על התמכרות לעבודה

חלה התקדמות ניכרת בהמשגה ובמחקר על התמכרות לעבודה בשנים האחרונות. היא מוגדרת כהתמכרות התנהגותית עם סימפטומים דומים להתמכרויות לחומרים, כגון גמילה, סובלנות, שינוי במצב הרוח או קונפליקטים. שני גורמים עיקריים הופכים אותו לאחד האתגרים המשמעותיים ביותר בפסיכולוגיה ארגונית ובריאות הציבור במאה ה-21. 

התמכרות לעבודה היא אחת ההתנהגויות הממכרות הנפוצות ביותר

ראשית, מחקרים על התמכרות לעבודה מראים שהיא נפוצה יותר מרוב ההתנהגויות הממכרות האחרות. בהתאם למדינה, כ-6 עד 20% של עובדים עלולים להיות מושפעים, והבדלים כאלה בשכיחות עשויים להיות קשורים, במידה מסוימת, לגורמים ברמת המאקרו כגון תקנות שוק העבודה, יציבות התעסוקה ומערכות טיפול סוציאלי. 

התמכרות לעבודה גורמת לנזק אינדיבידואלי, חברתי וכלכלי משמעותי

שנית, התמכרות לעבודה קשורה אך ורק לעומס עבודה גבוה, ללחץ תעסוקתי כרוני ומהותי ולשחיקה. יתרה מכך, היא משפיעה במידה ניכרת על חוסר תפקוד משפחתי ועל תפקוד חברתי בעייתי בדרך כלל. נוסף על כך, זה נוטה להיות קשור לירידה בפריון. במילים אחרות, יש לה השלכות שליליות ניכרות על האנשים המושפעים, על האנשים הקרובים אליהם ועל מקבלי עבודתם. נכון לעכשיו, יש מספיק הנחות אמפיריות ותיאורטיות כדי לבחון מקרוב את הקשר בין התמכרות לעבודה לבין הנטל העולמי של המחלה. השכיחות הגבוהה שלו, יחד עם השפעות שליליות ניכרות ונרחבות, גורמים לכך שהוא עלול לגרום לנזק משמעותי לאוכלוסייה, ולהשפיע על מערכות הטיפול הרפואי והחברתי.

מתח תעסוקתי ועומס עבודה גבוה זוכים להכרה יותר ויותר כתורמים משמעותיים למחלות ולהפרעות המהוות מרכיבים עיקריים בנטל המחלות העולמי. הגדרה מפורטת יותר של שחיקה נכללה לאחרונה על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO) בגרסה האחת עשרה של הסיווג הבינלאומי של מחלות (ICD-11), המשקפת הכרה גוברת בתפקידה של עבודה מקצועית בבריאות הנפש.

עיסוק מופרז בפרודוקטיביות ללא עונג ויחסים בין אישיים היא בעיה מוכרת קלינית, סימפטום של הפרעת אישיות אובססיבית-קומפולסיבית (OCPD). עם זאת, יותר ויותר עדויות מצביעות על כך שעבודת יתר בלתי נשלטת קשורה להפרעה התמכרותית, מה שמכונה "התמכרות לעבודה" או "התמכרות לעבודה", וכתוצאה מכך להפחתת הפרודוקטיביות ולפגיעה ניכרת בפרט ובאנשים אחרים בסביבתם. נראה ש-OCPD הוא אחד מגורמי הסיכון העיקריים שלו. עם זאת, המחקרים הזמינים מצביעים על כך שהתמכרות לעבודה היא ישות קלינית נפרדת והפרעה ממכרת עם האטיולוגיה, סימפטומטולוגיה, אפידמיולוגיה ומהלך שלה. להכרה בו ככזה יש השלכות עמוקות על התפיסה החברתית, הזיהוי, המניעה והטיפול בו. הנתונים הזמינים מצביעים על כך שעבור אנשים מסוימים, התמכרות ללימודים היא צורה מוקדמת של התמכרות לעבודה.

עד כה, היה מאמץ מוגבל לחקור את תפקידה של התמכרות לעבודה בהשלכות של לחץ תעסוקתי ועומס עבודה גבוה. נכון לעכשיו, הידע שלנו על גורמי סיכון ברמת מיקרו, מזו ומקרו של התמכרות לעבודה ואינטראקציות ביניהם מוגבל. תחום המחקר והידע הקליני הזה סבל ממחסור במחקר שיטתי וממאמצים משולבים של מומחים מכל העולם. הפרויקט שלנו נועד להתגבר על מגבלות אלו ולספק ידע באיכות גבוהה על התמכרות לעבודה.

בחלק זה תמצא סקירה כללית של התמכרות לעבודה המבוססת על הנתונים המדעיים העדכניים ביותר.

he_ILעִבְרִית