici, işle ilgili bir zihin durumudur. Dinçlik, çalışırken yüksek düzeyde enerji ve zihinsel esneklik, kişinin işine çaba harcamaya istekli olması ve zorluklar karşısında bile sebat etmesi anlamına gelir. Adanmışlık, kişinin işine güçlü bir şekilde dahil olması ve önem, coşku, ilham, gurur ve meydan okuma duygusu yaşaması anlamına gelir. Özümseme, kişinin işine tamamen konsantre ve mutlu bir şekilde dalmış olmasını, zamanın hızla geçmesini ve kişinin kendini işten ayırmakta zorlanmasını ifade eder.

İş ve genel işleyiş için anlamı

İşe bağlılık, olumlu sonuçlar ve sağlıkla ilişkilendirilen olumlu bir iş tutumudur.

İşe bağlılık bazen tükenmişliğin zıttı olarak anlaşılır ve çoğu türden olmak üzere çok sayıda olumlu sonucu vardır. İşe bağlı çalışanlar, işe bağlı olmayan çalışanlara kıyasla daha aktif ve olumlu duygular yaşarlar. Yeni deneyimlere daha açık, öğrenmeye hevesli ve yaratıcıdırlar. Ayrıca işlerinde daha iyi performans gösterme eğilimindedirler.. Bağlı çalışanlar, bağlı olmayan çalışanlara göre daha aktif, olumlu duygular yaşarlar. Yeni deneyimlere daha açık, öğrenmeye istekli ve yaratıcıdırlar. Ayrıca işlerinde daha iyi performans gösterme eğilimindedirler.

İşe bağlılık daha iyi sağlıkla bağlantılıdır. Olası açıklamalar arasında, işe bağlı çalışanların spor ve egzersiz, sosyal aktiviteler ve hobiler de dahil olmak üzererahatlatıcı ve psikolojik olarak işten uzaklaşmaya yardımcı olan boş zaman aktivitelerine katılmak için daha fazla motive olmaları yer almaktadır. 

 

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığı ve işe bağlılık birbiriyle ilişkili ancak farklı olgulardır. İlki, çok çeşitli olumsuz sonuçlara yol açan patolojik bir bağımlılık kalıbıdır. İkincisi, olumlu davranışlarla ilişkili olumlu bir çalışma tutumudur. sonuçlar ve sağlık. Bununla birlikte, zor olan kısım, her ikisinin de çalışmaya yüksek zaman ve çaba katılımının benzer bileşenlerini içermesidir, bu nedenle “yüzeyde” çok benzer görünebilir, bazıları için ayırt edilemez. çok araştırma Bu iki olguyu karşılaştırmak ve ayırt etmek için yapılmıştır. 

Sağlıklı katılımı iş bağımlılığına bağlayabilen ve zorlayıcı aşırı çalışmaya geçişte rol oynayabilecek önemli faktörler şunlardır: bağlılığın özümseme bileşeni ve iş bağımlılığının ruh hali değiştirme bileşeniİşlerine tamamen konsantre olmuş ve mutlu bir şekilde kendilerini kaptırmış, zamanın hızla geçtiği ve kendilerini işten ayırmakta zorlanan kişiler, ruh hallerini düzenlemek için giderek artan bir şekilde işe bağımlı hale gelebilirler. Bu durum özellikle nevrotiklik ve işlevsiz mükemmeliyetçilik gibi diğer risk faktörlerine sahipseniz ve hayatınızda çok fazla stres yaşıyorsanız ortaya çıkabilir. Bu durumda, işi olumsuz duygulardan kaçmanızı, görevlerinize odaklanmanızı ve diğer yaşam sorunlarını unutmanızı sağlayan bir tür "uyuşturucu" olarak kullanmaya başlarsınız. Başlangıçta heyecan, neşe, zevk, gurur ve diğer olumlu duyguları hissedebilirsiniz. Ancak, eğer iş "tercih ettiğiniz uyuşturucu" haline gelirse, zamanla bu zevkli deneyimleri daha az yaşayacak ve çalışmak için daha fazla içsel bir zorlama hissedeceksiniz. Bu, içinizde bir şeyin sizi bunu yapmaya zorladığını hissedeceğiniz anlamına gelir ve buna direnmeye, dinlenmeye veya iş miktarını azaltmaya çalıştığınızda, bunu yapamayacağınızı keşfedersiniz ve yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Örneğin, endişeli, huzursuz, sinirli, depresif ve yorgun hissedebilirsiniz; çalışmadığınız hafta sonlarında veya tatillerde baş ağrısı, kas ağrıları, uyku sorunları veya grip benzeri semptomlar yaşayabilirsiniz.

Sonuç olarak

İşiniz sizin için anlamlı değilse, daha düşük refah ve daha kötü sağlık durumundan muzdarip olabilirsiniz. Aynı zamanda, iş arkadaşlarınız ve kuruluşunuz üzerindeki etkiniz de olumlu olmayacaktır. Öte yandan, iş bağımlılığı, işte veya iş aracılığıyla yaşamda anlam bulmaya yönelik aşırı çabalardan kaynaklanabilir. İşinizde anlam ve değer algılamak önemli olmakla birlikte, bu anlam ve değer yaşamın diğer alanlarında, özellikle de sağlıklı ve tatmin edici sosyal ilişkilerde bulma becerisiyle dengelenmelidir.

İŞLE İLGİLİ SAĞLIĞINIZ VE İŞLEVSELLİĞİNİZE GENEL BAKIŞ

İş yerinde anlam ve mesleki öz yeterlilik duygusuna sahip olmak sağlıklı ve üretkendir ve yüksek iş tatmini ile ilişkilidir. Kurumunuzla yüksek özdeşleşme ve yüksek iş merkeziliği, iş memnuniyetinizi ve performansınızı olumlu yönde etkileyebilir. Tüm bunlar daha yüksek iş bağlılığına katkıda bulunabilir. 

Ancak, hayatta sadece işinizle anlam bulmaya çalışmak, kurumunuzla aşırı özdeşleşme ve aşırı iş merkeziyetçiliği, iş-yaşam dengesinin bozulmasına yol açabilir. Ruh halinizi düzenlemek için işinize bağımlı olmaya başladığınızda, sağlıklı iş bağlılığından iş bağımlılığına geçiş yapabilirsiniz. Sonuç olarak, aşırı baskı ve iş stresine yol açarak tükenmişlik, performans düşüklüğü ve mesleki öz yeterlilik ve iş tatmini duygusunun azalmasına neden olabilir. Ayrıca sağlığınız, refahınız ve sosyal işlevleriniz de zarar görecektir.

Sonuç olarak

Şunu vurgulamak gerekir: önlemek tedavi etmekten daha iyidir! Tam gelişmiş iş bağımlılığı sendromunun tedavisi, iş bağımlılığını önlemekten daha zor olabilir. Tükenmişlikten kurtulmak yıllar alabilir ve ilişkili sağlık sorunları nedeniyle zorlayıcı olabilir. Bazen yaşam koşulları sizden çok çalışmanızı gerektirebilir. Diğer durumlarda, inançlarınız ve değerleriniz işinize aşırı zaman ve çaba harcamanıza neden olabilir. Önceliklerinizi ayarlamak ve dikkatinizi ve çabanızı sadece işten hayatınızdaki diğer alanlara kaydırmak sizi ve sevdiklerinizi acı ve sıkıntıdan kurtarabilir. 

Ancak bunu söylemek bile yapmaktan daha kolaydır. Ruhunuzu aramak ve profesyonel yardım almak, işe ve hayata karşı tutumunuzu yeniden değerlendirmenize yardımcı olabilir. Daha dengeli bir yaşam tarzı geliştirmek iş bağımlılığını, tükenmişliği ve bunların sonuçlarını önleyebilir ve refahınızı, sağlığınızı, mutluluğunuzu ve yaşamdan memnuniyetinizi artırabilir. Sabır ve öz şefkat bu zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE SOSYAL DESTEK

Çalışma ortamıyla ilgili faktörler iş talepleri ve iş kaynakları olarak ikiye ayrılabilir.   

İş Talepleri

İş talepleri arasında örneğin yüksek iş baskısı, duygusal talepler ve rol belirsizliği yer almaktadır. Bunlar uyku sorunlarına, yorgunluğa ve sağlığın bozulmasına yol açabilir. 


İş kaynakları

En önemli iş kaynakları arasında amirlerden ve iş arkadaşlarından alınan sosyal destek ve uygun bir motivasyon ortamı yer almaktadır. Bunlar işle ilgili öğrenmeye, işe bağlılığa ve motivasyona yol açabilir. 

İş ve genel işleyişte çevresel faktörlerin rolü

Çevresel faktörler genel sağlıkta olduğu kadar iş bağımlılığı da dahil olmak üzere bağımlılıkta önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık ve esenlikle ilgili en önemli faktörler arasında iş yerinde ve iş dışında sosyal destek yer almaktadır. Yüksek iş stresine ve dolayısıyla ruhsal ve fiziksel sağlığa katkıda bulunan diğer önemli faktörler iş talepleri (fiziksel, bilişsel, duygusal ve zaman baskısı dahil) ve iş yerindeki motivasyonel iklimdir. Yüksek rekabet ve yüksek basınçlı çalışma ortamlarının çok fazla stres ve gerginlik yarattığı ve sağlık sorunlarına katkıda bulunabileceği bilinmektedir. Öte yandan, çalışanların gelişimine ve refahına odaklanan destekleyici çalışma ortamları, daha fazla üretkenlik ve sağlığı teşvik etme eğilimindedir. Genel olarak, sosyal destek işle ilgili daha düşük stresle ilişkilidir. Yaşanan gerginlikleri azaltarak, algılanan stresörleri hafifleterek ve stresör-gerilme ilişkisini düzenleyerek iş stresini azaltır .

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Belirli çalışma ortamları iş bağımlılığı riskinizi artırabilir. Yüksek talepler, düşük destek ve iş yerindeki kaynaklar, telaşlı işkolik ortam, özellikle mükemmeliyetçi olan ve her ne pahasına olursa olsun en küçük hatalardan bile kaçınması gereken hassas kişilerde iş bağımlılığını tetikleyebilir. Farklı faktörler bunu etkileyebilir. Bazen iş arkadaşlarınıza veya işinizin alıcılarına karşı görev duygunuz sizi yeteneklerinizin ve sınırlarınızın ötesinde çalışmaya itebilir. Öte yandan, patronunuzdan ve işinizi kaybetmekten korkarak aşırı derecede sıkı çalışabilirsiniz. Bu durum sağlığınıza zarar verebilir ve zorlayıcı bir aşırı çalışma modelini tetikleyebilir. 

Olumsuz koşulların her türlü bağımlılık davranışına neden olduğu bilinmektedir. Vietnam savaşısırasında ABD askerlerinin büyük bir kısmı eroin bağımlısıydı. Çoğu savaştan döndükten hemen sonra iyileşmiştir. Bir bakıma, son derece stresli bir ortam onları bağımlılığa zorlamıştır. Benzer şekilde, yüksek stresli bir iş ortamı, iş bağımlılığı da dahil olmak üzere farklı bağımlılıklara neden olabilir. Örneğin, doktorlar arasında alkol kullanımı ile ilgili sorunlar tıp literatüründe iyi belgelenmişTıp doktorları, işleriyle ilgili aşırı stres ve sorumlulukla başa çıkmak için alkol ve diğer maddeleri kullanmaktadır. 

Çalışmak veya iş hakkında düşünmek için harcadığınız zamanı artırmak, işinizdeki ezici talepler ve stresle başa çıkma yolunuz olabilir. Elinizden gelenin en iyisini yapmak istiyorsunuz. Tüm sorunlarla yüzleşmek ve onları analiz etmek makul ve etkili bir yöntem gibi görünüyor. Ancak, böyle bir yaklaşım çalışma zorunluluğu geliştirmenize neden olabilir. Zamanla işten uzaklaşmak ve rahatlamak sizin için giderek daha zor hale gelebilir. Hatta işten uzaklaşmaya çalıştığınızda tipik yoksunluk semptomları geliştirebilirsiniz. 

 

Sonuç olarak

Çalışma ortamının sağlık için çok önemli olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen bir gerçektir. Böyle bir ortamı sağlamak veya sonuçlarıyla başa çıkmak için farklı çözümler sunulabilir. Burada, iş yerinde yaşadığınız strese ve bunun sonucunda iş bağımlılığı riskinizin yanı sıra diğer sağlık sorunları risklerine katkıda bulunabilecek en önemli faktörlerden bazılarına ilişkin görüşlerinizi bulacaksınız.

İşyerindeki Motivasyonel İklim

Bu nedir?

Her kuruluşun ve işyerinin belirli değerlere ve hedeflere dayanan kendine özgü bir çalışma iklimi vardır. Bir kuruluşun çalışanlarını nasıl motive ettiğiyle ilgili iki önemli boyut, teşvik ettiği ve özendirdiği rekabetçilik düzeyi ve çalışanlarının kişisel gelişimine odaklanma düzeyidir. 

İş ve genel işleyiş için anlamı

İnsanlar rekabetçilik düzeyleri bakımından farklılık gösterir. Bazıları daha rekabet odaklıdır, bazıları ise daha az. Rekabetçi iş ortamları herkes için stresli olsa da, bazı insanları diğerlerinden daha olumsuz etkileyebilir. Rekabetçilik, A Tipi Kişilik (TAP) ile ilişkilidir ve TAP'ın bu özel bileşeni kadınlar arasında daha yüksek kardiyovasküler risk ile ilişkilidir. Dolayısıyla, rekabetçi insanlar bile bu eğilimlerine bağlı yüksek stresten sağlık açısından zarar görebilirler. Ancak rekabetçi bir ortam, rekabetçi olmayan ve rekabetçiliğe değer vermeyen kişiler için muhtemelen daha da stresli ve sağlıksızdır. 

Öte yandan, kişisel gelişime odaklanan kuruluşlar daha destekleyici çalışma ortamları sağlama ve iş stresini azaltma eğilimindedir. 

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığı sürekli olarak A Tipi Kişilik ve onun rekabetçilik bileşeniyle ilişkilidir. İş bağımlısı yöneticiler iş yerinde işkolik ve rekabetçi bir ortam yaratabilir. Bu durum çalışanları farklı düzeylerde olumsuz etkileyebilir, iş taleplerini, stresi ve iş bağımlılığı riskini artırabilir. 

İş bağımlılığı, yüksek iş talepleri ve iş üzerinde düşük kontrol gibi düşük kaynaklar ile ilgilidir. Rekabetçiliği teşvik eden motivasyonel iklim, çalışanları aşırı çabalara itebilir. Aynı zamanda, aşağıdaki gibi kaynakları sınırlayabilir: meslektaşlarından sosyal destek, iş üzerindeki kontrolü azaltmak ve sonuç olarak iş bağımlılığı riskini artırmak.

Öte yandan, çalışanlarının kişisel gelişimlerini teşvik eden ve destekleyen motivasyonel iklim, onların temel ihtiyaçlarına hitap ettiği için iş bağımlılığı riskini azaltabilir.

Sonuç olarak

İş bağımlılığı, yüksek iş talepleri ve başta iş yerinde sosyal destek olmak üzere düşük kaynaklarla ilişkilidir. Rekabeti teşvik eden bir kurumun motivasyonel iklimi, stres yaşama fırsatlarını artırdığı, işbirliğiyle ilgili sosyal desteği engellediği ve aşırı iş çabasını teşvik ettiği için çalışanları arasında iş bağımlılığı riskini muhtemelen artıracaktır. Öte yandan, kişisel gelişimi teşvik eden destekleyici bir motivasyonel iklim stres seviyelerini düşürebilir ve odağı kişisel başarıdan işbirliğine kaydırabilir. Ayrıca stresle başa çıkmada çok önemli bir kaynak olan sosyal desteği de teşvik edecektir.

İş Talepleri

Bu nedir?

İş talepleri bilişsel, duygusal ve iş yükü taleplerini içerir.

Bilişsel talepler, birçok şeyi kontrol etme ve hatırlama ihtiyacını içerir.

Duygusal talepler, diğer insanların duygusal sorunları ve duygusal olarak rahatsız edici durumlarla uğraşmayı içerir.

Zaman baskısı, sürekli olarak çok hızlı çalışma ihtiyacıyla ilgilidir. Aşırı iş yükü, her zaman programın gerisinde kaldığınız ve zamanla yarıştığınız anlamına gelir.

İş ve genel işleyiş için anlamı

Aşırı iş talepleri, uyku sorunları  , yorgunluk ve zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları da dahil olmak üzere üretkenliğiniz ve sağlığınız için çok çeşitli olumsuz sonuçlara yol açar.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığı yüksek iş talepleriyle ilişkilidir. Aslında, giderek daha fazla çalışma, farklı yolları araştırıyor ve doğruluyor. iş talepleri iş bağımlılığını artırabilir ve sonuç olarak sağlığı etkileyebilir, içermek klinik depresyon.  

Sonuç olarak

İş taleplerinin uygun şekilde yönetilmesi ve azaltılması, iş bağımlılığı ve diğer sağlık sorunları riskini azaltabilir ve verimliliği artırabilir.

Algılanan Örgütsel Destek

Bu nedir?

Algılanan örgütsel destek (POS), kurumun katkınıza ne ölçüde değer verdiğine ve refahınızı ne ölçüde önemsediğine ilişkin inançlarınızla ilgilidir.

İş ve genel işleyiş için anlamı

POS, çalışan bağlılığı, iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde güçlü bir pozitif etkiye ve örgütsel vatandaşlık davranışı, işten ayrılma niyeti ve ayrıca çalışan performansı üzerinde orta düzeyde bir etkiye sahiptir. POS, iş-aile çatışmasının giderilmesine ve yaşam memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olabilir. POS büyük ölçüde adalet, büyüme fırsatları, amir desteği ve iş arkadaşı desteğinden etkilenmektedir.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığı, örgütsel destekle, özellikle de iş arkadaşlarının desteğiyle olumsuz yönde ilişkilidirBağımlılıklar, kişinin farklı nedenlerle başka etkili çözümlere ulaşamadığı durumlarda stresle başa çıkmanın bir yolu olarak gelişir. Örgüt içinde destek eksikliği bazı kişileri iş bağımlılığı riski altına sokabilir. Bu doğrultuda, sağlıklı bir örgüt kültürü ve desteği geliştirmek, adaleti teşvik etmek, büyüme fırsatları sağlamak, amir ve iş arkadaşlarından destek almak çalışanlar arasında iş bağımlılığı riskini azaltabilir.

Sonuç olarak

POS, tatmin edici ve üretken çalışmayı teşvik eden ve iş bağımlılığı riskini azaltabilen işle ilgili çok sayıda tutum ve davranışı olumlu yönde etkiler. POS'u geliştiren örgüt kültürü her işyerinde öncelikli olmalıdır

İşle İlgili Konularda Amir Desteği

Bu nedir?

Algılanan amir desteği , çalışanların amirlerinin katkılarına değer verme ve refahlarını önemseme derecelerine ilişkin genel görüşleri olarak tanımlanır. Amirler kurumun temsilcileri olarak hareket ederler. Çalışanların performansını yönetmek ve değerlendirmekten sorumludurlar. Bu nedenle, amirin bir çalışana yönelik yönelimi kurumun desteği olarak algılanır.

İş ve genel işleyiş için anlamı

Amirlerin iş yerindeki desteği, üretken ve iyi işleyen önemli bir kaynaktır. Bu tür bir desteğin olmaması, azalan üretkenlik ve zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları dahil olmak üzere çok çeşitli olumsuz sonuçlarla ilişkilidir. tükenmişlik.  

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Kuruluşlardaki yöneticiler ve liderler, iş bağımlılığı riski söz konusu olduğunda önemli bir rol oynamaktadır. Yöneticilerin kendileri de iş bağımlılığı açısından daha yüksek risk altındadır. Çalışmalar incelendiğinde,iş bağımlısı yöneticilerin kendilerine, diğer çalışanlara, kuruluşlara ve işlerinin alıcılarına önemli zararlar verebileceği sonucuna varılmıştır. Çalışanlar arasında iş bağımlılığına ve sonuçlarına elverişli bir ortam yaratma yoluyla potansiyel dolaylı etkileri içerir. Amirlerden azalan destek ve yüksek talepler, çalışanlar arasında daha yüksek iş bağımlılığı riskine katkıda bulunabilir. Ancak, bazı çalışmalar amir desteği ile iş bağımlılığı arasında pozitif bir ilişki bulduğu için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bazı durumlarda, işle özdeşleşme hissi ve amirle olumlu bir ilişki, işe bağlılığı artırarak diğer risk faktörleri mevcut olduğunda iş bağımlılığına yol açabilir.

Sonuç olarak

Amirlerden alınan destek, desteğin türüne ve diğer risk faktörlerine bağlı olarak çalışanların iş bağımlılığı riskini azaltabilir veya artırabilir. Yöneticilerden ve liderlerden gelen destek eksikliği ve yüksek talepler stresi artırabilir, iş yerinde işkolik bir ortam yaratabilir ve tükenmişliğe yol açabilir.

Çalışma Arkadaşlarının İşle İlgili Konularda Destek Vermesi

Bu nedir?

Algılanan iş arkadaşları desteği  çalışanların iş arkadaşlarının katkılarına değer verme ve refahlarını önemseme derecelerine ilişkin genel görüşleri olarak tanımlanmaktadır.

İş ve genel işleyiş için anlamı

İş yerinde çalışma arkadaşlarının desteği, üretken ve iyi işleyen olmaya yardımcı olan bir diğer önemli kaynaktır. Çalışanlar ve amirler bir topluluk oluşturur. İş yerinde diğer insanlarla kurduğunuz sürekli ilişkiler, bu topluluktaki yaşam kalitesini belirleyecektir. Bu topluluk içinde destek ve güven eksikliği ve çözülmemiş çatışma, tükenmişlik riskinizi artıracaktır. Öte yandan, işle ilgili ilişkiler tatmin edici ve destekleyici olduğunda, çalışanlar anlaşmazlıkları çözmek için etkili araçlara sahip olduklarında, işe bağlılık yaşama olasılıkları daha yüksek olacak ve tükenmişlik riski azalacaktır.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Benzer şekilde, destekleyici olmayan bir işkolik ortam iş stresini artırır ve özellikle iş yerinde meslektaşlarınızla işbirliği yapmak yerine rekabet etmeye teşvik ediliyorsanız, çalışanlar arasında iş bağımlılığını tetikleyebilir ve sürdürebilir. 

Sonuç olarak

İş arkadaşlarından destek görmemek, iş yerinde çatışma ve anlaşmazlıkları çözmenin sınırlı yolları stresi artırabilir ve işkolik bir ortam yaratarak iş bağımlılığı ve tükenmişliğe yol açabilir.

İşle İlgili Konularda Aile ve Arkadaşlar Desteği

Bu nedir?

Sosyal destek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından şu şekilde kabul edilmektedir: insan sağlığında temel bir faktör. Kesinlikle ilgili etkili stresle başa çıkma. İtibaren uyku kalitesini iyileştirmek  ile inflamatuar süreçleri azaltmak  insan vücudunda, sosyal destek genel işleyişi ve sağlığı iyileştirir. 

İş ve genel işleyiş için anlamı

İş yerinde yaşanan stresle başa çıkmaya yardımcı olan bir diğer sosyal destek kaynağı da aile ve arkadaşlardır. Yakın insanlarla konuşabilmek ve onlardan duygusal ve pratik destek alabilmek, iş stresinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilir ve zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına karşı tampon görevi görebilir. 

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığı, iş-yaşam çatışması, evlilikte hoşnutsuzluk ve düşük aile memnuniyeti ve işlevselliği ile ilişkilidir. İş bağımlısı bireylerin aile ve arkadaşlarından aldıkları sosyal destek sınırlıdır ve sosyal ilişkilerdeki işlevleri genellikle yaşamdaki bir başka stres kaynağıdır.

Sonuç olarak

Aile ve arkadaşlarla sağlıklı ve destekleyici ilişkiler, ruhsal ve fiziksel sağlığın temelini oluşturur. İş yerindeki stresle başa çıkmaya yardımcı olabilir ve iş bağımlılığı ve tükenmişlik riskini azaltabilir.

Sosyal kaygı, sınırlı sosyal beceriler, başkalarına karşı güvensizlik gibi çok sayıda faktör sosyal etkileşimlerden keyif alma ve bunlardan yararlanma becerimizi etkileyebilir. Başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye yardımcı olan sosyal becerilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere bu sorunların ele alınması, iş bağımlılığı riskini azaltabilir ve bu alanda mücadele eden kişiler arasında genel işleyişi ve sağlığı iyileştirebilir. 

işkolik süpervizör

Bu nedir?

Ankette size, davranışlarında iş bağımlılığı belirtileri fark edip etmediğiniz de dahil olmak üzere amirinizle ilgili algılarınızı sorduk. Geri bildirimde, davranışlarına ilişkin gözlemlerinize dayanarak amirinizin iş bağımlılığı riski hakkında bilgi edindiniz.

İş ve genel işleyiş için anlamı

Yöneticilerin iş bağımlılığı riski daha yüksektir ve çalışanlarını olumsuz etkileyebilir. farklı seviyeler. İş bağımlısı bireyler daha streslidir ve patronunuzun stresi sizin stresinizi artırabilir. Buna yayılma etkisi denir. Bir kişinin duygularının çevresindeki diğer insanların duygularını etkileme eğilimini ifade eder. Örneğin, patronunuzun uyku sorunları sizin de uyku sorunları yaşamanıza neden olabilirAmiriniz iyi bir gece uykusu uyumadıysa, ertesi gün taciz edici davranışları artabilir, bu da sizin stresli hissetmenize ve kötü bir uyku çekmenize neden olabilir.

İşkolik yöneticiler çalışanlarına daha fazla iş yükü yükleyebilir, gerçekçi olmayan teslim tarihlerine ve mükemmellik standartlarına uyulmasını bekleyebilir ve iş arkadaşlarının duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermeyebilir. Ayrıca çalışanlarının iş-yaşam dengesini de bozabilirler. 

Yöneticilerden çalışanlara bu yayılma, çalışanların aile işleyişine daha da geçebilir. Olumsuz iş deneyimleri, aileyi ve yakın partnerleri etkileyebilir . Örneğin, iş bağımlılığı aile işleyişini olumsuz etkiler ve ebeveynlerin iş bağımlılığı, çocuklarının duygusal ve davranışsal sorunlarını etkileyebilir.

 

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Amirinizde ne kadar çok iş bağımlılığı belirtisi algılarsanız, sizin de iş bağımlısı olma riskiniz o kadar yüksek olur. Çünkü amiriniz iş yerinde işkolik bir iklim yaratabilir, çalışanların stres düzeylerini artırabilir ve sınırlı destek sağlayabilir.

Sonuç olarak

İş bağımlısı bir amir, çalışan için önemli bir stres kaynağı olabilir, fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyebilir, çalışanların iş bağımlılığı riskini artırabilir ve verimlilikleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Dahası, bu olumsuz etkiler çalışanların aile hayatlarını da etkileyebilir. İş bağımlılığının olumsuz sonuçları etkilenen kişiyle sınırlı değildir.

İşkolik Çalışma Ortamı

Bu nedir?

Ankette size, davranışlarında iş bağımlılığı belirtileri fark edip etmediğiniz de dahil olmak üzere, iş yerindeki çalışma arkadaşlarınızla ilgili algılarınızı sorduk. Geri bildirimde, davranışlarına ilişkin gözlemlerinize dayanarak iş arkadaşlarınızın iş bağımlılığı riski hakkında bilgi edindiniz.

İş ve genel işleyiş için anlamı

Çalışma ortamı ve örgüt kültürünün, iş tatmini ve ruh sağlığı da dahil olmak üzere çalışanların işleyişi üzerinde önemli etkileri vardır. İş tatmini  ve akıl sağlığı.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Örgüt kültürünün çalışanların iş bağımlılığı üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Yapılan ilk bir çalışma, ne kadar çok iş arkadaşınızın iş bağımlılığı belirtileri gösterdiğini algılarsanız, sizin de o kadar çok iş bağımlısı olacağınızı göstermiştir. Aslında, iş yerinde iş bağımlısı olarak algıladığınız iş arkadaşlarınızın sayısı, patronunuzun iş bağımlılığına ilişkin algınızdan biraz daha önemli olabilir. Yine de bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır ve mevcut çalışma işkolik çevrenin iş bağımlılığındaki rolünü daha kesin bir şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sonuç olarak

İş yerinde çevrenizdeki insanlar ne kadar çok iş bağımlısı olursa, sizin de bağımlı olma riskiniz o kadar yüksek olur. İşkolik ortam ve bunu destekleyen örgüt kültürü, iş bağımlılığı riskini ve tükenmişlik gibi sonuçlarını artırabilir.

BİREYSEL FAKTÖRLER/ KİŞİLİK

Bireysel faktörler genel sağlıkta  olduğu kadar iş bağımlılığı da dahil olmak üzere bağımlılıkta da önemli bir rol oynamaktadır. Duygusal istikrar, mükemmeliyetçilik ve öz saygı gibi belirli kişilik özellikleri, sağlık ve refahla ilgili en önemli faktörler arasındadır. Narsisizm ve belirsizliğe tahammülsüzlük gibi belirli kişilik özellikleri bazı insanları iş bağımlılığına yatkın hale getirebilir. İş bağımlılığının bireysel risk faktörlerine ilişkin araştırmalar dinamik bir şekilde gelişmektedir ve kişilik ve erken yaşam deneyimlerinin riskinizi nasıl artırabileceği konusunda giderek daha fazla bilgi ediniyoruz. 

Duygusal stabilite

Bu nedir?

Duygusal dengesizlik nevrotiklikolarak bilinir. Başta kaygı olmak üzere olumsuz duygular yaşama, sık sık değişen duygular yaşama, gergin ve içe kapanık olma eğilimidir. 

İş ve genel işleyiş için anlamı

Nevrotiklik daha kötü genel sağlıkla bağlantılıdır.  

Ayrıca bağlantılıdır işten ayrılmada zorluklarbu da işten sonra toparlanma becerisini azaltabilir ve daha fazla yorgunluk, daha kötü zihinsel ve fiziksel sağlık ve daha düşük iş performansı gibi bir dizi olumsuz sonuca yol açabilir. 

Evlilik doyumu, mesleki başarı ve genel yaşam kalitesi ile olumsuz ilişkilidir

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Nevrotiklik sürekli olarak iş bağımlılığı ile bağlantılı. İş, olumsuz duygularla başa çıkmanın bir yolu olabilir. Görevlere zihinsel olarak odaklanmanızı sağlar, hayattaki diğer sorunları unutmanızı sağlar ve size enerji veren bir adrenalin patlaması yaşatabilir. Ancak, işten kaynaklanan bu duygulara bağımlılığınızın artması iş bağımlılığı riskinizi artırabilir. Özümseme, işe bağlılığın olumlu bir bileşenidir ve kişinin işine tamamen konsantre ve mutlu bir şekilde kendini kaptırmasını, zamanın hızla geçmesini ve kişinin kendini işten ayırmakta zorlanmasını ifade eder. Bununla birlikte, yüksek nevrotiklik gibi iş bağımlılığı için başka risk faktörlerine sahipseniz, özümseme, duygularınızı işle düzenleme eğiliminizle ilişkili olabilir. Bu da iş bağımlılığı riskini artırabilir

Sonuç olarak

İş, olumsuz duygularla başa çıkmak için bir araç olabilir. Olumsuz duygular yaşama eğilimi, ruh halinizi iyileştirmek için çalışmayı alışkanlık haline getirme olasılığınızı artırabilir ve böylece iş bağımlılığı riskinizi artırabilir. Sağlıklı başa çıkma becerileri ve etkili ruh hali düzenleme alışkanlıkları iş bağımlılığı riskini azaltabilir. Farkındalık, duygusal düzenlemeyi iyileştirmek için bu tür etkili uygulamalardan birini oluşturur. duygusal düzenleme

Mükemmelliyetcilik

Bu nedir?

Mükemmeliyetçilik iki bileşene ayrılabilir. Birincisi, olumlu bir özellik olan yüksek kişisel standartlardır. Yüksek hedefler ve standartlar hedeflemeli ve bunlar için özenle ve ayrıntılara dikkat ederek çalışmalıyız.

Ancak bu bazen ikinci bileşen olan mükemmeliyetçi kaygılarla ilgili sorunlu bir duygusal ve davranışsal örüntü haline gelebilir. Bunlar, bir şey mükemmel yapılmadığında nasıl tepki verdiğinizle ilgilidir. Mükemmeliyetçiliğin işlevsiz yönleri olarak kabul edilirler ve mükemmel sonuçların eksikliğine karşı güçlü olumsuz tepkilerle ilişkilidirler.

İş ve genel işleyiş için anlamı

Yüksek standartlar, aşağıdaki gibi olumlu fenomenlerle ilgili olumlu bir özelliktir: daha iyi iş performansı. İle yakından ilişkilidir dürüstlük organize, sorumlu ve çalışkan olma eğilimi ile ilişkili bir kişilik özelliğidir. Sürekli olarak ilişkilidir iyi sağlık ve daha düşük ölüm oranı

Öte yandan, mükemmeliyetçi kaygılar sürekli olarak daha kötü sağlıkla bağlantılıdır. Depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları ve bağımlılıklar da dahil olmak üzere çeşitli psikopatolojik sorunların ya bir risk faktörü ya da belirtisidir. Bu bileşen bazen nevrotik mükemmeliyetçilik olarak adlandırılır çünkü nevrotiklikle yakından ilişkilidir. Yüksek standartlara sahipseniz ve aynı zamanda olumsuz duygular yaşama eğiliminiz varsa, hata yaptığınızda veya arzu ettiğiniz mükemmellik düzeyine ulaşamadığınızda daha güçlü olumsuz tepkiler verme olasılığınız daha yüksek olabilir.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Mükemmeliyetçilik, özellikle de işlevsiz biçimi, sürekli olarak iş bağımlılığı ile ilişkilidir. Aslında, işkoliklik şu anda tıbbi sınıflandırmada (DSM-5; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) katı mükemmeliyetçilik ve yüksek kontrol ihtiyacı ile ilişkili bir tür kişilik bozukluğu olan obsesif-kompulsif kişilik bozukluğunun (OCPD) bir belirtisi olarak resmen tanınmaktadır. Bu mükemmeliyetçilik ihtiyacı, verimliliği ve görevleri tamamlama becerisini engeller. Tipik olarak aşağıdakiler eşlik eder:

• Kurallara, listelere, programlara ve düzene karşı aşırı bir takıntı; 

• Kişiler arası ilişkileri ve boş zamanları engelleyen üretkenliğe bağlılık; 

• Ahlak ve etik konularında katılık ve gayretkeşlik; 

• Sorumlulukları veya işleri başkalarına devredememe; 

• kişiler arası ilişkilerde kısıtlı işlevsellik; 

• kısıtlı duygu ve duygulanım ifadesi; 

• ve kişinin çevresi ve kendisi üzerinde kontrol ihtiyacı.

Ankette mükemmeliyetçi endişeleriniz hakkında geri bildirim aldınız. Bunlar mükemmeliyetçiliğin işlevsiz bir yönünü temsil etmektedir. Yüksek bir puana sahipseniz, herhangi bir hataya veya mükemmellik standartlarınız karşılanmadığında olumsuz ve güçlü tepki verme eğilimindesinizdir. Bu durum işlevselliğinizi olumsuz etkileyebilir. Ancak bu, bir ruh sağlığı sorununuz olduğu anlamına gelmez. Yine de OCPD'den muzdarip olabileceğinizden endişeleniyorsanız, daha fazla danışma ve teşhis için lütfen bir profesyonelle iletişime geçin. 

Sonuç olarak

Katı mükemmeliyetçilik daha kötü sağlıkla ilişkilidir ve iş bağımlılığı ile yakından ilişkilidir. Mükemmeliyetçi endişelerinizi ele almak genel işlevselliğinizi iyileştirebilir ve iş bağımlılığı riskini azaltabilir. Bazı özel müdahaleler ve programlar aşırı mükemmeliyetçilikle çalışmaya yardımcı olur.

Narsisizm

Bu nedir?

Narsisizm, kendi önemine dair şişirilmiş bir his, aşırı ilgi ve hayranlığa duyulan derin bir ihtiyaç, sorunlu ilişkiler ve başkaları için empati eksikliği ile ilgilidir. Karmaşık bir kişilik özelliğidir ve aşırı uçlarda kendini narsisistik kişilik bozukluğu olarak ifade edebilir.

İş ve genel işleyiş için anlamı

Özellikle yöneticilerin ve liderlerin narsisizmi nedeniyle örgütlerin işleyişini etkiler. Ancak, karmaşıklığı nedeniyle, bazı araştırma sonuçları, özellikle çalışma ortamı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak, tutarsız ve kafa karıştırıcı olabilir. Öte yandan, diğer bulgular tutarlı ve güvenilirdir. Örneğin, narsist bireyleri gücendirmek kolay olduğundan, saldırganlık ve şiddet için bir risk faktörüdür ve bu, iş yerinde taciz edici davranışlara dönüşebilir.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Önceki çalışmalar narsisizm ile iş bağımlılığıarasında pozitif bir ilişki bulmuştur. İş, ilgi ve takdir edilme ihtiyacınızı karşılamanın ve kendinizi önemli hissetme duygunuzu şişirmenin bir yolu olabilir. Bu durum özellikle yöneticiler ve liderler için geçerli olabilir. Bu durum, onaylanma ve başarı arayışıyla işe aşırı katılım gösterilmesine yol açabilir ve bu da bağımlılığa dönüşebilir. Bununla birlikte, narsisizmin iş bağımlılığını nasıl etkileyebileceğini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Anketimizde çok kısa bir narsisizm ölçeği kullandık. Farklı bileşenleri de dahil olmak üzere narsisizminiz hakkında daha doğru ve ayrıntılı bilgi istiyorsanız, bunun gibi daha tanısal anketleri doldurabilirsiniz [buraya tıkladıktan sonra çevrimiçi bir teste yönlendirileceksiniz] .

Sonuç olarak

Narsisizm, işyerinde istismarcı davranışlar gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Ayrıca iş bağımlılığı için de bir risk faktörü olabilir. Bazı bireyler için iş, ilgi ve takdir görme ihtiyaçlarını karşılamanın ve kendilerini önemli hissetme duygularını şişirmenin bir yolu olabilir. İşten elde edilen onay ve başarılara aşırı yoğunlaşmaya yol açabilir. 

Küresel Öz-Saygı

Bu nedir?

Öz-Saygı, kendi yeteneğinize ve değerinize olan inanç ve güvendir. 

İş ve genel işleyiş için anlamı

Düşük öz saygı, depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları ve bağımlılıklar da dahil olmak üzere bir dizi ruh sağlığı sorununun ya bir risk faktörü ya da belirtisidir. Düşük öz saygıya sahip olmak depresyon gibi çeşitli ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Öte yandan, sağlık sorunları özgüveninizi olumsuz etkileyebilir ve kendinizi değersizleştirmenize yol açabilir.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

İş bağımlılığının daha düşük küresel özsaygı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Kendinizi başkalarından aşağı hissediyorsanız, bunu daha çok ve daha uzun saatler çalışarak telafi etmeye çalışabilirsiniz. İşten elde edilen başarılar ve onaylamalar yoluyla öz imajınızı geliştirmeye çalışabilirsiniz. Bu durum iş bağımlılığı riskinizi artırabilir. 

Anketimizde çok kısa bir küresel benlik saygısı ölçümü kullandık. Özsaygınız hakkında daha doğru ve ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, bunun gibi daha tanısal anketleri doldurabilirsiniz [buraya tıkladıktan sonra çevrimiçi bir teste yönlendirileceksiniz]. 

Sonuç olarak

Düşük benlik saygısı ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkilidir ve iş bağımlılığı için bir risk faktörü olabilir. Bazı bireyler için çalışmak, aşağılık duygularını telafi etmenin ve değerlerinin onaylanmasını sağlamanın bir yolu olabilir. İşe ve ilgili başarılara aşırı yoğunlaşmaya yol açabilir. 

Belirsizliğe Tahammülsüzlük

Bu nedir?

Belirsizliğe tahammülsüzlük, belirsiz durum ve olaylara duygusal, bilişsel ve davranışsal düzeyde olumsuz tepki verme eğilimini içeren bir özelliktir. Belirsizlik ve sonuçları hakkında olumsuz inançlara sahipseniz, sonuçların belirsiz olduğu durumlara olumsuz tepki verebilirsiniz.

İş ve genel işleyiş için anlamı

Bu yerleşik bir zihinsel bozukluklar, özellikle duygusal bozukluklar için transdiagnostik risk ve sürdürme faktörü. Belirsizliğe tahammülsüzlüğün birçok şeyle ilgili olduğu anlamına gelir. bozukluklaryaygın anksiyete bozukluğu (GAD), sosyal anksiyete bozukluğu (SAD), agorafobi veya panik bozukluğunun yanı sıra obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) dahil depresif bozukluklar ve anksiyete bozuklukları gibi ve yeme bozuklukları. Bir olduğu bulundu kaygı ve olumsuz ruh halinde nedensel faktör. Bu bozuklukların çoğu daha önce iş bağımlılığı ile ilgili.

İŞ BAĞIMLILIĞI için anlamı

Bazı durumlarda, iş bağımlılığı belirsizlikle başa çıkma çabalarından kaynaklanıyor gibi görünmektedir. İşkoliklik ile obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu OCPD arasında yakın bir ilişki vardır; bu da güçlü bir kontrol ihtiyacı ve her türlü belirsizliğin ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. Geçiminizi sağlamak, ailenizin geçimini sağlamak ve hayatınızı "tam kontrol" altında tutmak için çok çalışabilirsiniz. Hayatın zorluklarıyla verimli bir şekilde yüzleşmek için elinizden gelenin en iyisini yapmak tavsiye edilen bir yaklaşım olsa da, her şeyin kontrol altında olması ve belirsizliğin hayatınızdan tamamen çıkarılması yönündeki aşırı ihtiyaç, gereksiz stres ve ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Belirsizlik hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır ve bununla yüzleşmenin ve başa çıkmanın uyarlanabilir ve sağlıklı yolları vardır. 

Son yıllarda, belirsizliğe toleransı geliştirmeye ve belirsizlikle ilgili stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan zihinsel becerileri geliştirmenin çok etkili bir yolu olabilecek bilinçli farkındalığa artan bir ilgi ve araştırma olmuştur.

Sonuç olarak

Belirsizliğe tahammülsüzlük, ruh sağlığı sorunlarında iyi bilinen bir faktördür ve iş bağımlılığı için bir risk faktörü olabilir. Bazı bireyler için iş, hayatları üzerinde tam kontrol sahibi olmanın bir yolu olabilir. Ancak bu yanıltıcıdır ve bir istikrar ve öngörülebilirlik kaynağı olarak işe kompulsif bir bağımlılığa yol açabilir. Bu durum, ruh sağlığı sorunlarını ve sorunlu kişisel ilişkiler gibi yaşamdaki diğer zorlukları daha da ağırlaştırabilir. Farkındalık, belirsizlik toleransını geliştirmeye, stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan sağlıklı ve etkili bir uygulamadır. 

Düzeltmeler: Emrah Özsoy, Ph.D., Tuğba Özsoy.

tr_TRTürkçe